2011 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
365

2011 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.10.2011 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaklardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :
1- Açılış ve Yoklama

2–5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2012 yılına ait Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi

3–5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “ e “ bendine gereğince Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün bir adet büro tahsis talebi konusunun görüşülmesi

4-Fevzi ÇAKMAK ve Kübra TOSUN tarafından verilen 09.09.2011 tarihli dilekçenin görüşülmesi

5- Küçükkuyu Beldesi, Beybağlar Mevkii,İ17-d-23-a-1-a imar paftasında Hasan ŞEN-Mehmet ŞEN adına hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi

6- Küçükkuyu Beldesi, Adatepe Tokataltı Mevkii, İ 17 d 18 c 4 a imar paftasında Saffet ÖZYURT’a ait (509 ada–61 nolu parsel) 1/1000 ölçekli Tadilat+Uygulama İmar Planı dosyasının görüşülmesi

7-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Beybağlar Mevkii,3-4 pafta,1492 nolu parselde Dursun BOZBEY adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

8-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Taşlıtarla Mevkii, 7 pafta,336 nolu parselde Işıkcan YÜCEL, Yakup PEKÇİÇEKLİ ve Hüseyin TINASTEPE adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

9-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Beybağlar Mevkii, 7 pafta, 118 ada, 2-3-7-9-10 nolu parseller için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

10-5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “ n “ bendi gereğince Mıhlı Mahallesinde ismi bulunmayan sokağa isim verilmesi konusunun görüşülmesi

11- Küçükkuyu Beldesi, 50 K IId imar paftasında Küçükkuyu Belediye Başkanlığı adına resen hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi

12- Kapanış