2014 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
441

2014 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 08.04.2014 SALI Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2014 / 12
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince ilk iki yıl görev yapmak üzere Meclis birinci ve ikinci başkan vekillerinin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan S**** S**** (9 oy) Meclis birinci başkan vekilliğine ve CHP siyasi parti grubundan A** C*** (9 oy) meclis ikinci başkan vekilliğine seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2014 / 13
Belediye Başkanı C***** B**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 2: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince ilk iki yıl görev yapmak üzere iki asil ve iki yedek meclis katibinin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan A** C*** (9 oy) ve CHP siyasi parti grubundan V**** Y***** (9 oy) asil meclis katipliğine ve AKP siyasi parti grubundan Ö**** D**** (9 oy) ve AKP siyasi parti grubundan A**** İ***** G***** (9 oy) yedek meclis katipliğine seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2014 / 14
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 3:5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine iki üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan S**** S**** (9 oy) ve CHP siyasi parti grubundan H***** S***** (9 oy) bir yıl görev yapmak üzere belediye encümenine seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2014/15
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 4:5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan İmar Komisyonu kurulması ile ilgili olarak imar komisyonunun üç kişiden oluşması uygun görülerek, gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre CHP siyasi parti grubundan M. T**** G***** (9 oy) , CHP siyasi parti grubundan H***** S***** (9 oy) ve AKP siyasi parti grubundan Ö**** D**** ( 9 oy ) bir yıl görev yapmak üzere imar komisyonuna seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2014/16
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 5: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin yılı içinde Temmuz ayında bir ay tatil edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2014/17
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 6: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisi her ayın ilk haftasında Çarşamba günü saat 14.00’da toplanılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2014/18
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 7: Üyesi olduğumuz Marmara Boğazı Belediyeler Birliği’ne bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan S**** S**** (9 oy) asil üye ve CHP siyasi parti grubundan V**** Y***** (9 oy) yedek üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2014/19
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 8: Üyesi olduğumuz Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan A** C*** (9 oy) asil üye ve CHP siyasi parti grubundan S**** U***** (9 oy) yedek üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2014/20
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 9: Üyesi olduğumuz TROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği Meclisine bir asil ve bir yedek üye seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan AKP siyasi parti grubundan A***** İ***** G***** (9 oy) asil üye ve AKP siyasi parti grubundan H**** A**** (9 oy) yedek üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2014/21
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 10: Üyesi olduğumuz Madra Dağı ve Kaz Dağı Belediyeler Birliği’ne bir asil üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan A** C*** (9 oy) asil üye olarak seçilmiştir.

KARAR NO: 2014/22
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 11: Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği’ne bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan S***** U***** (9 oy) asil üye ve CHP siyasi parti grubundan A** C*** (9 oy) yedek üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2014/23
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 12: Üyesi olduğumuz Ege Belediyeler Birliği’ne bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan S**** S**** (9 oy) asil üye ve CHP siyasi parti grubundan V**** Y**** (9 oy) yedek üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2014/24
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 13: Belediye bütçesinden yapılacak temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesi dikkate alınarak yapılacak ödemeler ile ilgili üç kişiden oluşan tören komitesinin kurulması için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan V**** Y***** (9 oy) , CHP siyasi parti grubundan S***** U***** (9 oy) ve CHP siyasi parti grubundan S**** S**** ( 9 oy ) seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2014/25
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 14: Üyesi olduğumuz Çanakkale Assos Truva Turizm Altyapı Birliği’ne bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan AKP siyasi parti grubundan Ö**** D**** (9 oy) asil üye ve AKP siyasi parti grubundan H**** A**** ( 9 oy) yedek üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2014/26
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 15: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre Belediyemizde Sözleşmeli olarak kısmi zamanlı olarak çalışan Avukat R***** O***** B****’nin sözleşmesi 31.03.2014 tarihinde bitmiştir. Kurumumuzu hukuki konularda temsil etmek için sözleşmenin yenilenmesi ve maaşının belirlenmesi gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda;
1-Belediyemizde kısmi zamanlı olarak çalışmak üzere Avukat R***** O***** B**** ile 01.04.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Kısmi zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği kısmi Zamanlı sözleşmeli Personel net ücret tavanından ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO: 2014/27
Gündem 16: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi,19/2 fıkrası,26/4 fıkrası ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; ( Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan) ve bu konuda 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan belediyemizin 2013 yılı yıllık faaliyet raporu Meclise detaylı bir şekilde sunulmuş olup; Meclisimizce yıllık faaliyetlerin yeterli olduğu görülerek 01.01.2013–31.12.2013 dönemini kapsayan Küçükkuyu Belediyesi 2013 yılı faaliyet raporu Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.