2014 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
671

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.06.2014 Çarşamba Günü 1.birleşim ve 09.06.2014 pazartesi günü 2.birleşiminde gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2014/ 45
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 04.06.2014 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasıyla toplantıya devam edildi. Mayıs ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “f” bendi gereğince Belediyemizin yıllık Gelir tarife cetvelleri düzenlenerek 01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiş olup düzenlenen cetveller karar ekine konmuştur.
KARAR NO: 2014 / 46
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 2:Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Beybağlar Mevkii pafta:İ17-D-23-A-2-A, Ada:358 parsel:5’de V**** E** adına kayıtlı taşınmaza bitişik Kurumumuza ait imar artığı taşınmazın V**** E** tarafından satın alınması için verilen dilekçenin görüşülmesine başlandı. Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Beybağlar Mevkii pafta:İ17-D–23-A–2-A, Ada:358 parsel:5’de V**** E** adına kayıtlı taşınmaza bitişik Kurumumuza ait imar artığı ( inşaat yapılamayacak durumda) taşınmazın kamu yararı olduğu için satılmasının uygunluğuna ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 34.maddesinin (g) bendi uyarınca uygulamanın belediye encümenince yapılmasına Adnan İsmail GÜNDÜZ’ün çekimserliği diğer üyelerin kabulü ile Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 47
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem3: CHP siyasi parti grubu tarafından verilen gündemde yer alan sahil mahallesinde kurumumuza ait şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan yazıhane, yıkama yağlama dükkânı, tuvalet ve kafeterya büfenin toplu olarak tamamının ihale edilmesi için verilen teklif okundu. Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi pafta:5,ada:235,parsel:1 de mülkiyeti Belediyemize ait şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan 11 adet yazıhane,1 adet WC,1 adet yıkama yağlama dükkanı ile 1 adet kafeterya büfenin tamamının toplu olarak 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45.maddesi gereğince kira müddeti beş yıl olmak şartıyla ihale edilerek kiraya verilmesi için encümene yetki verilmesine meclis üyelerinden H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 48
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 4: Beldemiz Küçükkuyu’nun ve Belediyemizin uluslar arası düzeyde tanıtımını yapmak için 20 Haziran 2014–23 Haziran 2014 tarihleri arasında Yunanistan’ın Midilli Adasında expo AEGEAN 2’nci Ticari-Turistik ve Kültürel Fuarına Belediye Meclis üyesi S**** S****’in başkanlığında Başkanlıkça belirlenecek iki belediyemiz personeli olmak üzere toplam üç kişi ile katılmalarına, adı geçen kişilerin anılan tarihler arasında görevli izinli sayılmalarına ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde tüm yasal giderleri (ulaşım-konaklama ) ile fuarda Belediyemiz adına açılacak olan stant ücretinin, yer kirasının Kurumumuz 2014 yılı bütçesinin ilgili bölüm ve tertiplerinden karşılanmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 49
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 5: 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği’nin 29,30 ve 31. maddelerine istinaden Beldemiz Küçükkuyu’da içkili yer bölgeleri tespit edilerek uygulamaya geçilmiştir. Ancak Beldemizde bulunan başka adreslerden de içkili işyeri ruhsatı müracaatları olduğundan yeni içkili yer bölgesi belirlenmesi için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü’nden gelen kroki ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’nın 22.05.2014 gün ve 3715 sayılı yazısı ile gerekli görüş yazısı gelmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde aşağıda belirtilen yerlerin Beldemizde içkili yer bölgesi olmasının uygunluğuna, krokinin imzalanmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
1-Sahil Mahallesi Behram Caddesi No:2 ile No:32 arası,

2-Sahil Mahallesi Celalettin TOPÇU Caddesi No:19 ile no:23 arası

3-Sahil Mahallesi Altınkum Sokak no:1 ile no:6 arası

4-Mıhlı Mahallesi Akgün ALBAYRAK Caddesi No:19 ile No:27 arası ve No:69 ile No:259 arası ile No:263 ile No:319 arası

5-Mıhlı Mahallesi Eski İskele Caddesi no:13 ile no:23 arası ve No:20 ile No:26 arası

