19.08.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
485

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 19.08.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:65

Belediyemiz Encümeni 19.08.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Tutanak

Zabıta Amirliğinin 13.08.2021 tarih ve 1966 sayılı teklif yazısı ile; Belediye Encümenimizin    27/05/2021 tarih ve 31 sayılı  kararı ile      15 Haziran 2021 -15 Eylül 2021 tarihleri arasında inşaat yasakları uygulanacağı belirlenmiş  olup;  Belediyemiz Zabıtalarının yaptığı kontrollerde, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 2. Sokak, No:11 adresinde H…. B….. isimli şahıs tarafından inşaat tamiratı faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiş olup, konu ile ilgili 12/08/2021 tarihinde saat  11:30’da 000079 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. 27/05/2021 tarih ve 31 karar nolu Encümen Kararı doğrultusunda;  düzenlenen tutanağa istinaden; (TCKNo: 422**********) H….. B…..’a  5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre Para Cezaları Kanunun 32. maddesinin emre aykırı davranıştan 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00TL(Dörtyüzyirmiyedilira) para cezası yazılmasının uygunluğuna  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:66

Belediyemiz Encümeni 19.08.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Tutanak

Zabıta Amirliğinin 13.08.2021 tarih ve 1967 sayılı teklif yazısı ile; Belediye Encümenimizin    27/05/2021 tarih ve 31 sayılı  kararı ile      15 Haziran 2021 -15 Eylül 2021 tarihleri arasında inşaat yasakları uygulanacağı belirlenmiş  olup; Belediyemiz Zabıtalarının yaptığı kontrollerde, Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Aşık VEYSEL Sokak, No:6 adresinde Ş….. K…… isimli şahıs tarafından inşaat tamiratı faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiş olup, 12/08/2021 tarihinde saat 11:35’de 000080 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. 27/05/2021 tarih ve 31 karar nolu Encümen Kararı doğrultusunda;  düzenlenen tutanağa istinaden; (TCKNo:129********)  Ş….. K…..’ya 5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre Para Cezaları Kanunun 32. maddesinin emre aykırı davranıştan 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00TL(Dörtyüzyirmiyedilira) para cezası yazılmasının uygunluğuna  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:67

Belediyemiz Encümeni 19.08.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Tutanak

Zabıta Amirliğinin 16.08.2021 tarih ve 1985 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıta Amirliğince 13/08/2021 tarihinde Beldemiz Cuma pazarında kurulan gıda pazarında yapılan denetimlerde, pazarcı esnaflarından (Çetmi Köyü adresinde ikamet eden)  U…. K…..  isimli şahsın kendisine tahsis edilen yer dışına tezgâhını genişlettiği fotoğraf çekilerek tespit edilmiş olup; konu ile ilgili İdari para cezası Tutanağı tanzim edilmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden (TCKNo:264********)U….. K…..’a  5957 sayılı Kanunun 14/1-b bendinde ‘’satış yerleri dışında yada buralardaki geçiş yollarında mal teşhir edilmesi veya satılması’’ hükmü doğrıltusunda; 2021 yılı para cezası miktarı olan 126,00TL(Yüzyirmialtılira) para cezası yazılmasının uygunluğuna  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

19.08.2021 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.