18.06.2020 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
186

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 18.06.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:47

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.06.2020 tarih ve 1475 sayılı yazısı ile teklif edilen;

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2020 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-096101 Yedek Ödenekten 133.000,00TL’nin 0139-011201 Zamlar ve tazminatlar koduna 35.000,00TL, 0320-011201 Zamlar ve tazminatlar koduna 2.000,00TL, 0399-011101 Temel Maaşlar koduna 10.000,00TL, 0399-011501 Ek Çalışma karşılıkları koduna 2.000,00TL, 0520-011201 Zamlar ve tazminatlar koduna 15.000,00TL, 0520-011401 Sosyal Haklar koduna 2.000,00TL, 0740-011101 Temel Maaşlar koduna 40.000,00TL, 0740-011201 Zamlar ve tazminatlar koduna 15.000,00TL, 0740-021601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 8.000,00TL, 0911-035901 Yurtiçi Staj ve öğrenim giderleri koduna 4.000,00TL’nin aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

18.06.2020 tarihli Encümen 1 adet karardan ibarettir.