6-Mıhlı Mahallesi Çay Pazarı Caddesi no:1 ile no:8 arası ve Kumsal Sokak no:1 ile no:5 arası
KARAR NO: 2014 / 50
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 6: Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Karaotlar mevkii İ17d–18-c-3-b pafta,877 nolu parselde kayıtlı F***** S*****’e ait taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin, İmar Komisyonu tarafından incelenmesi sona ermediğinden ve imar komisyonunca verilen teklifin Belediye Başkanı tarafından Meclise okunarak kabulüne istinaden komisyon raporu tamamlandıktan sonra 09.06.2014 Pazartesi günü 2014 Yılı Haziran ayı Küçükkuyu Belediye Meclisi toplantısının 2.birleşiminde görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 51
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 7: Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi, Adatepe Köyü, Çayırcık Mevkii İ17d–18-d-3-b pafta,509 ada 2 nolu parselde kayıtlı H**** Z**** M***’e ait taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin, İmar Komisyonu tarafından incelenmesi sona ermediğinden ve imar komisyonunca verilen teklifin Belediye Başkanı tarafından Meclise okunarak kabulüne istinaden komisyon raporu tamamlandıktan sonra 09.06.2014 Pazartesi günü 2014 Yılı Haziran ayı Küçükkuyu Belediye Meclisi toplantısının 2.birleşiminde görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 52
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 8: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 06.12.2013 tarih ve 14821 sayılı yazısı ekinde gönderilen raporun 3.maddesinde belirtilen Yalıpınarı mevkii, 154 ada,21,22,23 ve 24 nolu parseller için rapordaki düzeltmelere istinaden yeniden hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Tadilat İmar Planı teklifinin, İmar Komisyonu tarafından incelenmesi sona ermediğinden ve imar komisyonunca verilen teklifin Belediye Başkanı tarafından Meclise okunarak kabulüne istinaden komisyon raporu tamamlandıktan sonra 09.06.2014 Pazartesi günü 2014 Yılı Haziran ayı Küçükkuyu Belediye Meclisi toplantısının 2.birleşiminde görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 53
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 9: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 06.12.2013 tarih ve 14821 sayılı yazısı ekinde gönderilen raporun 5.maddesinde belirtilen Beybağlar mevkii, 130 ada,1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 nolu parseller için rapordaki düzeltmelere istinaden yeniden hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Tadilat İmar Planı teklifinin, İmar Komisyonu tarafından incelenmesi sona ermediğinden ve imar komisyonunca verilen teklifin Belediye Başkanı tarafından Meclise okunarak kabulüne istinaden komisyon raporu tamamlandıktan sonra 09.06.2014 Pazartesi günü 2014 Yılı Haziran ayı Küçükkuyu Belediye Meclisi toplantısının 2.birleşiminde görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 54
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem Dışı: Gündem dışı görüşülmesine karar verilen Başkanlık makamı tarafından verilen Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü’nün 29.05.2014 tarih ve 92579 sayılı yazısına istinaden Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi sınırlarında kalan Ayvacık-Küçükkuyu Devlet Yolu 20+735 ile 21+058 km ve Küçükkuyu –Edremit arası 31+933 km ile 33+413 km arası kamulaştırma koridorunun, Kurumumuz adına yol ve yol emniyet sahası olarak kullanılmak üzere güzergâha ait 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı tadilatlarının imar komisyonuna incelenmek üzere havale edilmesine ve imar komisyonu raporuna müteakip 09.06.2014 Pazartesi günü 2014 Yılı Haziran ayı Küçükkuyu Belediye Meclisi toplantısının 2.birleşiminde görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 55
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem Dışı: Gündem dışı görüşülmesine karar verilen AKP Siyasi parti grubunun vermiş olduğu Beldemizin ana gelir ve geçim kaynağının başında olan zeytinciliğin korunabilmesi açısından beldemizde önümüzdeki zeytin hasat döneminin yoğun ve ürünün fazla olması nedeniyle zeytinciliğe zararın önlenmesi ve üreticiye güven açısından 4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununca, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının oluşturulması ve yeterli bekçi ile korucu kadrosunun görevlendirilmesi hakkındaki teklifi için yapılan görüşmeler sonunda Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının kurulmasının uygunluğuna, yönetim kurulu ve diğer organların seçimlerinin ise bir sonraki mecliste görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

09.06.2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİNCE 2. OTURUMDA KARAR VERİLEN KONULAR

KARAR NO: 2014/ 56
PİN: UİP-309,1
Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
04.06.2014 tarihli Belediye Meclis toplantısından 50 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen ve 06.06.2014 tarihinde komisyonca raporu sunulan F***** S*****’e ait 18.06.2013 tarih ve 20130893 kayıt sayılı dilekçesi ve eki dosyasında Beldemiz Mıhlı Mahallesi tapuda İ17D18C3B pafta, 310 ada, 13 parselde 6485,17 m2 kayıtlı taşınmazda konut amaçlı uygulama imar planına giren kısmı ile girmeyen kısmının birleştirilerek aynı imar hatlarıyla 1/1000 Uygulama İmar Değişikliği komisyonca görüşüldü. İmar komisyon raporu Belediye Başkanı tarafından meclise okundu.
Belediyemiz imar komisyonu tarafından yapılan tetkik sonucu uygunluğuna karar verilen; Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Karaotlar mevkii İ17d–18-c-3-b pafta,877 nolu parselde ( Ayvacık Kadastro Müdürlüğü Küçükkuyu kadastro yenileme çalışmaları Temmuz-2011’de yeni pafta, ada, parsel numaraları oluşturulmuş olduğu bundan da bu parselin eski 877 iken yenileme sonucunda ise 310 ada, 13 nolu parsel olarak değişmiştir.) kayıtlı F***** S*****’e ait taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi gündeme geldi. Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 37 sayılı kararına istinaden söz konusu planda gerekli düzeltmeler yapıldığından konu tekrardan gündeme geldi Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, Mıhlı Mahallesi, Karaotlar Mevkii, İ17-d-18-c-3-b imar paftasında,310 ada,13 parsele ait toplam 6.485,17 m2 lik alanı kapsamaktadır. Taşınmaz F***** S***** adına kayıtlıdır. Tadilat imar planı yapılan alanlar Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Orta Yoğunluklu Turizm+II. Konut Alanı içinde kalmaktadır. Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.2.2 maddesinde Orta Yoğunluklu Turizm+II.Konut Alanlarının ;

