20.01.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
169

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 20.01.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:09

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 20/01/2022 tarih ve 0344 sayılı teklif yazısı ile;  Belediyemiz Zabıtaları tarafından 18/01/2022 tarihinde Saat:14:30’da (TCKNo:365********) T**** K***** isimli şahısın dilencilik yaptığı, üzerinden 6 adet 20 TL, 10 adet 10 TL,10 adet 5 TL, 10 adet 1 TL olmak üzere toplam 280.00 TL (ikiyüzseksen lira) paraya el konulmuş olup; Ayrıca yukarıdaki söz konusu şahısla ilgili 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 33/1 maddesi gereği Dilencilik yaptığından dolayı 277.00 TL (ikiyüzyetmişyedi lira) doğrudan Zabıta marifetiyle İdari Yaptırım Tutanağı tutularak cezai işlem uygulanmış olup;

Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 33/2. maddesi  “Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir” hükmü doğrultusunda 280.00TL(İkiyüzseksen lira) ‘nın  5326 sayılı Kanunun 33/2 maddesine istinaden Kamuya geçirilmesi ve  Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki tahsilat servisine yatırılmasının  uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:10

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 20/01/2022 tarih ve 0352 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda isimi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazın atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

B***** G*****: M**** M********, O**** T** C******, P**** S****, No:*  K********

 

20.01.2022 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.