2010 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI

0
79

2010 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.03.2010 Çarşamba Günü saat 14.00 de  Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

tüm meclis üyelerimize ve halkımıza ilanen  duyurulur.

GÜNDEM :

1- Açılış ve Yoklama

2- 31.12.2009 gün ve 27449 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 5944  sayılı

kanuna göre2010 yılında Belediyemizde çalışan zabıta ve itfaiye erine aylık verilecek

mesai   ücretinin belirlenmesi

3-4086 sayılı “Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkında kanun”da

değişiklik yapılmaması için gerekli tavsiye kararının alınması konusunun görüşülmesi

4-Çanakkale İli,Ayvacık İlçesi ,Adatepe Köyü İskele başı mevkii 4 pafta,275 ada,6 nolu

parselde Semra ÇAKIR adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat

imar planı dosyasının görüşülmesi

5-Ayvacık Kaymakamlığı ilçe Müftülüğü’nün 01.02.2010 gün ve 35 sayılı yazısına

istinaden Adatepe mevkii,pafta:50k-4a,ada:308,parsel:6’da 1041,87 m2 lik ibadet

alanı olarak kayıtlı taşınmazın bedelsiz olarak   5393 sayılı Belediye Kanunun

18.maddesinin e bendine istinaden  Diyanet işleri Başkanlığı Ayvacık Müftülüğüne

tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi

6-Çanakkale İli,Küçükkuyu Beldesi Adatepe Beybağlar mevkii

pafta:3,parsel:231,1449,1450,1451,1452,1453,1455’te kayıtlı taşınmazları kapsayan

imar adası için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dosyasının görüşülmesi

7-Beldemiz Küçükkuyu Belediye sınırları içinde Pafta:3,Parsel : 273 Seyfettin SEZEN

adına kayıtlı 295 m2 miktarındaki zeytinlik vasıflı taşınmaz uygulama imar

planlarında tamamı yol genişlemesinde kaldığından 5393 sayılı Belediye Kanunun

15.maddesinin h bendi ile 18.maddesinin e bentlerine istinaden konunun görüşülmesi

8-Kapanış