• II. Konut yerleşme alanları olarak planlanması halinde;
• Orta Yoğunlukta:
max TAKS : 0.20
max KAKS : 0.40
max h : 7.00 m. 2 kat
planlama çalışması yapılabileceği belirtilmiştir. Küçükkuyu Belediyesinin 21/10/2008 tarih 73 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde ise taşınmazlar Orta Yoğunluklu Turizm+II.Konut Alanı olarak görülmektedirler.Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde 13 nolu parselin 1 582,58 m2 si Ayrık Nizam-İki Kat,Taks:0,20-Kaks:0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir. Taşınmazın 4 902,22 M2 lik geriye kalan kısmı için herhangi bir Uygulama İmar Planı kararı bulunmamaktadır. Küçükkuyu beldesinde artan turizm faaliyetleriyle beraber çoğalan nüfusun ihtiyaç duyduğu II. Konut alanlarına olan talep her geçen gün artmaktadır.13 nolu taşınmaza ait üst ölçekli plan, plan notları ve mevcut uygulama imar planına istinaden, taşınmazın Uygulama İmar Planı bulunmayan 4 902,22 m2 lik kısmına 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir. Üst ölçekli plan ve plan kararlarına göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında planlama yapılan 13 nolu parselin 4 902,22 M2 lik bölümünün 2 932,34 m2(%60) lık bölümü yapılaşmaya açılmış, alan için yapılanma koşulları üst ölçekli plan ve plan kararlarına göre Ayrık Nizam-İki Kat TAKS:0,20- KAKS:0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak önerilmiş, alanın 1 969,88 (%40) m2 si yol, yeşil alan olarak bırakılmış. Mevcut uygulama imar planından gelen yollar genişlikleri ve güzergahları aynen korunmuştur. Planlama alanının güneyinden geçen 12 mt lik taşıt yoluna dik, parselin doğusunda kuzey-güney istikametinde 10 mt lik yeni bir yol önerilmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Müdürlüğü 25.Bölge Müdürlüğü’nün 24/01/2014 tarih 49421 sayılı görüşlerine istinaden parselin batı tarafından geçen dere sınırından itibaren yapı yaklaşma mesafesi 8 mt, komşu parsellerden ve yeşil alandan yapı yaklaşma mesafesi 3 mt dir. Planlama alanını da kapsayan bölge için hazırlanan Bayındırlık İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 25 Ekim 2002 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporunda belirtilen kriterlere aynen uyulacaktır. Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır. Planlama alanın alan kullanımları aşağıdaki gibidir:
Toplam Alan(Tapu Miktarı) : 6.485,17 m2
Plan yapılan alan : 4.902,22 m2
Konut alanı : 2.932,34 m2 (%60)
Yeşil Alan : 547,09 m2 (%11)
Yol Alanı : 1.422,79 m2 (%29)
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sonucunda planlama yapılan alanın çekeceği nüfus kişi yaklaşık 47 kişi olarak hesaplanmıştır. Yeşil alan olarak bırakılan 547,09 m2 planlama sonucunda ortaya çıkan nüfusun yeşil alan gereksinimlerini karşılamaktadır.
Nüfus hesabı aşağıdaki gibidir:
( Nüfus artışı hesabında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2, artan her kişi için bırakılacak yeşil alan miktarı 10 m2, toplam inşaat alanı ise net imara açılan konut alanı üzerinden hesaplanmıştır.)
Yapılaşmaya Açılan Alan : 2 932,34 m2
Toplam İnşaat Alanı : 1 172,93 m2 (2.932,34×0,40)
Toplam Nüfus : 46,9 kişi (1.172,93 m2 /25 m2) yaklaşık 47 kişi
Yeşil alan : 470 m2 (47 kişi x 10 m2)
Plana ait diğer hususlar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yer alan plan notları bölümünde belirtilerek hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına ve aşağıda belirtilen plan notlarının da kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

PLAN NOTLARI
1.KONUT YAPILACAK ALANDA YAPILANMA KOŞULLARI AYRIK NİZAM İKİ KAT (A-2) TAKS:0,20-KAKS:0,40 İNŞAAT YOĞUNLUKLU OLACAKTIR.
2.YEŞİL ALAN, YOL VE DİĞER SOSYAL DONATI ALANLARI KAMUYA TERK EDİLMEDEN İNŞAAT RUHSATI VERİLMEYECEKTİR.
3.”AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
4.”2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ” İLE ”5491 SAYILI ÇEVRE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKÜMLERİNE ” UYULACAKTIR.
5.PLANLAMA ALANI AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ.
6.PLANDA YER ALAMAYAN HUSUSLARDA ”PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ” VE ”PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE” UYULACAKTIR.
7.OTOPARK ALANLARI PARSEL ALANI İÇERİSİNDE ÇÖZÜLECEK VE MİMARİ VAZİYET PLANINDA GÖSTERİLECEKTİR.
8.ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİNİN 08/09/2006 TARİH 2006/71 SAYILI KARARI İLE ONAYLI GÜNEY ÇANAKKALE KIYI KESİMİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI KÜÇÜKKUYU REVİZYONU PLANI VE PLAN NOTLARI, KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİNİN 21/10/2008 TARİH 73 SAYILI BELEDİYE MECLİSİ KARARIYLA ONAYLI KOCADERE-MIHLI ÇAYI ARASI 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI AYNEN GEÇERLİDİR.
9.YAPI ADASI İÇİNDE MİMARİ VAZİYET PLANIYLA BELİRLENECEK BLOK TABİ ZEMİN ORTALAMASINA GÖRE KOTLANACAKTIR. ANCAK ADA BAZINDA YAPILACAK UYGULAMALARDA BLOKLAR TABİ ZEMİNDEN KOTLANDIRILACAĞI GİBİ ARAZİ YOL DURUMUNA UYMAK AMACIYLA BLOKLARDA İSTENİLEN SEVİYELERDE TESVİYELER YAPILIP YOLDAN KOTLANDIRILACAĞI GİBİ TESVİYE EDİLMİŞ ZEMİNDEN DE KOTLANDIRILABİLİR.
10.KÜÇÜKUYU BELDESİ GENELİ İÇİN HAZIRLANAN VE PLANLAMA ALANINIDA KAPSAYAN 25 EKİM 2002 TARİHİNDE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLI İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN ESASLAR AYNEN GEÇERLİDİR.
11.ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 25.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 24/01/2014 TARİH 49421 SAYILI GÖRÜŞLERİNE İSTİNADEN PARSELİN BATI TARAFINDAN GEÇEN DERE SINIRINDAN İTİBAREN YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ 8 MT, KOMŞU PARSELLERDEN VE YEŞİL ALANDAN YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ 3 MT DİR.

