18.05.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
311

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 18.05.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 18.05.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:98
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Hasan KIROĞLU: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, 18 Mart Şehitler Cadde No:1-3 İnci ÜNVEK:Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Yatırım Cadde No:19 Halim ERDİL: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Mehmet Dede Efendi Cadde No:19 Ebru ŞENGÖZ: Küçükkuyu Sahil Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:36
KARAR NO:99
KARAR ÖZETİ: Birleştirme
1701 nolu LİHKAP’ın 15/05/2017 tarih ve 2017251 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 18.05.2017 tarih ve 20171338 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahalle, Tepe Mahalle ve Meşelik mevkii, i17d18d4d pafta, 205 ada, 30,31 ve 32 parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d18d4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahalle, Tepe Mahalle mevkii, i17d18d4d pafta, 205 ada, 30 parsel Sebahattin ALTAY adına kayıtlı, Gökçetepe Mahalle, Tepe Mahalle mevkii, i17d18d4d pafta, 205 ada, 31 parsel Halit KALABAK adına kayıtlı, Gökçetepe Mahalle, i17d18d4d pafta, Meşelik mevkii, 205 ada 32 parsel Sebahattin ALTAY adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:100
KARAR ÖZETİ: Küçükkuyu Balıkçı Barınağının kullanılması
DENTUR AVRASYA GRUP(Avrasya Deniz Taşımacılığı Turizim Hizmetleri İnşaat San.Ve Tic.A.Ş)nin 15.05.2017 tarih ve 20170689 kayıt sayılı başvurusu ile Küçükkuyu Balıkçı Barınağı yeni rıhtımına yanaşacak geminin (Sintine,Slaç,Atıkyağ-Pis Su-Çöp) atıklarının Belediyemizce alınmasına dair talebi Encümenimizce değerlendirilmiş olup,Söz konusu talep ile ilgili DENTUR AVRASYA GRUP firması ile Belediyemiz arasında protokol düzenlenmesine ve düzenlenen protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

18 .05.2017 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.