18.09.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
324

Belediye Encümeninin 18.09.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:195

Belediyemiz Encümeni 18.09.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yolaterk-ifraz

05.09.2014 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu mıhlı Mahallesi 328 ada,6 nolu parsel için hazırlanan terk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Bağbaşı Mevkii, pafta: İ17-D–18-D-3-C, Ada:328, Parsel:6’da arsa vasıflı 203,20 m2’lik Vahap YILMAZ adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu 186,99 m2’lik kısmı konut alanında kalmakta, 16,21 m2’ lik kısmın yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı imar kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.