56
2014-56 PLAN AÇIKLAMA RAPORU

Adsız

KARAR NO: 2014 / 57
PİN: UİP-309,2
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
04.06.2014 tarihli Belediye Meclis toplantısından 51 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen H**** Z**** M***’e ait 05.12.2013 tarih ve 20131732 kayıt sayılı dilekçesi ve eki dosyasında Beldemiz Mıhlı Mahallesi tapuda İ17D18D3B pafta, 509 ada, 2 parselde 4884.64 m2 kayıtlı taşınmazda konut amaçlı uygulama imar planına girmeyen kısmının birleştirilerek aynı imar hatlarıyla 1/1000 Uygulama İmar Değişikliği komisyonca görüşüldü. İmar komisyonu raporu Belediye Başkanı tarafından meclise okundu. Değişiklik teklif edilen alanla ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı 21.10.2008 tarih ve 73 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylandığı, bu parsel için 02.10.2013 tarih ve 77 karar sayılı numarasıyla tadilat olarak onaylanmış olduğu için plan değişikliklerinde kat artışları sonucu hazırlanması gereken plana esas jeolojik-jeoteknik raporları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 05.09.2013 tarih ve 13673 sayılı genelgesi doğrultusunda (mülga) Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı genelgesinin yürürlüğü girdiği tarihten sonra onaylanmış plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarına uygun olarak yapılan imar planında yoğunluk-kat yüksekliği artırımı için plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu zorunlu tutulmayacaktır ibaresi yer almaktadır. Nazım İmar Planı onaylama tarihinin ilgi genelgeler kapsamında söz konusu parsele Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 25.10.2002 tarihinde onaylanan raporda önemli alanda (ÖA2) kaldığı anlaşıldığından yeni bir jeolojik- jeoteknik etüt raporuna gerek olmadığı anlaşılmıştır.
Belediye Meclisinin 02.10.2013 tarih ve 77 sayılı kararı ile onaylanan Ilıca deresi-Mıhlı Çayı arası 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde düşük yoğunluklu konut alanında kaldığı anlaşılmıştır.
Teklif edilen planlama alanında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” üçüncü kısımda yer alan “İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar” 28. Maddesinde imar planında verilmiş olan inşaat emsalinin kat adedinin ifraz şartlarını değiştirmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır veya arttırılır ifadesi yer almaktadır. Ancak plan açıklama raporunda anlaşıldığı üzere söz konusu planlama alanında yeşil alan ihtiyacına yönelik düzenleme olmasına rağmen ilgi yönetmelikte bahsi geçen sosyal donatı alanlarına yönelik herhangi bir düzenlemeye plan açıklama raporunda açıklayıcı hesaplamalara rastlanılmamıştır.
Nüfusumuz 10000’nin altında kaldığı için “Otopark Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. Dosyasında yer alan D.S.İ’nin 20.08.2013 tarih ve 413231 sayılı yazıları ve ekindeki etüt raporuna istinaden uygun hazırlandığı ve TEİDAŞ 22.07.2013 tarih ve 3684 sayılı görüşlerinin dosyasında bulunduğu görülmüştür. Sonuç olarak 509 ada, 2 nolu parselin imar değişikliğinde Ayrık Nizam 2 kat T.A.K.S: 0,15 K.A.K.S: 0,30 olarak, yoğunluk artışı ve donatı eksikliğine yol açmayan, Nazım İmar Planı ana kararları, plan notları, temel planlama prensipleri ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği belirlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Belediye Meclisimizin genel prensip kararı olarak 17.10.2001 tarih ve 36 sayılı kararında “Beldemiz Küçükkuyu Belediye hudutları içinde ilave imar planı ve mevzi imar planı tekliflerinde imar yolu genişliğinin 10 metrenin altında olmamasına oy birliği ile karar verildi.” Prensipteki hala geçerli bu kararı nedeniyle teklif edilen plandaki 7 metrelik yaya yolunun uygun olmadığına 10 metre olarak önerilmesine ayrıca benzer teklif planlarda örneğin 2007 yılı 66-67 sayılı Belediye Meclisi kararlarında 05.04.2005 tarih ve 26 sayılı kararında kamuya bedelsiz terkin edilen alanların %40, kalan alanın ise %60 oranlarında olduğu bu emsal karar nedeniyle bu dosya içinde kamuya bedelsiz telkin edilen alanların en az %35, en çok %40 olacak şekilde düzenlenmesinin uygun olacağına bu nedenle bu düzeltmelerin yapılması şartıyla komisyonumuzca uygun olacağı teklif edilen uygulama imar değişikliği komisyonca uygun olmadığı kanaati bildirilmiştir. Yukarıdaki sayılan nedenlerden dolayı plan teklifinin reddine, söz konusu düzeltmelerin yapılması şartıyla dosyanın teklif edilmesi durumunda tekrardan görüşülmesine, bu haliyle dosyanın iade edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

