2013 EKİM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
468

2013 EKİM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.10.2013 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 72
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 02.10.2013 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. Eylül ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkan V. S**** S**** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2014 yılına ait Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi
Küçükkuyu Belediyesinin stratejik ve performans programına uygun olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61.maddesi hükümlerine göre hazırlanan 2014 Mali yılı Gelir-gider taslak bütçesi, aynı kanunun 62.maddesi hükümlerine göre Başkanlıkça 04.09.2013 tarih ve 20132280 sayılı yazı ile Encümene sunulmuş ve Encümence 05.09.2013 tarih ve 190 sayılı karar ile 30 gün içinde incelenmesine ve akabinde meclise sunulmasına karar verilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanununun 82/c maddesi gereğince Ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine ilişkin listesi esas alınarak gider ayrıntılı harcama programı ve finansman programı düzenlenmiştir.
2014 mali yılı gelir ve gider bütçesi ve ekleri incelenerek; 5393 sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi hükümlerine göre Mali hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan bütçe 05.08.2013 tarihinde Başkanlık Makamına tevdi edilmiştir. Başkanlık Makamı 04.09.2013 tarih ve 20132280 sayılı yazı ile Encümene sunmuş ve Encümence 05.09.2013 tarih ve 190 sayılı karar ile 30 gün içinde incelenmesine ve akabinde meclise sunulmasına karar verilmiştir. İncelenen bütçenin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61.maddesi hükümlerine göre uygun olarak hazırlandığı görülerek;
A-GİDER BÜTÇESİ

01-Yasama ve yürütme Organları Hizmetleri 505,000.00-
01.-Başkanlık……………………………………… 505,000.00-
5.01-Personel Giderleri…………….: 110,000.00-
5.03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 395,000.00-
Bu bölümde yer alan (Başkanlık, Encümen ve Meclis Faaliyetleri) için yukarıda teklif edilen ödeneklerin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ………………3,479.000.00-
5.-Mahalli İdareler……………………………………3,479.000.00-
01-Personel Giderleri……………………………………540,000.00-
02-Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri… 88,000.00-
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 401,000.00-
04-Faiz Giderleri…………………………………………500,000.00-
05-Cari Transferler……………………………………… 275,000.00-
06-Sermaye Giderleri….…………………………………150,000.00-
09-Yedek Ödenekler….……………………………… 1,525.000.00-

Bu bölümde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödeneklerin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

ZABITA HİZMETLERİ……….…………………… 345,000.00-
5.-Mahalli İdareler……………………………………… 345,000.00-
01-Personel Giderleri…………………………………… 236,000.00-
02-Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri…: 46,000.00-
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… : 63,000.00-

Bu bölümde yer alan Zabıta Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

İTFAİYE HİZMETLERİ……………….…………… 455,000.00-
5.-Mahalli İdareler………………………………………455,000.00-
01-Personel Giderleri……………………………………352,000.00-
02-Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri…: 59,000.00-
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 44,000.00-
Bu bölümde yer alan İtfaiye Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

PARK BAHÇE TARIM HİZMETLERİ ………… 143,000.00-
5.-Mahalli İdareler………………………………… 143,000.00-
01-Personel Giderleri………………………………… 78,000.00-
02-Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri…:20,000.00-
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri…………………… 45,000.00-

Bu bölümde yer alan Park bahçe tarım hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ ( FEN İşleri ) …… .2,202.000.00-
5.Mahalli İdareler………………………………………2,202.000.00-
01.Personel Giderleri…………………………………….524,000.00-
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri..98,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri………………………..771,000.00-
06.Sermaye Giderleri…………………………………….809,000.00-

Bu bölümde yer alan inşaat işleri hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri…………..205,000.00-
5.Mahalli İdareler………………………………………..205,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………….202,000.00-
06.Sermaye Giderleri………………………………………3,000.00-
Bu bölümde yer alan Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

Atık Yönetimi Hizmetleri (Temizlik Hizmetleri)……….4,301.000.00-
5.Mahalli İdareler………………………………………..4,301.000.00-
01.Personel Giderleri…………………………………….1,120.000.00-
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. 228,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 2,953.000.00-

Bu bölümde yer alan Atık Yönetimi Hizmetlerinin (Temizlik Hizmetleri )ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

Atık Su Yönetimi Hizmetleri (Kanalizasyon-Arıtma)……7,188.668.94-
5.Mahalli İdareler……………………………………….. 7,188.668.94-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 600,000.00-
06.Sermaye Giderleri………………………………………6,588.668,94

Bu bölümde yer alan Atık Su Yönetimi Hizmetlerinin (Kanalizasyon-Arıtma )ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

Toplum Refahı Hizmetleri ( İmar Hizmetleri)… .1,330.000.00-
5.Mahalli İdareler………………………………………. .1,330.000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 580,000.00-
06.Sermaye Giderleri……………………………………….750,000.00-

Bu bölümde yer alan Toplum Refahı Hizmetlerinin ( İmar Hizmetleri) ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

