2014 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
792

2014 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.02.2014 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 07
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 05.02.2014 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. OCAK ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkan V. Hidayet YILMAZ söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: 07.08.2013 tarih ve 2013/60 sayılı alınmış olan Meclis kararının iptal edilmesi konusu gündeme geldi. Hizmete giren Atıksu arıtma tesisine bağlantı yapılacak evsel kanalizasyon sistemi altyapı yatırımlarında çalışacak personellerin ve diğer personellerin maaşlarının ve özlük haklarının ödenmesi konusunda bir sıkıntı yaşanmadığından dolayı söz konusu kararın iptaline Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 08
Belediye ve Meclis Başkan V. Hidayet YILMAZ söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 2:Ocak ayı sonuna kadar verilmesi gereken ilan reklâm beyanname verme süresi geçip, birçok mükellef ilan reklâm beyannamelerini süresinde veremedikleri dikkate alınarak ilan reklâm beyanname verme süresinin 31.03.2014 tarihine kadar uzatılmasının uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 09
Belediye ve Meclis Başkan V. Hidayet YILMAZ söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 3: Belediyemiz gelir tarife cetvelindeki bazı tarifelerde değişiklik yapılması konusu gündeme geldi. 05.06.2013 tarih ve 2013 /51 sayılı karar ile kabul edilmiş olan Belediye Gelir Tarife Cetvelinde;
1-Ticari taksi ( T ) Çalışma Ruhsatı Düzenleme Ücretinde yıllık 250,00 TL ( İkiyüzelli TürkLirası) ‘lik ücretin 100,00 ( Yüz Türk Lirası) TL’ye düşürülmesine ve bu fiyat tarifesinin meclis karar tarihinden 01.Temmuz.2014 tarihine kadar geçerli olmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.