2009 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

0
64

2009 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.06.2009 Çarşamba Günü saat  14.00 de  Liman içinde bulunan halk kütüphanesinde toplanacaktır.tüm halkımıza ve meclis üyelerimize ilanen duyurulur.

GÜNDEM

1-  Açılış ve Yoklama

2-  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanununun

18.maddesinin “f” bendine göre Gelir tarife cetvellerinin (Ücret tarifesi)

Düzenlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi

3-  Belediyenin idari, adli, mali işleri ile ilgili davaların takibi ve sonuçlandırılması için

Avukat tutulmasının görüşülmesi (4734/22-d  Hizmet alımı)

4-“Çanakkale Assos Truva Turizm altyapı birliği” ne birlik üyesi seçilmesi.

(06.11.2007 Gün ve 82 sayılı Meclis kararı ile üye olunmuştur.)

5-  Kasım ŞİMŞEK’e ait dilekçenin görüşülmesi

6-  Fen İşlerine tekniker alınması ile ilgili konunun görüşülmesi

7-  Uluslararası Küçükkuyu Kültür ve Sanat Festivalinin gününün belirlenmesi

8-  Futbol sahasının yapımı ile ilgili konunun görüşülmesi

9-  1/5000 ölçekli Nazım imar Planında Beybağlar mevkii İdatur motel ile Seğmen Hotel

arasındaki bölgede değişiklik teklifinin görüşülmesi

10-Hasan ÖZPEK’e ait 952 nolu parsel için hazırlanan Tadilat  İmar planında B-3

kattan B-2 kata düşürülmesi teklifinin görüşülmesi

11- Adem ÇALIK’a ait 988 nolu parsel için hazırlanan Tadilat  İmar planında B-3

kattan B-2 kata düşürülmesi teklifinin görüşülmesi

12- Ahmet CİVİL’e ait 1010 nolu parsel için hazırlanan Tadilat  İmar planında B-3

kattan B-2 kata düşürülmesi teklifinin görüşülmesi

13-Ayfer YAĞCI ve Hiss.Vk. Aslan GÜZEL’ ait 111 nolu parsel için tadilat imar

planında A-2 kattan A-3 kata çıkarılması talebinin görüşülmesi

14- M.Fikret GÜREL’e ait Yeşilyurt köyü 244 ada,1 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili

1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

15- M.Fikret GÜREL’e ait Yeşilyurt köyü 244 ada,1 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili

1/5000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

16-Kapanış