Su Temini Hizmetleri ………. 237,000.00-
5.Mahalli İdareler……………………………………….. 237,000.00-
01.Personel Giderleri……………………………………. 93,000.00-
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. 22,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 121,000.00-
06.Sermaye Giderleri………………………………………1,000.00-

Bu bölümde yer alan Su Temini Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri ………. 450,000.00-
5.Mahalli İdareler……………………………………….. 450,000.00-
01.Personel Giderleri……………………………………. 273,000.00-
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. 55,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 122,000.00-
Bu bölümde yer alan Halk Sağlığı Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi

Dinlenme ve Spor Hizmetleri………………..59,000.00-
5.Mahalli İdareler…………………………….59,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri…………….59,000.00-

Bu bölümde yer alan Dinlenme ve Spor Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

Kültür Hizmetleri…………………………………………..474,000.00-
5.Mahalli İdareler………………………………………….474,000.00-
01.Personel Giderleri…………………………………………66,000.00-
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. 16,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 392,000.00-

Bu bölümde yer alan Kültür Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

Eğitim Hizmetleri………………………………….78,000.00-
5.Mahalli idareler………………………………….78,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri………………….78,000.00-

Bu bölümde yer alan Eğitim Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri……………. 187,000.00-
07.Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetleri.. 187,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………………..87,000.00-
05.Cari Transferler…………………………………………. 100,000.00-

Bu bölümde yer alan Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

Başkan V. Seher SÖZEN; 2014 mali yılı gider bütçesini; Tüm kod toplamları: 15,200.000,00-TL. + kanalizasyondan devreden ödenek olarak 5,341.319.56- TL = 20,541.319.56 TL olarak bağlamış bulunuyoruz. Şimdide gelir bütçesinin görüşülmesine geçiyorum.

B-GELİR BÜTÇESİ

01-VERGİ GELİRLERİ…………….…………………4,950,000.00-
2.-Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler….…………… 2,920,000.00-
3.-Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri…………..: 335,000,00-
6.-Harçlar…………………………… : 1,694,000.00-
9.-Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler….……… 1,000.00-

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ……… 1,966.000.00-
1.-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri………………………1,366.000.00-
6.-Kira Gelirleri………………………………………… 500,000.00-
9.-Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri……………… 100,000,00-

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER… 1,662.000.00-
2.-Merkezi yönetim bütçesine dahil id.al.bağ.ve yrd……….. 460,000.00-
3.-Diğer İdarelerden alınan bağış ve yardımlar…………… 2,000.00-
4.-Kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlar…. 1,100.000,00-
5.-Proje Yardımları…………………. . : 100,000.00-

05-DİĞER GELİRLER…………………………………. : 5,752.000.00-
1.-Faiz Gelirleri………………………………… ………..: 135,000.00-
2.-Kişi ve Kuruluşlardan alınan paylar……………………: 5,054.000.00-
3.-Para Cezaları…………………………………………… 150,000.00-
9.-Diğer Çeşitli gelirler……………………………………… 413,000.00-

06-SERMAYE GELİRLERİ………………………………..: 650,000.00-
1.-Taşınmaz satış gelirleri…………………………………… 417,000.00-
2.-Taşınır satış gelirleri……………………………………… 225,000.00-
3- Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri…………………… 8,000.00-

08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT………………………….170,000.00-

09-RED VE İADELER……………………………………… 50.000,00-
1.-Vergi gelirleri……………………………………………… 20,000.00-
3.-Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri…………………………… 25,000.00-
5.-Diğer gelirler…………………………………………… 5,000.00-

2014 mali yılı Gelir bütçesi için yukarıda gösterilen ödeneklerin 15,200.000.00-TL olarak aynen kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
Başkan V. S**** S****; Böylece 2014 yılı Gelir bütçesinin 15,200.000.00-TL’si olarak kabulüne el kaldırmak suretiyle yapılan oylama sonucu oturuma katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO: 73
Belediye ve Meclis Başkan V. S**** S**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 2: Belde nüfusumuzda yıl içerisinde mevsimsel ve tatil dönemlerinde aşırı artışlar gözlenmektedir. Bu gibi durumlarda; Belediyemizin hizmet ve sorumluluk sahalarının geniş alanlara yayılması sebebiyle zaman zaman sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu yüzden Belediye Başkanlığımız hizmetlerinin 2014 yılı içersinde halkımıza aksatılmadan seri ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması amacıyla, mevcut yıl içinde yetersiz kalabilecek olan Belediyemiz Fen, Temizlik, Büro Hizmetleri için destek sağlamak ve koordinatör personel için hizmet alım ihalesi yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 74
Belediye ve Meclis Başkan V. S**** S**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 3: Kurumumuz Emlak Su Tahsilat Servisi tarafından verilen 11.09.2013 gün ve 20132346 sayılı teklif müzekkeresi gündeme geldi.
Belediye Encümeninin 12.09.2013 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilen; Belediye Meclisinin 05.06.2013 / 51 sayılı kararında 0–50 m3 su kullanım ücreti olarak 0,95 Kuruş ücret alınır ve “Fosseptiğini Merkezi Fosseptiklere Bağlayan Abonelerin Kullandıkları Su Bedeli Kadar Atıksu Bedeli Tahakkuk Ettirilmesi ” Denilmektedir. Ancak Belediye Meclisimizin almış olduğu 07.08.2013 gün ve 58 sayılı kararda ise 51–9999 arası su kullanım m3 birim fiyatı 4,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda 4,00 TL’lik tarifeden suyu kullanan vatandaşlarımızın faturalarına yansıyan atık su kullanım ücretleri yükselmektedir. Yukarıda bahsedilen nedenlerden ötürü 4,00 TL’lik tarifeden su kullanan mükelleflere atık su tarifesinin 1.tarifede belirtilen 0,95 Kuruş atık su tarifesinden uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 75
Belediye ve Meclis Başkan V. S**** S**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 4: Belediye Meclisimizce 07.08.2013 gün ve 2013 /61 sayılı kararımız ile Beldemizde içkili yer bölge tespiti yapılması için gerekli görüş ve krokinin hazırlanması kararı alınmıştı. Belediye Meclisimizce 04.09.2013 Tarih ve 66 sayılı meclis kararımızda “10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği’nin 29,30 ve 31. maddelerine istinaden Jandarma Karakol Komutanlığı’ndan gerekli görüş yazısı gelmediği için konunun görüş yazısı geldikten sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.” Denilmektedir. Jandarma Karakol komutanlığı’ndan gerekli görüş yazısı gelmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde aşağıda belirtilen yerlerin Beldemizde içkili yer bölgesi olmasının uygunluğuna, krokinin imzalanmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

