2008 kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde alınan kararlar…

0
357

11.11.2008 günü yapılan kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

karar no:2008/82  Ayfer YAĞCI-Salih SATICI’ya ait 1/1000 ölçekli tadilat imar planı incelendi.Yapılan görüşmeler sonunda tadilat imar planının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

karar no:2008/83 Betül BAKIR vekili Kasım ŞİMŞEK’e ait dilekçenin 11.11.2008 tarihli dilekçesi incelendi.Yapılan görüşmeler sonunda;söz konusu binanın 1999 öncesi eski yönetmelik şartlarına göre yapılmış olmasından dolayı yalnızca bu yapı için bodrum dahil üç bağımsız bölüm konut olarak ve yine 12.05.2008 tarih ve 40 sayılı belediye meclis kararı gereği 45 m2’nin bir bağımsız bölüm için 35 m2 olarak uygulanmasına oy birliği ile karar vrerildi.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİME İLANEN DUYURULUR