2014-57 TEKLİF PLAN

KARAR NO: 2014 / 58
PİN: UİP-309,3
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
04.06.2014 tarihli Belediye Meclis toplantısından 52 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen 29.05.2014 tarih ve 20140995 sayılı şehir plancısı H***** U*** tarafından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 06.12.2013 tarih ve 14821 sayılı yazıları ekinde plan değişikliklerine ilişkin inceleme raporunun 3. Maddesinde 154 ada, 16-17-18-19-20-21-22-23-24 parsele kadar olan kısımdaki eksiklikler plan ve plan açıklama raporlarındaki düzeltmeler nedeniyle yeniden hazırlanmış olup; komisyonca görüşülmüştür. İmar komisyon raporu Belediye Başkanı tarafından meclise okundu.
Belediyemiz imar komisyonu tarafından yapılan tetkik sonucu uygunluğuna karar verilen; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 06.12.2013 tarih ve 14821 sayılı yazısı ekinde gönderilen raporun 3.maddesinde belirtilen Yalı pınarı mevkii, 154 ada,21,22,23 ve 24 nolu parseller için rapordaki düzeltmelere istinaden yeniden hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Tadilat İmar Planı teklifi gündeme geldi. Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, Beybağlar Mevkii , 50L-Id imar paftasında 154 ada 16-17-18-19-20-21-22-23-24 parsellere ait yaklaşık 3 379,08 m2 lik alanı kapsamaktadır. Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt-3 kat olacağı belirtilmiştir. Küçükkuyu Belediyesinin 21/10/2008 tarih 73 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde ise onanlı Çevre Düzeni Planına paralel olarak taşınmazlar Meskun Konut alanı olarak görülmektedir. Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise 985,99 m2 si Ayrık İkiz Nizam-İki Kat (Aİ-2) TAKS:0,40 yoğunluklu alt katlar ticaret üst katlar konut alanı, 2 393,09 m2 si ise Ayrık İkiz Nizam-İki Kat (Aİ-2) TAKS:0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir. Taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisindeki durumunun üst ölçekli imar planları, ada içindeki 3 katlı yapılaşmalar ve ada orta çizgisi dikkate alınarak; planlama alanın 985,99 m2 sini oluşturan 154 ada 21-23-24 ve 22 parselin bir bölümünün Ayrık İkiz Nizam- İki Kat TAKS:0,40 alt katlar ticaret üst katlar konut olarak görülen imar durumunun Bitişik Nizam-3 Kat yoğunluklu alt katlar ticaret üst katlar konut alanı; planlama alanın 2 393,09 m2 sini oluşturan 154 ada 16-17-18-19-20 ve 22 parselin ada orta çizgisine göre geriye kalan kısmının Ayrık İkiz Nizam-İki Kat TAKS:0,40 konut alanı olan imar durumun, Ayrık İkiz Nizam-Üç Kat TAKS:0,40 konut alanı olarak tadil edilebilinmesi için 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı Hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında; 154 ada 23-24-21 ve 22 parselin bir bölümünün Ayrık İkiz Nizam- İki Kat TAKS:0,40 alt katlar ticaret üst katlar konut olarak görülen imar durumu Bitişik Nizam-3 Kat yoğunluklu alt katlar ticaret üst katlar konut alanı; 154 ada 16-17-18-19-20 ve 22 parselin ada orta çizgisine göre geriye kalan kısmının Ayrık İkiz Nizam-İki Kat TAKS:0,40 konut alanı olan imar durumun Ayrık İkiz Nizam-Üç Kat TAKS:0,40 konut alanı olarak tadil edilmiştir. Tadilat İmar Planında yapılan değişiklikten dolayı 72 kişilik bir ek nüfus artışı olmaktadır.Ek nüfusun ihtiyaç duyduğu yeşil alan miktarı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içerinde yeşil alan olan, 1/1000 ölçekli mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise 0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülen 724 m2 lik alanın Üst ölçekli plan kararlarına göre konut alanından yeşil alan olarak tadil edilmesiyle oluşan ek yeşil alan içerisinden karşılanacaktır. Otopark alanları parsel alanı içinde çözülerek mimari vaziyet planında gösterilecektir.
( Nüfus artışı hesabında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2, artan her kişi için bırakılacak yeşil alan miktarı 10 m2 olarak hesaplanmıştır.)
MEVCUT UYGULAMA İMAR PLANI İÇİNDEKİ ALAN DAĞILIMI
TOPLAM PLAN YAPILAN ALAN: 3.379,08 m2
Aİ-2 Yoğunluklu Ticaret+ Konut Alanı (0,40-0,80) : 985,99 m2
İnşaat alanı : 985,99 m2 x 0,80 : 788,79 m2
Aİ-2 Yoğunluklu Konut Alanı (0,40-0,80):2 393,09 m2
İnşaat alanı :2 393,09 m2 x 0,80 : 1 914,47 m2
Mevcut Uygulama İmar Planındaki Toplam İnşaat Alanı: 1 914,47 m2 + 985,99 m2 : 2 900,46 m2
TADİLAT İMAR PLANINDAKİ ALAN DAĞILIMI
TADİLAT PLANINDAKİ TOPLAM ALAN : 3.379,08 M2
B-3 Yoğunluklu Ticaret+ Konut Alanı : 985,99 m2
İnşaat alanı : 2.130,00 m2
Aİ-23 Yoğunluklu Konut Alanı (0,40-1,20) :2.393,09 m2
İnşaat alanı :2.393,09 m2 x 1,20 : 2.871,70 m2
Tadilat İmar Planındaki İnşaat Alanı : 2.871,70 M2 + 2.130,00 M2 : 5 001,70 m2
İNŞAAT ALANINDAKİ ARTIŞ : 5.001,70 m2 – 2.900,46 m2 : 2.101,24 m2
NUFUS ARTIŞI: 2 101,24 M2/25 M2: 84,04 KİŞİ
TADİLAT PLANI İÇERİSİNDE KONUT ALANINDAN YEŞİL ALANA DÖNÜŞTÜRÜLEN ALAN MİKTARI : 700 M2
720 M2 LİK ALANIN MEVCUT PLANDA KONUT ALANI İNŞAAT ALANI :720 M2 X 0,40 : 288 M2
720 M2 LİK ALANIN MEVCUT İMAR PLANINDA HİZMET ETTİĞİ NÜFUS:288 M2/25 M2:11,56 KİŞİ
TADİLAT PLANI SONUCUNDAKİ TOPLAM NÜFUS ARTIŞI : 84 KİŞİ – 11,56 KİŞİ : 72,8 KİŞİ
TADİLAT İMAR PLANI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN NÜFUSUN İHTİYAÇ DUYDUĞU YEŞİL ALAN : 72 KİŞİ X 10 M2 : 720 M2
Yapılanmaya karşı diğer hususlar plan notlarında belirtilmiştir. Taşınmazlara ait Belediye Meclisimizin 02.10.2013 gün ve 2013/79 sayılı Meclis Kararı yine Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün 34 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Yeni hazırlanan teklif planda Küçükkuyu Belediye Meclisinin 02/10/2013 gün 2013/79 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 06/12/2013 tarih 14821 sayılı yazılarında belirtilen eksiklikler giderilmiş ve plan notları hükümlerine “ OTOPARK ALANLARI PARSEL ALANI İÇİNDE ÇÖZÜLECEK VE MİMARİ VAZİYET PLANINDA GÖSTERİLECEKTİR” maddesi eklenerek hazırlanan 1/1000 Ölçekli Tadilat İmar Planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına ve aşağıda belirtilen plan notlarının da kabulüne meclis üyelerinden A***** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile karar verildi.