1-Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi No:71 ve no:227 ile No:90-192 arası

2-Sahil Mahallesi Yeşilyurt Sokak No:7 ile no:19 arası

3-Sahil Mahallesi Liman içi No:90/A ile 90/C arası ve no:60 ile no:24 arası

4-Sahil Mahallesi Cemali BURNAZ Caddesi no:35 ile no:23 arası ve no:10 ile no:30 arası

5-Mıhlı Mahallesi Sahil Sokak No:1 ile Çaldıran Sokak no:12 arası

6-Mıhlı Mahallesi Akgün ALBAYRAK Caddesi no:48 ile no:146 arası

7-Mıhlı Mahallesi Akarsu 2.Sokak no:1 ile no:14 arası ve Manolya Sokak no:1 ile no:6 arası

KARAR NO: 76
Belediye ve Meclis Başkan V. Seher SÖZEN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 5: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Pekmez ocağı Mevkii, Pafta:İ17D23A1A, Ada:138,Parsel:36’da bulunan 2 adet Kargir ev, Dam ve arsa vasıflı taşınmazın Kurumumuza ait olan hissesi ile Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Pekmez Ocağı Mevkii,İ17D23A1A pafta, 138 ada,35 nolu parselde arsa vasıflı taşınmazın Kurumumuza ait olan hisselerinin satışlarının uygunluğuna ve satışlarının yapılabilmesi için encümene yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 77
Belediye ve Meclis Başkan V. S****S**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 6: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Adatepe Köyü, Çayırcık Mevkii, Pafta: İ17D–18-D,509 ada, Parsel:2’de H**** Z**** M**** ve E**** Z***** S***** adlarına kayıtlı taşınmaz için 1/5000 ölçekli İlave ve Tadilat Nazım İmar Planı dosyası hazırlanmıştır. 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı (Küçükkuyu) Revizyonunun 4.6. maddesinde “1/25000 ölçekli planda kullanım kararı getirilen alanlara ait 1/5000 ölçekli nazım planda, 15000 m2 ve daha küçük kadastral parsellerin %75 i kullanım kararı getirilen alan içinde kalıyorsa, tamamı için ve doğal eşikler dikkate alınarak 1/25000 ölçekli plan değişikliği yapılmadan 1/5000 ölçekli plan kapsamında uygulama yapılabilir. 1/1000 ölçekli planlar hazırlanırken 1/5000 ölçekli planlardaki sosyal ve teknik altyapı alanlarının konum ve büyüklüklerine uyulacaktır.” olarak belirtilmektedir. İlave nazım imar planı da bu maddeye dayanarak hazırlanmış olup söz konusu parselin 3’te 2’si 1/5000 Nazım İmar Planı sınırlarında kalmaktadır. Bu nedenle de plan dahilinde kalmayan yer için ilave nazım imar planı hazırlanmıştır. Planlama alanı için GEMAR JMS Arıtma İnş. San. Tic. Tarafından hazırlanan ve Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25.10.2002 tarihinde 7269 sayılı 2.maddesi göre incelenerek onaylanmıştır. Söz konusu jeolojik etüt çalışmasında taşınmaz ÖA2 simgesi ile belirtilen alanın eğimi %15–30 arası olup “eğim nedeni ile önlemli alan” olarak jeolojik etüt raporunda belirtilmiştir. Bu nedenle jeolojik etüt raporunda da belirtildiği gibi mevcut ve kazı sonrası oluşabilecek şev duraysızlıkları ve zemin taşıma gücü problemlerinin belirlenmesinde dönük detay çalışmalarının yapılarak gerekli önlemlerin (istinat yapılarının projelendirilmesi, yeraltı ve yerüstü sularının drenajının sağlanması gibi temel mühendislik tedbirleri) alınması ve projelendirilme esaslarının belirlenmesi önerilmiştir. Ayrıca TAU Genel Müdürlüğü’nün 31 Ocak 2000 gün ve 297 sayılı genelgesi gereği inceleme alanı içerisinde yapılacak tüm yapılar için parsel bazında, detay arazi ve laboratuar çalışmalarını içeren jeoteknik raporların hazırlanması gereklidir. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 2.İletim Tesis Ve İşletme Grup Müdürlüğü Çanakkale İletim İşletme Ve Bakım Müdürlüğü’nün 18.08.2013 tarih ve 407 sayılı yazısında; “mahallinde yapılan tespite göre; taşınmazda ruhsat sonrası inşa edilecek olan binaların hmaks: 6.50 metreyi geçmeyecektir.” denilmektedir. Uygulama imar planı hazırlanırken bu bilgi dikkate alınarak planlama yapılacaktır. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25.Bölge Müdürlüğü 252 Şube Müdürlüğü’nün 20.08.2012 tarih ve 493231 sayılı yazısında ; “DSİ sulama projesinde yer almadığı, içme suyu temini amaçlı göl ve barajların su toplama havzası içerisinde kalmadığı tespit edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu yerde taşkın sorunu bulunmadığı ancak taşınmaz batı ve güneybatı sınırı boyunca Kızılsu deresine komşu olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle ileriki yıllarda yapılması muhtemel dere ıslah çalışmaları buna bağlı olarak bakım ve işletme çalışmaları için parsel tarafında dere yatağı şevinin zemini kestiği noktadan itibaren en az 10 metre boşluk bırakılarak, bu alanda kesinlikle yapı yapılmamalıdır. Ayrıca faaliyet sahibince, dere yatağı kesitinin daraltılmaması, akış rejimini bozacak şekilde çalışma yapılmaması ve muhtemel taşkınlara karşı gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.” denilmektedir. Taşınmazın büyük bir kısmı onanlı nazım imar planı içinde kalmakta olup, plan sınırlarında kalan alanın yarısı yeşil alan yarısı da turizm ve ikinci konut alanı ve düşük yoğunluklu alan olarak gözükmektedir. İlave nazım imar planı hazırlanırken mevcut nazım imar planının sürekliliği sağlanmıştır. İlave nazım imar planı hazırlanırken mevcutta planlanmış olan kısımla ilgili de tadilat uygulanmıştır. Mevcutta söz konusu parselin güneyinden gelen yolun devamlılığını sağlamak amacıyla tekrar düzenleme yapılmıştır. DSİ ‘nin kurum görüşü de dikkate alınarak taşınmazın batısından geçen dereye taşınmazın tüm batı kısmında yeşil bant ayrılmıştır. Kalan kısım da düşük yoğunluklu turizm ve ikinci konu alanı olarak plana işlenmiştir. 1/5000 İlave ve tadilat nazım imar planı Küçükkuyu Belediye Meclisince onaylandıktan sonra, 1/1000 Uygulama İmar Planı hazırlanıp onaylanmadan uygulamaya geçilmeyecek şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave ve tadilat nazım imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 78
