2009 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI…

0
411

2009 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI…

KARAR NO: 2009/1

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince Belediyemizde çalıştırılan Tam zamanlı (Hemşire) ve Kısmi zamanlı (Avukat)  personelin    maaşlarının belirlenmesi ile ilgili konu gündeme geldi.Yapılan görüşmeler sonunda: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.01.2009 Gün ve 147 sayılı Genelgesi ile yayınlanan tablo dikkate alınarak;

Tam zamanlı çalıştırılacak hemşire (1yllık sözleşme)    aylık : 900 TL

Kısmi zamanlı çalıştırılacak Avukat (1Yıllık sözleşme) aylık : 668.88 TL

Ücret verilmesinin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/2

Beldemiz Küçükkuyuda 3194 Sayılı imar Kanununun 18.madde uygulaması ile açılan sokaklara isim verilmesi ile ilgili Başkanlık teklifi  gündeme geldi.Yapılan görüşmeler sonunda: 5393 Sayılı Belediye Kanununun “n”bendi gereğince;

EK-1 Tabloda bulunan  isimsiz sokaklara Çayırlık  4.sokak ve Çayırlık 5.sokak

EK-2 Tabloda bulunan özlem Kooperatifinden başlayıp Küçükçetmi Köy yolunun bitimine kadar olan caddeye PLEVNE caddesi, Aynı cadde üzerindeki isimsiz sokaklara da ULUBATLI 1. Sokak, ULUBATLI  2.sokak,ULUBATLI  3. Sokak,ULUBATLI 4. Sokak ve Hacı Mustafa Tepesi mevkiine giden  güzergehada GAZZE caddesi  ismi verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 2009/3

Madra dağı ve Kaz dağları Belediyeler Birliğine   bir adet üye seçilmesi ile ilgili konu görüşülerek üye seçiminin  29 Mart 2009 da yapılacak yerel seçimler sonunda oluşacak Meclis üyeleri arasından  seçilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 2009/4

16.12.2008 Tarihli B**** B****’a ait dilekçe

Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Adatepe Köyü Mıhlı mevkiinde kain  14-15 Pafta,191 Ada,6 Parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde   Mülkiyeti B**** B****’a ait  binalar ile ilgili alınan 11.11.2008 Gün ve  2008/83 sayılı Meclis  kararının;

B**** B****’ın Belediyemize vermiş olduğu itiraz dilekçesinin incelenmesi sonucunda dilekçe ekinde bulunan  vekaletnamenin içinde yetki eksikliği bulunmasından dolayı ilgili Meclis kararının iptal edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2009/5

Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi  Yeşilyurt Köyü    Tapunun İ17d22a2b Pafta, 244 Ada,7 Parselde kayıtlı    Mülkiyeti  A***** Ö****’e ait taşınmaz için  hazırlanan uygulama imar planı değişikliği dosyasının yapılan görüşmeler sonunda 3194 Sayılı İmar Kanununa göre uygun olmadığından talebin reddine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2009/6

Küçükkuyu Makbere mevkii Pafta No: İ17D18D4C, Ada: 126,Parsel : 19 da  Belediyemize ait Yoldan ihdas 28.81 m2 lik taşınmaz Komşu parselin  Artık olması ve arsasını Belediyemizden alacağı arsa ile birleştirerek tam parsele dönüştürebilmesi için   5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “e” bendi gereğince satılmasının uygun olduğuna ve satış  için Encümene yetki verilmesine    Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/7

A** K*****’a ait 195 m2 lik taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “e” bendi gereğince Kamulaştırmaya esas satın alınması için Encümene yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/8

Küçükkuyu Gökçetepe mahallesi 3 pafta,907 Parsel de kayıtlı 159 m2 lik taşınmaza ait 1/1000 ölçekli tadilat imar planının uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/9

M****** A*****’a ait 1/1000 ölçekli tadilat imar planı 05.12.2008 Gün ve 84 sayılı Karara istinaden önerilen kütlenin uygun olduğuna arka cephede kalan Adatepe Köy Tüzel kişiliğine ait yeride almak şartı ile talebin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/10

A******* C***’ya ait 1/1000 ölçekli tadilat imar planının  3194 Sayılı İmar Kanununa göre uygun olduğuna   Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/11

A**** E**** K******’a  ait 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar Kanununa göre uygun olduğuna   Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/12

15.01.2009 Gün ve 202 Sayılı Çanakkale Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş ait 11 Adet Yeni bina tipi Trafo   yerlerine ait imar plan tadilat  teklifleri gündeme geldi.Yapılan görüşmeler sonunda;

A) Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi sınırları içinde Ayvalık İ17 d22b2a  imar paftasında 2.60mx6.50m ebatlarında bina tipi trafo imar planı tadilat değişikliği   3194 sayılı imar Kanununun 8- b maddesi gereğince uygun olduğuna bir ay süre ile   ilan edilmesi ve askıya asılmasına ilan ve askı süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

B) Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi sınırları içinde Ayvalık İ17 d22b1c   imar paftasında 2.50mx8.50m ebatlarında bina tipi trafo imar planı tadilat değişikliği 3194 sayılı imar Kanununun 8-b maddesi gereğince uygun olduğuna bir ay süre ile  ilan edilmesi ve askıya asılmasına ilan ve askı süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

C) Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi sınırları içinde Ayvalık İ17 d22b2a imar paftasında 2.50mx8.00m ebatlarında bina tipi trafo imar planı tadilat değişikliği  3194 sayılı imar Kanununun 8-bmaddesi gereğince uygun olduğuna bir ay süre ile  ilan edilmesi ve askıya asılmasına ilan ve askı süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

D) Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi sınırları içinde Ayvalık İ17 d22b2a  imar paftasında 2.50mx6.50m ebatlarında bina tipi trafo imar planı tadilat değişikliği  3194 sayılı imar Kanununun 8-b maddesi gereğince uygun olduğuna bir ay süre ile ilan edilmesi ve askıya asılmasına ilan ve askı süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

E) Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi sınırları içinde Ayvalık İ17 d23a1a  imar paftasında 2.50mx6.50m ebatlarında bina tipi trafo imar planı tadilat değişikliği  3194 sayılı imar Kanununun 8-bmaddesi gereğince uygun olduğuna bir ay süre ile  ilan edilmesi ve askıya asılmasına ilan ve askı süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

F) Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi sınırları içinde Ayvalık İ17 d18d4d  imar paftasında 2.50mx6.50m ebatlarında bina tipi trafo imar planı tadilat değişikliği 3194 sayılı imar Kanununun 8- b maddesi gereğince uygun olduğuna bir ay süre ile  ilan edilmesi ve askıya asılmasına ilan ve askı süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

G) Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi sınırları içinde Ayvalık İ17 d18d4d imar paftasında 2.50mx8.00m ebatlarında bina tipi trafo imar planı tadilat değişikliği  3194 sayılı imar Kanununun 8-bmaddesi gereğince uygun olduğuna bir ay süre ile  ilan edilmesi ve askıya asılmasına ilan ve askı süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

H) Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi sınırları içinde Ayvalık İ17 d18d4c  imar paftasında 2.50mx8.00m ebatlarında bina tipi trafo imar planı tadilat değişikliği  3194 sayılı imar Kanununun 8-bmaddesi gereğince uygun olduğuna bir ay süre ile  ilan edilmesi ve askıya asılmasına ilan ve askı süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

I) Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi sınırları içinde Ayvalık İ17 d18d4c imar paftasında 2.50mx6.50m ebatlarında bina tipi trafo imar planı tadilat değişikliği  3194 sayılı imar Kanununun 8- bmaddesi gereğince uygun olduğuna bir ay süre ile ilan edilmesi ve askıya asılmasına ilan ve askı süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

İ) Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi sınırları içinde Ayvalık İ17 d18D4c  imar paftasında 2.50mx6.50m ebatlarında bina tipi trafo imar planı tadilat değişikliği  3194 sayılı imar Kanununun 8- bmaddesi gereğince uygun olduğuna bir ay süre ile  ilan edilmesi ve askıya asılmasına ilan ve askı süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/13

Sıhhi müesseseler için sınıflarına ve özelliklerine göre aranacak nitelikleri içeren  ek yönetmeliğin Meclisimizce kabul edilmesi ile   ilgili Başkanlık teklifi  Gündeme geldi.Yapılan görüşmeler sonunda: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “m” bendi gereğince  Belediyemiz tarafından düzenlenen ek Yönetmeliğin (Ek Yönetmelik Karar ekine konmuştur.) uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/14

Beldemiz Küçükkuyu Yeşilyurt köyü Topçular mevkiinde Mülkiyeti İ***** G*****’a ait   Tapuda  Pafta No : İ17d22b2a, Ada No: 165,Parsel no: 22 de kayıtlı arsa vasıflı 233.48 m2 lik taşınmaz ile Belediyenize ait Küçükkuyu Ada tepe Bey bağlar mevkiinde Tapuda  Pafta No:3  , Ada No: 283,Parsel   no: 11 de kayıtlı arsa vasıflı 431 M2 (403/431)taşınmazın Bedel taktiri yapılarak takasının yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/15

S**** V****’a ait 1/1000 ölçekli tadilat imar planının Komşu parseller içinde yapı olması ve Komşu parseillerle tevhit yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle 3194 Sayılı İmar Kanununa göre uygun olduğuna   Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/16

S**** Ç****’e ait 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar Kanununa göre zemin kat ticaret +Kısmen konut üst katlar konut,yol cephelerinden 5 metre komşu parselden 3 metre çekme mesafesi konarak 11.50 (Asma katlı)olarak uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2009/17

Beldemiz Küçükkuyu Adatepe Armutarası mevkiinde Belediyemize ait Pafta: İ17d18d4c,Ada: 507,Parsel:22 de 687.01 m2 lik taşınmazın 10 (on) yıllığına kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.