19.02.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
344

Belediye Encümeninin 19.02.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:24

Belediyemiz Encümeni 19.02.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediye encümeninin 12.11.2008 tarih ve 2008/287 sayılı kararı ile Yeşilyurt Köyü Kırca Kuyusu mevkii 133 ada,2 parseldeki taşınmazın Kurumumuza ait hissesinin Abdülmuttalip ÜNAL’a satılmasına karar verildi. Ancak taşınmazın ada parsel numaralarının değişmesi nedeniyle aynı kişiye satılmak kaydıyla taşınmazın güncel piyasa m2 rayicinin belirlenmesine, 12.11.2008 tarih ve 2008/287 sayılı kararın iptal edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.