Belediye ve Meclis Başkan V. S**** S**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 7: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Köyü, Beybağlar Mevkii, Pafta: İ17D–23-A-1-B, 290 ada, Parsel:42’de Taner YILMAZ adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, Beybağlar Mevkii, 50K-IVa imar paftasında 290 ada 42,35 parsellere ait yaklaşık 406,58 m2 lik alanı kapsamaktadır. Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt-3 kat olacağı ve Ana ulaşım aksı üzerinde Çanakkale–İzmir asfaltına cepheli parsellerde max : h :12.50 4 kat olabileceği belirtilmiştir. Küçükkuyu Belediyesinin 21/10/2008 tarih 73 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde ise onanlı Çevre Düzeni Planına paralel olarak taşınmazlar Meskun Konut alanı olarak görülmektedir. Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Bitişik Nizam-İki Kat (B-2) inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir. Çanakkale-İzmir karayoluna cepheli taşınmazda inşa edilmek istenilen binanın zemin katı dükkan, üst katları da mesken olarak kullanılması amaçlanmakta olup, Çanakkale-İzmir yoluna cepheli durumda bulunan 42 parselin zemininde inşa edilmek istenilen dükkana çekme kat uygulaması yapılmak istenmektedir. Söz konusu imar değişikliğinin yapılabilmesi için 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında; 290 ada ada orta çizgisi dikkate alınarak Taşınmazların 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Bitişik Nizam-İki Kat (B-2) inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülen imar durumu Bitişik Nizam-Üç Kat yoğunluklu alt katlar ticaret üst katlar konut alanı olarak tadil edilmiştir. Çekme mesafeleri Çanakkale-İzmir Karayolundan 5 mt, yan yollardan ise ada içindeki belediyesinden ruhsat alarak inşa edilmiş binaların cephe konumları dikkate alınarak 3mt olarak önerilmiştir.290 ada adaorta çizgisine göre Çanakkale-İzmir yolundan cephe alan 42 parselde inşaa edilecek olan binanın zemin katındaki dükkânlarda asma kat uygulaması yapılabilir.1/1000 ölçekli imar planında yapılan inşaat yoğunluğundaki artışın nüfus yoğunluğunu artırıcı her hangi bir etkisi bulunmamaktadır. Ticaret alanları gece ve gündüz konaklama harici olduğundan dolayı nüfusu artırıcı her hangi bir etkisi olmayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 79
Belediye ve Meclis Başkan V. S**** S**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 8: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii, Pafta: 50 L Id, 154 ada, Parsel:22-23-24-18’deki taşınmazlar için Belediyemiz adına resen hazırlatılan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, Beybağlar Mevkii, 50L-Id imar paftasında 154 ada 16-17-18-19-20-21-22-23-24 parsellere ait yaklaşık 3 379,08 m2 lik alanı kapsamaktadır. Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt-3 kat olacağı belirtilmiştir.
Küçükkuyu Belediyesinin 21/10/2008 tarih 73 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde ise onanlı Çevre Düzeni Planına paralel olarak taşınmazlar Meskun Konut alanı olarak görülmektedir. Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise 985,99 m2 si Ayrık İkiz Nizam-İki Kat (Aİ-2) TAKS:0,40 yoğunluklu alt katlar ticaret üst katlar konut alanı, 2 393,09 m2 si ise Ayrık İkiz Nizam-İki Kat (Aİ-2) TAKS:0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir. Taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisindeki durumunun üst ölçekli imar planları, ada içindeki 3 katlı yapılaşmalar ve ada orta çizgisi dikkate alınarak; planlama alanın 985,99 m2 sini oluşturan 154 ada 21-23-24 ve 22 parselin bir bölümünün Ayrık İkiz Nizam- İki Kat TAKS:0,40 alt katlar ticaret üst katlar konut olarak görülen imar durumunun Bitişik Nizam-3 Kat yoğunluklu alt katlar ticaret üst katlar konut alanı; planlama alanın 2 393,09 m2 sini oluşturan 154 ada 16-17-18-19-20 ve 22 parselin ada orta çizgisine göre geriye kalan kısmının Ayrık İkiz Nizam-İki Kat TAKS:0,40 konut alanı olan imar durumun, Ayrık İkiz Nizam-Üç Kat TAKS:0,40 konut alanı olarak tadil edilebilinmesi için 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı Hazırlanması çalışmasına gidilmiştir. 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında; 154 ada 23-24-21 ve 22 parselin bir bölümünün Ayrık İkiz Nizam- İki Kat TAKS:0,40 alt katlar ticaret üst katlar konut olarak görülen imar durumu Bitişik Nizam-3 Kat yoğunluklu alt katlar ticaret üst katlar konut alanı; 154 ada 16-17-18-19-20 ve 22 parselin ada orta çizgisine göre geriye kalan kısmının Ayrık İkiz Nizam-İki Kat TAKS:0,40 konut alanı olan imar durumun Ayrık İkiz Nizam-Üç Kat TAKS:0,40 konut alanı olarak tadil edilmiştir.
Tadilat İmar Planında yapılan değişiklikten dolayı 72 kişilik bir ek nüfus artışı olmaktadır. Ek nüfusun ihtiyaç duyduğu yeşil alan miktarı 50 L ID Paftasında planlama alanın batısında bulunan ve mevcut uygulama imar planı içerisinde 0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülen alanın içinde konut alanından yeşil alan olarak tadil edilen 724 m2 lik yeşil alan içinden karşılanacaktır.
( Nüfus artışı hesabında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2, artan her kişi için bırakılacak yeşil alan miktarı 10 m2 olarak hesaplanmıştır.)