PLAN NOTLARI

1.YOL, YEŞİL ALAN, MEYDAN, OTOPARK GİBİ TOPLUMUN YARARLANMASINA AYRILAN YERLER KAMU ELİNE GEÇMEDEN YAPI İZNİ VERİLEMEZ.

2.EMSAL HESAPLARI NET PARSEL ALANI ÜZERİNDE YAPILACAKTIR.

3.RUHSAT ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANAMAZ.

4.2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNA İSTİNADEN YÜRÜRLÜĞE GİREN İLGİLİ YÖNETMENLİKLER GEREĞİ ÇEVRE KALİTESİNİN KORUNMASI İÇİN İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.

5.KONUTLARIN ATIK SULARININ YER ÜSTÜ VE YERALTI SULARINI KİRLETMESİ ÖNLENMELİDİR. ATIK SULARIN DEŞARJ EDİLMESİ KONUSUNDA 31.12.2004 TARİH VE 25687 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SU KİRLİLİĞİ YÖNETMENLİĞİNE UYULACAKTIR.
6.PLANLAMA ALANI İÇİNDE 5226 VE 3386 SAYILI YASALAR İLE DEĞİŞİK 2863 SAYILI YASANIN 4. MADDESİ KAPSAMINDA İLERİDE YAPILACAK HARFİYAT ÇALIŞMALARINDA HER HANGİBİR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞINA RASTLANMASI DURUMUNDA ÇALIŞMALAR DURDURULARAK EN YAKIN MÜLKİ AMİRLİĞE HABER VERİLECEKTİR.
7.ALANIN 1.DERECEDE DEPREM BÖLGESİNDE YER ALMASI NEDENİYLE YAPILACAK BİNA VE TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMINDA DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
8.OTOPARK ALANLARI PARSEL ALANI İÇİNDE ÇÖZÜLECEK VE MİMARİ VAZİYET PLANINDA GÖSTERİLECEKTİR.
9.3194 SAYILI İMAR KANUNU VE 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA EK SIĞINAKLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
10.19.12.2007 TARİH VE 26735 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNUN EK 9.MADDESİNE GÖRE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.
11.PLANDA YER ALMAYAN HUSULARDA ”PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ VE PLANLIALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
12.PLANLAMA ALANINI DA KAPSAYAN BÖLGE İÇİN HAZIRLANAN BAYINDIRLIK İSKAN BAKANLIĞI AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 25 EKİM 2002 TARİHİNDE ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOFİZİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN KRİTERLERE AYNEN UYULACAKTIR.
13.KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİNİN 21/10/2008 TARİH 73 SAYILI KARARIYLA ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI AYNEN GEÇERLİDİR.

2014-58 PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MEVCUT PLAN

TADİLAT PLANI

KARAR NO: 2014 / 59
PİN: UİP-309,4
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
04.06.2014 tarihli Belediye Meclis toplantısından 53 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen 29.05.2014 tarih ve 20140995 sayılı şehir plancısı H***** U*** tarafından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 06.12.2013 tarih ve 14821 sayılı yazıları ekinde plan değişikliklerine ilişkin inceleme raporunun 3. Maddesinde 130 ada, 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 parsele kadar olan kısımdaki eksiklikler plan ve plan açıklama raporlarındaki düzeltmeler nedeniyle yeniden hazırlanmış olup; komisyonumuzca görüşüldü. İmar komisyon raporu Belediye Başkanı tarafından meclise okundu.
Belediyemiz imar komisyonu tarafından yapılan tetkik sonucu uygunluğuna karar verilen; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 06.12.2013 tarih ve 14821 sayılı yazısı ekinde gönderilen raporun 5.maddesinde belirtilen Beybağlar mevkii, 130 ada,1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 nolu parseller için rapordaki düzeltmelere istinaden yeniden hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Tadilat İmar Planı teklifi gündeme geldi. Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu,Beybağlar Mevkii , 50K-IVa imar paftasında 130 ada 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 parsellere ait yaklaşık 4 246,99 m2 lik alanı kapsamaktadır. Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt-3 kat olacağı belirtilmiştir. Küçükkuyu Belediyesinin 21/10/2008 tarih 73 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde ise onanlı Çevre Düzeni Planına paralel olarak taşınmazlar Meskun Konut alanı olarak görülmektedir. Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise 2 397,17 m2 si Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) TAKS:0,20 – KAKS:0,40 yoğunluklu konut alanı, 1843,39 m2 si ise si Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) TAKS:0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir. Taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisindeki durumunun Ayrık İkiz Nizam-Üç Kat TAKS:0,40 – KAKS: 1,20 yoğunluklu konut alanı olarak tadil edilebilinmesi için 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı Hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında; Taşınmazların 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise 2.397,17 m2 si Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) TAKS:0,20 – KAKS:0,40 yoğunluklu konut alanı, 1843,39 m2 si Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) TAKS:0,40 inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak görülen imar durumu ada içi bütünlüğün sağlanabilinmesi amacıyla Ayrık İkiz Nizam-ÜÇ Kat (Aİ-3) TAKS:0,40-KAKS:1,20 olarak tadil edilmiştir. Ada içi mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak ada orta çizgisi parsel sınırına çekilmiştir. Tadilat İmar Planında yapılan değişiklikten dolayı 91 kişilik bir ek nüfus artışı olmaktadır. Ek nüfusun ihtiyaç duyduğu yeşil alan miktarı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içerinde yeşil alan olan, 1/1000 ölçekli mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise 0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülen 930 m2 lik alanın Üst ölçekli plan kararlarına göre konut alanından yeşil alan olarak tadil edilmesiyle oluşan ek yeşil alan içerisinden karşılanacaktır. Otopark alanları parsel alanı içinde çözülerek mimari vaziyet planında gösterilecektir.
( Nüfus artışı hesabında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2, artan her kişi için bırakılacak yeşil alan miktarı 10 m2 olarak hesaplanmıştır.)
MEVCUT UYGULAMA İMAR PLANI İÇİNDEKİ KONUT ALANI DAĞILIMI
TOPLAM PLAN YAPILAN ALAN : 4.246,99 m2
20/40 Yoğunluklu Konut Alanı : 2.397,17 m2
İnşaat alanı : 2.397,17 m2 x 0,40 : 958,86 m2
40/80 Yoğunluklu Konut Alanı :1.849,39 m2
İnşaat alanı :1.849,39 m2 x 0,80 : 1.479,51 m2
Mevcut Uygulama İmar Planındaki Toplam İnşaat Alanı: 1.479,51 m2 + 958,86 m2 : 2 438,37 m2
TADİLAT PLANINDAKİ KONUT ALANI : 4 246,99 M2
Tadilat İmar Planındaki İnşaat Alanı : 4 246,99 m2 x 1,20 : 5 096,38 m2
İNŞAAT ALANINDAKİ ARTIŞ : 5 096,38 m2 – 2 438,37 m2 : 2 658,01 m2
NUFUS ARTIŞI: 2 658,01 M2/25 M2: 106,32 KİŞİ
TADİLAT PLANI İÇERİSİNDE KONUT ALANINDAN YEŞİL ALANA DÖNÜŞTÜRÜLEN ALAN MİKTARI : 930 M2
930 M2 LİK ALANIN MEVCUT PLANDA KONUT ALANI İNŞAAT ALANI :930 M2 X 0,40 : 372 M2
930 M2 LİK ALANIN MEVCUT İMAR PLANINDA HİZMET ETTİĞİ NÜFUS:372 M2/25 M2:14,80 KİŞİ
TADİLAT PLANI SONUCUNDAKİ TOPLAM NÜFUS ARTIŞI : 106,32 KİŞİ – 14,80 KİŞİ : 91,52 KİŞİ
TADİLAT İMAR PLANI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN NÜFUSUN İHTİYAÇ DUYDUĞU YEŞİL ALAN: 91,52 KİŞİ X 10 M2 : 915 M2
Yapılanmaya karşı diğer hususlar plan notlarında belirtilmiştir. Taşınmazlara ait Küçükkuyu Belediye Meclisinin 02.10.2013 gün ve 2013/80 sayılı Meclis Kararı yine Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün 33 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Yeni hazırlanan teklif planda Küçükkuyu Belediye Meclisinin 02/10/2013 gün 2013/80 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 06/12/2013 tarih 14821 sayılı yazılarında belirtilen eksiklikler giderilmiş ve plan notları hükümlerine “ OTOPARK ALANLARI PARSEL ALANI İÇİNDE ÇÖZÜLECEK VE MİMARİ VAZİYET PLANINDA GÖSTERİLECEKTİR” maddesi eklenerek hazırlanan 1/1000 Ölçekli Tadilat İmar Planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına ve aşağıda belirtilen plan notlarının da kabulüne meclis üyelerinden A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile karar verildi.

