17.07.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
225

Belediye Encümeninin 17.07.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:146
Belediyemiz Encümeni 17.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu’da Ramazan ayının gelmesi münasebetiyle ramazan etkinlikleri kapsamında, liman içinde 18-19 Temmuz 2014 tarihlerinde Karagöz –Hacivat gösterisi ile Beldemizin tanıtımının yapılması amacıyla 26.07.2014 Cumartesi akşamı Kanaltürk programında canlı yayınlanacak olan Dolu Dolu Anadolu programının liman içinde düzenlenmesine ve yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:147
Belediyemiz Encümeni 17.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Ahmet YİĞİT Mıhlı Mah.Osman TAN 1.Sokak No:8
Veli ÖZKAN Gökçetepe Mah.Adnan MENDERES Cad.No:37 Enes apart.
Nurcan YILDIZ Gökçetepe Mah.Adnan MENDERES Cad.No:39
Avni ŞİMŞEK,Ümit AKÇA,Zuhal IĞDIR,Enver AYDIN Sahil Mah.Süleyman SAKALLI Cad.No:66
Halide NÖBET Mıhlı Mah.Osman TAN 3.Sk.No:8
Fazıl CEYLAN Mıhlı Mah.Yalıpınar 3.Sokak No:32
Mustafa GÜRSES Sahil Mah.Zincirlikuyu 1.Sokak No:8
Fikret ANIL Gökçetepe Mah.Kazdağı Sokak No:5
Vesile ERYILMAZ Sahil Mah.Gülsüm Camgöz Cad.Zincirlikuyu Sokak No:22
Eyüp ÇİFTÇİ Gökçetepe Mah.Yelken 9.Sokak No:5
Halil ÖZÇAKIR Sahil Mah.Süleyman SAKALLI Cad.Pakize Hanım Sokak No:3
KARAR NO:148
Belediyemiz Encümeni 17.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Kurumumuza yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden bina foseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
1-Suna KOCAK Mıhlı Mah.Zübeyde Hanım Caddesi No:15
2-Ahmet TENGÜZ Mıhlı Mah.Çaldıran Sokak No:7
3-Aynur TURAN, İsmail ARSLAN, Zülfiye GÜNER, Emine DERİNÖZ Mıhlı Mah.Akarsu 3.Sokak No:5
4-Kafiye GÜLENÇ, Necmettin GÜLENÇ Gökçetepe Mah.Zeytinlik 1.Sokak
KARAR NO:149
Belediyemiz Encümeni 17.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen park yapan ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1-10 AZ 390 plakalı aracını 24.06.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000015 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Ayşe Zerrin GENÇER’e kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- 33 CBS 53 plakalı aracını 01.07.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000008 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Ebru DÜŞÜNSEL’e kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:150
Belediyemiz Encümeni 17.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: İfraz
17.07.2014 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu gökçetepe Mahallesi 133 ada,58 nolu parsel için hazırlanan terk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, gökçetepe Mahallesi, tepe mahallesi mevkii, pafta: İ17-D–18-D-4-D, Ada:133, Parsel:58’de bahçeli kagir ev vasıflı 153,00 m2’lik Cumhur ÇOLAKOĞLU adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu 148,48 m2’lik kısmı konut alanında kalmakta, 4,52 m2’ lik kısmın yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı imar kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:151
Belediyemiz Encümeni 17.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yolaterk-Tevhid
Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 17.07.2014 tarih ve 20142254 sayılı Mıhlı Mahallesi 169 ada,17,18 ve 20 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yolaterk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, İskelebaşı mevkii, pafta: İ17-D–18-D-3-D, Ada:169, Parsel:20’de zeytinlik vasıflı Nazan KARADAŞ adına kayıtlı 1.159,94 m2’lik taşınmaz, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı mevkii, pafta: İ17-D–18-D-3-D, Ada:169, Parsel:18’de arsa vasıflı Nazan KARADAŞ adına kayıtlı 180,34 m2’lik taşınmazlar ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, İskelebaşı Mevkii, pafta:İ17-D-18-D3-D,Ada:169,Parsel:17’de zeytinlik vasıflı Nazan KARADAŞ adına kayıtlı 1.513,00 m2’lik taşınmazların tevhidine, tevhid sonunda oluşan 2.853,28 m2’lik A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu 425,44 m2’ lik kısmın yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin ve ifrazen geriye kalan;
A Nolu parsel 2.427,84 m2 Tam imar Parseli
B Nolu parsel 2.177,64 m2 Tam imar parseli
C Nolu parsel 93,76 m2 Tam imar parseli
D Nolu parsel 156,44 m2 Tam imar parseli
Olarak, 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:152
Belediyemiz Encümeni 17.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Mıhlı Mahallesi Görsen Kooperatifine ait inşaatta 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi ve 2014/ 116 sayılı Belediye encümen kararına aykırı olarak inşai faaliyetlere devam ettiği 11.07.2014 tarih ve 000043 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilmiştir. Görsen Kooperatifine 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:153
Belediyemiz Encümeni 17.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Aktarma
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 38.maddesine istinaden 2014 mali yılı bütçesinin yedek ödenekten fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı olduğundan diğer gider tertiplerine yapılacak olan aktarmaların listesi karar ekinde olup; 177.579,32 TL (YüzyetmişyedibinbeşyüzyetmişdokuzTürkLirasıOtuzikikuruş ) Uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.