MEVCUT UYGULAMA İMAR PLANI İÇİNDEKİ ALAN DAĞILIMI
TOPLAM PLAN YAPILAN ALAN : 3 379,08 m2
Aİ-2 Yoğunluklu Ticaret+ Konut Alanı (0,40-0,80) : 985,99 m2
İnşaat alanı : 985,99 m2 x 0,80 : 788,79 m2
Aİ-2 Yoğunluklu Konut Alanı (0,40-0,80) :2 393,09 m2
İnşaat alanı :2 393,09 m2 x 0,80 : 1.914,47 m2
Mevcut Uygulama İmar Planındaki Toplam İnşaat Alanı: 1.914,47 m2 + 985,99 m2: 2.900,46 m2
TADİLAT İMAR PLANINDAKİ ALAN DAĞILIMI
TADİLAT PLANINDAKİ TOPLAM ALAN : 3 379,08 M2
B-3 Yoğunluklu Ticaret+ Konut Alanı : 985,99 m2
İnşaat alanı : 2 130,00 m2
Aİ-23 Yoğunluklu Konut Alanı (0,40-1,20) :2 393,09 m2
İnşaat alanı :2 393,09 m2 x 1,20 : 2 871,70 m2
Tadilat İmar Planındaki İnşaat Alanı : 2 871,70 M2 + 2 130,00 M2 : 5 001,70 m2
İNŞAAT ALANINDAKİ ARTIŞ : 5 001,70 m2 – 2 900,46 m2 : 2 101,24 m2
NUFUS ARTIŞI: 2 101,24 M2/25 M2: 84,04 KİŞİ
TADİLAT PLANI İÇERİSİNDE KONUT ALANINDAN YEŞİL ALANA DÖNÜŞTÜRÜLEN ALAN MİKTARI : 700 M2
720 M2 LİK ALANIN MEVCUT PLANDA KONUT ALANI İNŞAAT ALANI :720 M2 X 0,40 : 288 M2
720 M2 LİK ALANIN MEVCUT İMAR PLANINDA HİZMET ETTİĞİ NÜFUS:288 M2/25 M2:11,56 KİŞİ
TADİLAT PLANI SONUCUNDAKİ TOPLAM NÜFUS ARTIŞI : 84 KİŞİ – 11,56 KİŞİ : 72,8 KİŞİ
TADİLAT İMAR PLANI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN NÜFUSUN İHTİYAÇ DUYDUĞU YEŞİL ALAN : 72 KİŞİ X 10 M2 : 720 M2
Yapılanmaya karşı diğer hususlar plan notlarında belirtilerek hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına ve aşağıda belirtilen plan notlarının da kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

