2011 ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
340


2011 ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.12.2011 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :

1- Açılış ve Yoklama
2-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden 2011 bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında ödenek aktarması konusunun görüşülmesi
3-2011 Mali yılı ek bütçesinin görüşülmesi
4-4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa istinaden Kurumumuzdan talep edilecek olan bilgi ve belgeler için bilgi ve belgeye erişim ücret tarifesinin belirlenmesi
5-Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi 4 pafta, 239 Ada, 3 parselde kurumumuza ait taşınmaza sağlık, eğitim, kültür dinlenme tesisi yapılması konusunun görüşülmesi
6-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi,50L-Ic imar paftasında yer alan,192 ada, 5 parselde M******* B****** adına kayıtlı taşınmaza ait, 1/1000 Ölçekli İmar Plan Tadilatı dosyasının görüşülmesi
7-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Taşlıtarla Mevkii, 7 pafta,336 nolu parselde I****** Y****, Y**** P********* ve H****** T******* adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi
8-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Yalıpınarı Mevkii, 3 pafta,262 ada, 4 nolu parselde M***** D*** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi
9- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Karaotlar Mevkii 11 pafta, 825 parselde C***** A******* ve A**** Ş****** adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi
10-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, 4 pafta, 308 Ada,6 Parselde yapılacak olan ibadet alanı ( cami ) için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi
11-M***** O***’ a ait dilekçenin görüşülmesi
12-Kapanış