BELEDİYE ENCÜMENİNİN 18.10.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:180

KARAR ÖZETİ: Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 95.Yıldönümü nedeniyle 29 Ekim 2018 Pazartesi  günü kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı İle ilgili Kurumumuz tarafından yapılacak etkinlikler kapsamında yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:181

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:6 adresinde bulunan Özlem ŞENGÜL   tarafından  verilen  12.10.2018 tarih ve 2239 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:182

KARAR ÖZETİ: Genel

5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.maddesinin( b )bendi gereği  Küçükkuyu Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Tuncay GÜNERİ  tarafından verilen 16.10.2018 tarih ve 2251 sayılı  dilekçe ile talep edilen  futbol antrenmanı maç malzemeleri( forma,şort,tozluk tişört, çanta ve eşofman) alınmasının uygunluğuna; ve  yapılacak giderlerin bütçemizin ilgili kaleminden karşılanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:183

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Ünal KÖKER          : Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 2.Sokak No:8

İsmail YAZICI        : Gökçetepe Mahallesi Gelişim Sokak No:7

KARAR NO:184

KARAR ÖZETİ : Yola terk-İfraz

18.10.2018  tarih ve 3295 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile  tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, i17d23a1a pafta, 216 ada, 15 parselle ilgili 11/10/2018 tarih ve 175 sayılı  Encümen Kararında ifrazla ilgili ilgili  bilgiye yer verilmediğinden   alınan Encümen Kararının iptal edilerek;  sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi,  Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, i17d23a1a pafta, 216 ada, 15 parsel için hazırlanan  yola terk -ifraz dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN-308) i17d23a1a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut-ticaret alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, i17d23a1a pafta, 216 ada, 15 parselde kayıtlı arsa vasıflı  taşınmazın  tamamında yapılan imar uygulaması sonucu bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın A nolu parsel tam imar parseli, B nolu parselin  artık (şuulu) imar parseli olacak şekilde  ifrazı hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:185

KARAR ÖZETİ : Genel

06/06/2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında ; 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi uyarınca, Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ile imar barışının sağlanması amaçlanmıştır. İlgi tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar (İmar Barışı) ile 20/09/2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde, Küçükkuyu Belediyesinin kuruluşundan önce ve sonrasında İdaremiz mülkiyetinde bulunan ve 31/12/2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilmiş yapılar için, 31/10/2018 tarihine kadar başvuru yapılması ve 31/12/2018 tarihine kadar Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ödenmesi kaydı ile Yapı Kayıt Belgesi alınması gerekmektedir. İlgi Usul ve Esasların Yapı Kayıt Belgesi Müracaatı başlıklı 4. maddesinin 2. fıkrası ”(2) Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabilir.”  gereğince İdaremiz bünyesinde yapılacak başvuruların sistem üzerinden  çalışmalarını takip etmek üzere Fen İşleri İnşaat Teknikeri Musa ÖREN’nin görevlendirilmesinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

18.10.2018  tarihli Encümen  6  adet karardan ibarettir.