PLAN NOTLARI

1.YOL, YEŞİL ALAN, MEYDAN, OTOPARK GİBİ TOPLUMUN YARARLANMASINA AYRILAN YERLER KAMU ELİNE GEÇMEDEN YAPI İZNİ VERİLEMEZ.

2.EMSAL HESAPLARI NET PARSEL ALANI ÜZERİNDE YAPILACAKTIR.

3.RUHSAT ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANAMAZ.

4.2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNA İSTİNADEN YÜRÜRLÜĞE GİREN İLGİLİ YÖNETMENLİKLER GEREĞİ ÇEVRE KALİTESİNİN KORUNMASI İÇİN İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.

5.KONUTLARIN ATIK SULARININ YER ÜSTÜ VE YER ALTI SULARINI KİRLETMESİ ÖNLENMELİDİR. ATIK SULARIN DEŞARJ EDİLMESİ KONUSUNDA 31.12.2004 TARİH VE 25687 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SU KİRLİLİĞİ YÖNETMELİĞİNE UYULACAKTIR.

6.PLANLAMA ALANI İÇİNDE 5226 VE 3386 SAYILI YASALAR İLE DEĞİŞİK 2863 SAYILI YASANIN 4. MADDESİ KAPSAMINDA İLERİDE YAPILACAK HARFİYAT ÇALIŞMALARINDA HER HANGİBİR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞINA RASTLANMASI DURUMUNDA ÇALIŞMALAR DURDURULARAK EN YAKIN MÜLKİ AMİRLİĞE HABER VERİLECEKTİR.

7.ALANIN 1.DERECEDE DEPREM BÖLGESİNDE YER ALMASI NEDENİYLE YAPILACAK BİNA VE TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMINDA DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

8.”HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMENLİĞİ” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

9.3194 SAYILI İMAR KANUNU VE 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA EK SIĞINAKLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

10.19.12.2007 TARİH VE 26735 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNUN EK 9.MADDESİNE GÖRE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.

11.PLANDA YER ALMAYAN HUSULARDA ”PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ VE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

12.PLANLAMA ALANINI DA KAPSAYAN BÖLGE İÇİN HAZIRLANAN BAYINDIRLIK İSKAN BAKANLIĞI AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 25 EKİM 2002 TARİHİNDE ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOFİZİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN KRİTERLERE AYNEN UYULACAKTIR.

13.KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİNİN 21/10/2008 TARİH 73 SAYILI KARARIYLA ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI AYNEN GEÇERLİDİR.

