2012 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
631


2012 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.04.2012 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2012 / 25
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; ( Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan) 2011 yılı yıllık faaliyet raporu Meclise detaylı bir şekilde sunulmuş olup; Meclisimizce yıllık faaliyetlerin yeterli olduğu görülerek raporun oy birliği ile kabulüne karar verildi.
KARAR NO: 2012 / 26
5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine iki üyenin seçilmesi ile ilgili yapılan gizli oylama sonunda Encümen üyeliğine; En çok oyu alan A** C*** ve H****** S****** seçilmişlerdir.
KARAR NO: 2012 / 27
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan İmar Komisyonu kurulması ile ilgili yapılan gizli oylama sonunda bir yıl süre için imar komisyonuna; A** C***, H****** S****** ve M. S***** Y******* seçilmiştir.
KARAR NO: 2012 / 28
Beldemiz Küçükkuyu Liman içine Anıt ( Mübadele ) heykel yapımı konusunun görüşülmesi
Beldemizin kurucularının anısını yaşatmak amacıyla Belediyemizin önünde bulunan havuzun bulunduğu yere, yaptığımız araştırmalar sonunda Türkiye’de bir ilk olacağını düşündüğümüz bir mübadele heykeli yapılmasına, heykelin Belediyemiz imkânları ile yaptırılmasına ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gerekli desteğin istenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 / 29
Belediye Meclis Üyesi M***** Ç****’ın istifası nedeniyle boşalan Meclis kâtipliği ve Temsil tören ağırlama komisyonuna üye seçilmesi konusu gündeme geldi. Meclis kâtipliği için yapılan gizli oylama sonunda en fazla oyu alan H****** Y***** İlk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis katibi olarak seçilmiştir. Temsil tören ağırlama komisyonuna ise yapılan gizli oylama sonunda en çok oyu alan S***** U***** seçilmiştir.
KARAR NO: 2012 / 30
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Köyü, Orta Mahalle Mevkii 4 pafta,665 parsel’de S******* A**** adına hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyası gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda tadilat imar planının önümüzdeki mecliste görüşülmek üzere ertelenmesine oybirliği ile karar verildi.