2009 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

0
80

2009 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.06.2009 Çarşamba Günü saat  14.00 de  Liman içinde bulunan halk kütüphanesinde toplanacaktır.tüm halkımıza ve meclis üyelerimize ilanen duyurulur.

GÜNDEM

1-  Açılış ve Yoklama

2-  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “f” bendine göre Gelir tarife cetvellerinin (Ücret tarifesi) Düzenlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi

3-  Belediyenin idari, adli, mali işleri ile ilgili davaların takibi ve sonuçlandırılması için Avukat tutulmasının görüşülmesi (4734/22-d  Hizmet alımı)

4-“Çanakkale Assos Truva Turizm altyapı birliği” ne birlik üyesi seçilmesi.

(06.11.2007 Gün ve 82 sayılı Meclis kararı ile üye olunmuştur.)

5-  K**** Ş*****’e ait dilekçenin görüşülmesi

6-  Fen İşlerine tekniker alınması ile ilgili konunun görüşülmesi

7-  Uluslararası Küçükkuyu Kültür ve Sanat Festivalinin gününün belirlenmesi

8-  Futbol sahasının yapımı ile ilgili konunun görüşülmesi

9-  1/5000 ölçekli Nazım imar Planında Beybağlar mevkii İdatur motel ile Seğmen Hotel arasındaki bölgede değişiklik teklifinin görüşülmesi

10-H**** Ö****’e ait 952 nolu parsel için hazırlanan Tadilat  İmar planında B-3 kattan B-2 kata düşürülmesi teklifinin görüşülmesi

11- A**** Ç****’a ait 988 nolu parsel için hazırlanan Tadilat  İmar planında B-3 kattan B-2 kata düşürülmesi teklifinin görüşülmesi

12- A**** C****’e ait 1010 nolu parsel için hazırlanan Tadilat  İmar planında B-3 kattan B-2 kata düşürülmesi teklifinin görüşülmesi

13-A**** Y**** ve Hiss.Vk. A**** G****’ ait 111 nolu parsel için tadilat imar planında A-2 kattan A-3 kata çıkarılması talebinin görüşülmesi

14- M.F***** G****’e ait Yeşilyurt köyü 244 ada,1 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

15- M.F***** G****’e ait Yeşilyurt köyü 244 ada,1 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili 1/5000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

16-Kapanış