PLAN NOTLARI

1.YOL,YEŞİL ALAN,MEYDAN,OTOPARK GİBİ TOPLUMUN YARARLANMASINA AYRILAN YERLER KAMU ELİNE GEÇMEDEN YAPI İZNİ VERİLEMEZ.
2.EMSAL HESAPLARI NET PARSEL ALANI ÜZERİNDE YAPILACAKTIR.
3.RUHSAT ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANAMAZ.
4.2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNA İSTİNADEN YÜRÜRLÜĞE GİREN İLGİLİ YÖNETMENLİKLER GEREĞİ ÇEVRE KALİTESİNİN KORUNMASI İÇİN İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.
5.KONUTLARIN ATIK SULARININ YER ÜSTÜ VE YER ALTI SULARINI KİRLETMESİ ÖNLENMELİDİR. ATIK SULARIN DEŞARJ EDİLMESİ KONUSUNDA 31.12.2004 TARİH VE 25687 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SU KİRLİLİĞİ YÖNETMENLİĞİNE UYULACAKTIR.
6.PLANLAMA ALANI İÇİNDE 5226 VE 3386 SAYILI YASALAR İLE DEĞİŞİK 2863 SAYILI YASANIN 4. MADDESİ KAPSAMINDA İLERİDE YAPILACAK HARFİYAT ÇALIŞMALARINDA HER HANGİBİR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞINA RASTLANMASI DURUMUNDA ÇALIŞMALAR DURDURULARAK EN YAKIN MÜLKİ AMİRLİĞE HABER VERİLECEKTİR.
7.ALANIN 1.DERECEDE DEPREM BÖLGESİNDE YER ALMASI NEDENİYLE YAPILACAK BİNA VE TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMINDA DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
8.OTOPARK ALANLARI PARSEL ALANI İÇİNDE ÇÖZÜLECEK VE MİMARİ VAZİYET PLANINDA GÖSTERİLECEKTİR.
9.3194 SAYILI İMAR KANUNU VE 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA EK SIĞINAKLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
10.19.12.2007 TARİH VE 26735 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNUN EK 9.MADDESİNE GÖRE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.
11.PLANDA YER ALMAYAN HUSULARDA ”PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ VE PLANLIALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
12.PLANLAMA ALANINI DA KAPSAYAN BÖLGE İÇİN HAZIRLANAN BAYINDIRLIK İSKAN BAKANLIĞI AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 25 EKİM 2002 TARİHİNDE ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOFİZİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN KRİTERLERE AYNEN UYULACAKTIR.
13.KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİNİN 21/10/2008 TARİH 73 SAYILI KARARIYLA ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI AYNEN GEÇERLİDİR.

