2009 ağustos ayı meclis kararları

0
114

2009 ağustos ayı meclis kararları

05.08.2009 ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANAN BELEDİYEMİZ AĞUSTOS AYI  MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM MECLİS ÜYELERİMİZE VE HALKIMIZA İLANEN DUYURULUR

KARAR NO: 2009/51

Küçükkuyu Uluslar arası Kültür ve sanat festivalinin   08-09.Ağustos tarihleri arasında Yapılmasına  alınmış olan 03.06.2009 gün ve 42c sayılı meclis kararının iptal edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2009/52

2005/9207 Karar sayısı ile çıkarılan işyeri açma ve çalışma ruhsatları Yönetmeliğinin38.maddesine istinaden işyerlerine verilecek canlı müzik yayınları ile ilgili ücretin Yıllık 400.00TL  olarak belirlenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2009/53

Belediyemiz Avukatının istifa etmesi nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanununun   49.maddesine istinaden yeni bir avukat ile kısmi zamanlı sözleşme yapılmasının uygun olduğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/54

Küçükkuyu Gökçetepe mahallesinde  kamuya ait alanı işgal ederek çadırda konaklayanların işgal ettikleri alandan çıkarılması ve uygun bir yere nakledilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/55

5393 Sayalı Belediye Kanununun 76.maddesi ve 8 Ekim 2006 gün ve 26313 sayılI resmi gazetede yayınlanan kent konseyi yönetmeliğine uygun olarak  Beldemizde “KENT  KONSEYİ” kurulmasının uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/56

Çanakkale Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 15.07.2009 gün ve 11181 sayılı  yazılarına istinaden Hayırsever Fernur SÖZEN tarafından yaptırılması düşünülen   Anaokulu inşaat için pafta:3,ada:175,parsel:3 de mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan  taşınmazın 1800 m2 lik kısmının  şehir imar planında anaokulu alanı olarak ayrılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/57

N*** C**** S***** tarafından teklif edilen Tip İmar yönetmeliğinin bir sonraki mecliste görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/58

Beldemiz Küçükkuyu Adatepe Kocakozlar mevkii pafta:8,parsel:1 M****** B*****’a ait taşınmazın kat müsaadesi  izni için yapılan oylamada talebin  reddine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/59

Beldemiz Küçükkuyu  Adatepe Bağbaşı pafta:4,parsel: 409’da D**** K*******’a  ait taşınmazın yapılaşma izni  için yapılan oylama sonunda Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:2009/60

Beldemiz Küçükkuyu Adatepe Beybağları mevkii pafta:1,parsel:18’de H***** B******’a ait taşınmazın içinden geçmesi muhtemel yolun genişliğinin  düşürülmesi için yapılan oylama sonunda talebin reddine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/61

Çanakkale İli,ayvacık ilçesi,Küçükkuyu Beldesi,Adatepe Köyü,Yalıpınarı mevkii,16  pafta,1274 nolu parselde H**** K****** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının 3194 sayılı imar kanununun 8-b maddesine göre uygun olduğuna bir ay süreyle askıya asılmasına askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/62

Çanakkale İli,ayvacık ilçesi,Küçükkuyu Beldesi,Adatepe Köyü,Beybağlar mevkii,3 pafta,144 ada,6 nolu parselde  M***** Ç** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının3194 sayılı imar kanununun 8-b maddesine göre uygun olduğuna bir ay süreyle askıya asılmasına askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/63

Çanakkale İli,ayvacık ilçesi,Küçükkuyu Beldesi,Adatepe Köyü,Makbere mevkii,1/4 pafta,133 ada,26 nolu parselde M***** G**** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının otortma çatı olmak kaydıyla 3194 sayılı imar kanununun 8-b maddesine göre uygun olduğuna bir ay süreyle askıya asılmasına askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.