KARAR NO: 80
Belediye ve Meclis Başkan V. S**** S**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 9: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, Pafta: İ17-D-23-A-1-B, 130 ada, Parsel:21’deki taşınmaz için Belediyemiz adına resen hazırlatılan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi
Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, Beybağlar Mevkii, 50K-IVa imar paftasında 130 ada 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 parsellere ait yaklaşık 4 246,99 m2 lik alanı kapsamaktadır. Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt-3 kat olacağı belirtilmiştir. Küçükkuyu Belediyesinin 21/10/2008 tarih 73 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde ise onanlı Çevre Düzeni Planına paralel olarak taşınmazlar Meskun Konut alanı olarak görülmektedir. Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise 2 397,17 m2 si Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) TAKS:0,20 – KAKS:0,40 yoğunluklu konut alanı, 1843,39 m2 si ise si Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) TAKS:0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir. Taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisindeki durumunun Ayrık İkiz Nizam-Üç Kat TAKS:0,40 – KAKS: 1,20 yoğunluklu konut alanı olarak tadil edilebilinmesi için 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı Hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında; Taşınmazların 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise 2 397,17 m2 si Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) TAKS:0,20 – KAKS:0,40 yoğunluklu konut alanı, 1843,39 m2 si Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) TAKS:0,40 inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak görülen imar durumu ada içi bütünlüğün sağlanabilinmesi amacıyla Ayrık İkiz Nizam-ÜÇ Kat (Aİ-3) TAKS:0,40-KAKS:1,20 olarak tadil edilmiştir. Ada içi mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak ada orta çizgisi parsel sınırına çekilmiştir. Tadilat İmar Planında yapılan değişiklikten dolayı 91 kişilik bir ek nüfus artışı olmaktadır.
Ek nüfusun ihtiyaç duyduğu yeşil alan miktarı 50 L ID Paftasında planlama alanın doğusunda bulunan ve mevcut uygulama imar planı içerisinde 0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülen alanın içinde konut alanından yeşil alan olarak tadil edilen 930 m2 lik yeşil alan içinden karşılanacaktır.( Nüfus artışı hesabında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2, artan her kişi için bırakılacak yeşil alan miktarı 10 m2 olarak hesaplanmıştır.)
MEVCUT UYGULAMA İMAR PLANI İÇİNDEKİ KONUT ALANI DAĞILIMI
TOPLAM PLAN YAPILAN ALAN : 4 246,99 m2
20/40 Yoğunluklu Konut Alanı : 2 397,17 m2
İnşaat alanı : 2 397,17 m2 x 0,40: 958,86 m2
40/80 Yoğunluklu Konut Alanı :1 849,39 m2
İnşaat alanı :1 849,39 m2 x 0,80: 1 479,51 m2
Mevcut Uygulama İmar Planındaki Toplam İnşaat Alanı: 1 479,51 m2 + 958,86 m2 : 2 438,37 m2
TADİLAT PLANINDAKİ KONUT ALANI: 4 246,99 M2
Tadilat İmar Planındaki İnşaat Alanı: 4 246,99 m2 x 1,20: 5 096,38 m2
İNŞAAT ALANINDAKİ ARTIŞ: 5 096,38 m2 – 2 438,37 m2: 2 658,01 m2
NUFUS ARTIŞI: 2 658,01 M2/25 M2: 106,32 KİŞİ
TADİLAT PLANI İÇERİSİNDE KONUT ALANINDAN YEŞİL ALANA DÖNÜŞTÜRÜLEN ALAN MİKTARI: 930 M2
930 M2 LİK ALANIN MEVCUT PLANDA KONUT ALANI İNŞAAT ALANI: 930 M2 X 0,40: 372 M2
930 M2 LİK ALANIN MEVCUT İMAR PLANINDA HİZMET ETTİĞİ NÜFUS:372 M2/25 M2:14,80 KİŞİ
TADİLAT PLANI SONUCUNDAKİ TOPLAM NÜFUS ARTIŞI: 106,32 KİŞİ – 14,80 KİŞİ: 91,52 KİŞİ
TADİLAT İMAR PLANI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN NÜFUSUN İHTİYAÇ DUYDUĞU YEŞİL ALAN: 91,52 KİŞİ X 10 M2: 915 M2
Yapılanmaya karşı diğer hususlar plan notlarında belirtecek şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 81
Belediye ve Meclis Başkan V. S**** S**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 10: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, Pafta: İ17-D-19-D-4-A, 228 ada, Parsel:11’deki taşınmaz için Belediyemiz adına resen hazırlatılan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, Mıhlı Mevkii, 50L-Ic imar paftalarında 228 adaya ait Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Adına Resen hazırlanan yaklaşık 7 812.37 m2 lik alanı kapsamaktadır Tadilat imar planı yapılan alanlar Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Orta Yoğunluklu Turizm+II. Konut Alanı içinde kalmaktadır. Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.2.2 maddesinde Orta Yoğunluklu Turizm+II. Konut Alanlarının;
• Turizm tesis alanları olarak planlaması halinde;
Otellerde E= 0.60 max h= 9,50 mt (3 KAT)

• Konut yerleşme alanları olarak planlanması halinde;
Orta yoğunlukta:
max TAKS : 0.20
max KAKS : 0.40
max h : 7.00 m. 2 kat planlama çalışması yapılabileceği belirtilmiştir.