2014-59 PLAN AÇIKLAMA RAPORU

2014-59 Mevcut imar planı

2014-59 TADİLAT_İMAR_PLANI

2014-59 yeşil alan tadilat planı

KARAR NO: 2014 / 60
PİN: NİP-304,1
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
04.06.2014 tarihli Belediye Meclis toplantısından 54 sayılı karar ile komisyona havale edilen 10 nolu gündem maddesi için imar komisyonu raporu Belediye Başkanı tarafından meclisi okundu. 29.05.2014 tarih 92579 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü yazısı ve eki dosyası görüşmeye geçildi. Karayollarınca Tuel Planlama Ltd. Şti.’ne hazırlatılan Ilıcadere-Kocadere arası 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği 1/25000 Ç.D.P ve Nazım İmar Planı ana kararları, plan notları, temel planlama prensipleri ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği belirlenen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin Komisyonca uygun olduğu kanaatine varıldığından; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi-Ilıca Beldesi ile Kocadere Arasında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Ayvacık-Küçükkuyu Devlet Yolu 31+600 km ile 38+100 arası kamulaştırma koridorunda iş ve işlemlerin devam ettirebilmesi amacıyla ve Karayolu Projesinin onaylı imar planlarına işlenmesi ve ortaya çıkan kamulaştırma sorunlarının giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına ve aşağıda belirtilen plan notlarının da kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

2014-60 ILICADERESİ – KOCADERE ARASI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

I17D22B

I17D23A

KARAR NO: 2014 / 61
PİN: NİP-306,1
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
04.06.2014 tarihli Belediye Meclis toplantısından 54 sayılı karar ile komisyona havale edilen 10 nolu gündem maddesi için imar komisyonu raporu Belediye Başkanı tarafından meclisi okundu. 29.05.2014 tarih 92579 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü yazısı ve eki dosyası görüşmeye geçildi. Karayollarınca Tuel Planlama Ltd. Şti.’ne hazırlatılan Ilıcadere-Mıhlı Çayı arası 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği 1/25000 Ç.D.P ve Nazım İmar Planı ana kararları, plan notları, temel planlama prensipleri ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği belirlenen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin Komisyonca uygun olduğu kanaatine varıldığından; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mevkiinde yer alan Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Ayvacık-Küçükkuyu Devlet Yolu 31+600 km ile 38+100 arası kamulaştırma koridorunda iş ve işlemlerin devam ettirebilmesi amacıyla ve Karayolu Projesinin onaylı imar planlarına işlenmesi ve ortaya çıkan kamulaştırma sorunlarının giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına ve aşağıda belirtilen plan notlarının da kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

2014-61 ILICADERSİ – MIHLI ÇAYI ARASI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

I17D18C

I17D18D

I17D19A

I17D23A

KARAR NO: 2014 / 62
PİN: UİP-308,1
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.04.06.2014 tarihli Belediye Meclis toplantısından 54 sayılı karar ile komisyona havale edilen 10 nolu gündem maddesi için imar komisyonu raporu Belediye Başkanı tarafından meclisi okundu. 29.05.2014 tarih 92579 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü yazısı ve eki dosyası görüşmeye geçildi. Teklif imar planında yoğunluk-kat yüksekliği artırımı olmadığı için plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu zorunlu tutulmayacaktır ibaresi ilgili genelgelerde yer almaktadır. Planlama alanına ait bölgenin Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 25.10.2002 tarihinde onaylanan jeolojik- jeoteknik etüt raporuna dahil olduğundan yeni bir rapora gerek olmadığı anlaşılmıştır. Karayollarınca Tuel Planlama Ltd. Şti.’ne hazırlatılan Ilıcadere-Kocadere Çayı arası 1/1000 uygulama İmar Planı değişikliği Nazım İmar Planı ana kararları, plan notları, temel planlama prensipleri ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği belirlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin Komisyonca uygun olduğu kanaatine varıldığından; Küçükkuyu Beldesi-Ilıca Beldesi ile Kocadere Arasında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Ayvacık-Küçükkuyu Devlet Yolu 31+600 km ile 38+100 arası kamulaştırma koridorunda iş ve işlemlerin devam ettirebilmesi amacıyla ve Karayolu Projesinin onaylı imar planlarına işlenmesi ve ortaya çıkan kamulaştırma sorunlarının giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına ve aşağıda belirtilen plan notlarının da kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

17D22B2A

204-62 ILACADERESİ – KOCADERE ARASI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

I17D22B1B

I17D22B2B

I17D23A1A

I17D23A1B

KARAR NO: 2014 / 63

PİN: UİP-309,5
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
04.06.2014 tarihli Belediye Meclis toplantısından 54 sayılı karar ile komisyona havale edilen 10 nolu gündem maddesi için imar komisyonu raporu Belediye Başkanı tarafından meclisi okundu. 29.05.2014 tarih 92579 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü yazısı ve eki dosyası görüşmeye geçildi.
Teklif imar planında yoğunluk-kat yüksekliği artırımı olmadığı için plan tadilatına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu zorunlu tutulmayacaktır ibaresi ilgili genelgelerde yer almaktadır. Planlama alanına ait bölgenin Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 25.10.2002 tarihinde onaylanan jeolojik- jeoteknik etüt raporuna dahil olduğundan yeni bir rapora gerek olmadığı anlaşılmıştır.
Karayollarınca Tuel Planlama Ltd. Şti.’ne hazırlatılan Ilıcadere-Mıhlı Çayı arası 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği Nazım İmar Planı ana kararları, plan notları, temel planlama prensipleri ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği belirlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin Komisyonca uygun olduğu kanaatine varıldığından; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mevkiinde yer alan Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Ayvacık-Küçükkuyu Devlet Yolu 31+600 km ile 38+100 arası kamulaştırma koridorunda iş ve işlemlerin devam ettirebilmesi amacıyla ve Karayolu Projesinin onaylı imar planlarına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına ve aşağıda belirtilen plan notlarının da kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

2014-63 ILICADERSİ-MIHLI ÇAYI ARASI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

50K-Ic

50L-Id

50K-IIc

50K-IId

50K-IVa

50K-IVb

50L-Ic

ASIL BELGELER FEN İŞLERİ İLAN PANOSUNDA ASILMIŞTIR