BELEDİYE ENCÜMENİNİN 20.09.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:161

Belediyemiz Encümeni 20.09.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Bütçe

5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince 2019 Mali Yılı Bütçe tasarısının Başkanlık Makamınca incelendikten sonra herhangi bir değişiklik yapılmaya gerek görülmeyerek 2019 Mali Yılı Bütçe tasarısının ve 2019 yılını  izleyen iki yılın  ( 2020–2021 ) bütçe tahminlerini içeren bütçe,  Encümenimizce 29.08.2018 tarih ve 2018/149 sayılı Encümen Karar ile yasal süresi içinde incelemeye alınmış olup;   yapılan inceleme sonucu 2019 Mali Yılı Bütçe tasarısının ve 2019 yılını  izleyen iki yılın  ( 2020–2021 ) bütçesinin hiçbir değişiklik yapılmadan  Belediye Meclisinde  görüşülmek üzere uygunluğuna  Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:162

Belediyemiz Encümeni 20.09.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Suay SEVER: Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 2.Sokak No:14

Ercüment Fahri KESEMEN: Mıhlı Mahallesi,Bağbaşı 2. Sokak No:13

Elif ERDOĞAN: Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 2.Sokak No:10

Hasan BARAK: Mıhlı Mahallesi Bağbaşı 2.Sokak No:11

Bilge HANSOY: Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 2.Sokak No:5

Zekeriyya YAVAŞ: Gökçetepe Mahallesi Yelken 9. Sokak No:3

Güney YURDUM: Mıhlı Mahallesi Bağbaşı 2.Sokak No:2

Yusuf GAZİARİFOĞLU: Mıhlı Mahallesi Bağbaşı 2.Sokak No:1

Ayşe Fitnat ERGÜL: Gökeçetepe Mahallesi Meşelik 3.Sokak No:7

Hüseyin SAKALLI: Mıhlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 10

Sema KONYAR: Mıhlı Mahallesi Bağbaşı 1.Sokak No:13

Meliha AKÇELİK: Mıhlı Mahallesi Bağbaşı 1.Sokak No:15

 

20.09.2018  tarihli Encümen  2 adet karardan ibarettir.