Küçükkuyu Belediyesinin 21/10/2008 tarih 73 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde ise onanlı Çevre Düzeni Planına paralel olarak taşınmazlar Orta Yoğunluklu Turizm+II.Konut Alanı olarak kalmaktadır.Taşınmazlar Küçükkuyu Belediyesinin 21/10/2008 tarih 73 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde ise taşınmaz Orta Yoğunluklu Turizm+II.Konut alanı olarak görülmektedir.
Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) TAKS:0,15-KAKS:0,30 Hmax:6,50 mt yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir.
Taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisindeki durumunun Ayrık İkiz Nizam-İki Kat TAKS:0,20-KAKS:0,40 HMAX:6,50mt yoğunluklu konut alanı olarak tadil edilebilinmesi için 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı Hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.
1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında; Taşınmazların Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) Taks:0,15-Kaks:0,30 Hmax:6,50 mt inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak görülen imar durumu Ayrık İkiz Nizam-İki Kat TAKS:0,20-KAKS:0,40 HMAX:6,50mt olarak tadil edilmiştir. Çekme mesafesi yollardan 3 mt olacaktır.
Tadilat İmar Planında yapılan değişiklikten dolayı 26,92 kişilik bir ek nüfus artışı olmaktadır.
Ek nüfusun ihtiyaç duyduğu yeşil alan miktarı 50 L ID Paftasında planlama alanın batısında bulunan ve mevcut uygulama imar planı içerisinde 0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülen alanın içinden konut alanından yeşil alan olarak tadil edilen 270 m2 lik yeşil alan içinden karşılanacaktır.
( Nüfus artışı hesabında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2, artan her kişi için bırakılacak yeşil alan miktarı 10 m2 olarak hesaplanmıştır.)
228 ADAYA AİT KONUT ALANI:7 812,37
228 ADAYA AİT MEVCUT PLAN TOPLAM İNŞAAT ALANI : 7 812,37 M2 X 0,30 : 2 343,71 M2
228 ADAYA AİT TADİLAT PLANI SONUCUNDAKİ TOPLAM İNŞAAT ALANI:7 812,37 X 0,40 : 3 124,94 M2
228 ADAYA AİT İNŞAAT ALANI ARTIŞI: 781,23 M2
228 ADAYA AİT NUFUS ARTIŞI: 781,23 M2/25 M2: 31,24 KİŞİ
TADİLAT PLANI İÇERİSİNDE KONUT ALANINDAN YEŞİL ALANA DÖNÜŞTÜRÜLEN ALAN MİKTARI : 270 M2
270 M2 LİK ALANIN MEVCUT PLANDA KONUT ALANI İNŞAAT ALANI :270 M2 X 0,40 : 108 M2
270 M2 LİK ALANIN MEVCUT İMAR PLANINDA HİZMET ETTİĞİ NÜFUS:108 M2/25 M2:4,32 KİŞİ
TADİLAT PLANI SONUCUNDAKİ TOPLAM NÜFUS ARTIŞI : 31,24 KİŞİ – 4,32 KİŞİ : 26,92 KİŞİ
TADİLAT İMAR PLANI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN NÜFUSUN İHTİYAÇ DUYDUĞU YEŞİL ALAN : 26,92 KİŞİ X 10 M2 : 269 M2 YAKLAŞIK 270 M2
Yapılanmaya karşı diğer hususlar plan notlarında belirtilerek hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına ve aşağıda belirtilen plan notlarının da kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

PLAN NOTLARI

1.YOL, YEŞİL ALAN, MEYDAN, OTOPARK GİBİ TOPLUMUN YARARLANMASINA AYRILAN YERLER KAMU ELİNE GEÇMEDEN YAPI İZNİ VERİLEMEZ.

2.EMSAL HESAPLARI NET PARSEL ALANI ÜZERİNDE YAPILACAKTIR.

3.RUHSAT ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANAMAZ.

4.2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNA İSTİNADEN YÜRÜRLÜĞE GİREN İLGİLİ YÖNETMENLİKLER GEREĞİ ÇEVRE KALİTESİNİN KORUNMASI İÇİN İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.

5.KONUTLARIN ATIK SULARININ YER ÜSTÜ VE YERALTI SULARINI KİRLETMESİ ÖNLENMELİDİR. ATIK SULARIN DEŞARJ EDİLMESİ KONUSUNDA 31.12.2004 TARİH VE 25687 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SU KİRLİLİĞİ YÖNETMELİĞİNE UYULACAKTIR.

6.PLANLAMA ALANI İÇİNDE 5226 VE 3386 SAYILI YASALAR İLE DEĞİŞİK 2863 SAYILI YASANIN 4. MADDESİ KAPSAMINDA İLERİDE YAPILACAK HARFİYAT ÇALIŞMALARINDA HER HANGİBİR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞINA RASTLANMASI DURUMUNDA ÇALIŞMALAR DURDURULARAK EN YAKIN MÜLKİ AMİRLİĞE HABER VERİLECEKTİR.

7.ALANIN 1.DERECEDE DEPREM BÖLGESİNDE YER ALMASI NEDENİYLE YAPILACAK BİNA VE TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMINDA DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

8.”HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMENLİĞİ” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

9.3194 SAYILI İMAR KANUNU VE 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA EK SIĞINAKLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

10.19.12.2007 TARİH VE 26735 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNUN EK 9.MADDESİNE GÖRE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.

11.PLANDA YER ALMAYAN HUSULARDA ”PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ VE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

12.PLANLAMA ALANINI DA KAPSAYAN BÖLGE İÇİN HAZIRLANAN BAYINDIRLIK İSKAN BAKANLIĞI AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 25 EKİM 2002 TARİHİNDE ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOFİZİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN KRİTERLERE AYNEN UYULACAKTIR.

13.KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİNİN 21/10/2008 TARİH 73 SAYILI KARARIYLA ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI AYNEN GEÇERLİDİR.