2013 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI-2

0
378

2013 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI-2

KARAR NO: 2013 / 24
Ayvacık Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2008/128 esas numaralı dosyada; Davacı Hacı Hanife Vakfını temsilen Vakıflar Genel Müdürlüğüne izafeten Çanakkale Vakıflar Şube Müdürlüğü’nün açtığı ortaklığın giderilmesi davasında 12.07.2012 tarihle ek bilirkişi raporunda;
Küçükkuyu Belediye Başkanlığının da hissedar bulunduğu;
A. Adatepe Köyü 296 Ada, 7 nolu parseldeki arsanın 1.000,00 m2 olduğu, adı geçen yerin Belediye mücavir alanı içinde kaldığı ancak yol cephesinin yeterli olmamasından dolayı ifrazının mümkün olmadığı belirtilmiştir.
B. Adatepe Köyü 303 Ada, 1 nolu parseldeki arsanın 4.000,00 m2 olduğu, adı geçen yerin Belediye mücavir alanı içinde kaldığı, Hacı Hanife Vakfının hissesinin 527/1000 olduğu, bu hisseye m2 olarak isabet eden kısmın 2.108,00 m2 olduğu buna göre de 303 ada, 1 nolu parselin yüzölçümü ve yol cephesi müsait olduğundan Hacı Hanife Vakfının payı itibariyle müstakil olarak ve diğer kalan parça da paylı hisse olarak 2 ayrı parsel olarak ifrazının mümkün olduğu belirtilmiştir.
24.01.2013 tarihli celsede diğer bütün davalılar ifraza muvafakat ettiklerini yazılı olarak beyan etmişlerdir. Küçükkuyu Belediye Başkanlığına muvafakat konusunda beyanda bulunması için süre verilmiştir. Bu konuda muvafakat verilmesinin uygunluğuna ve muvafakatnameyi imzalamaya Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.