2015 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
416

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.12.2015 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 68
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 02.12.2015 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. KASIM ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Belediye hizmet garajı olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazın kira bedeli konusu gündeme geldi. 04.01.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Meclis Kararımız ile Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Belediye hizmet garajı olarak kullanılmak üzere kiraladığımız makbere mevkii,345 parseldeki taşınmaz için 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün 16.11.2015 tarih ve 3786 sayılı yazısında belirtilen aylık 1.060,00.-TL (binaltmışlira) kiralama bedelinin uygunluğuna ve kiralamanın devam etmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 69
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2:A**** Ö*** tarafından verilen 16.11.2015 tarih ve 20151783 kayıt sayılı dilekçenin görüşülmesine başlandı. Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince Belediyenin görev ve sorumlulukları içerisinde “ekonomi ve ticaret geliştirilmesi hizmetlerini yapar ve yaptırır” dendiğinde Küçükkuyu’muzun tarımsal üretim deseninin güçlendirilmesini teminen Fazlıdere Mevkiinde bulunan sebze ve meyve bahçelerinde üretimin arttırılması ve küçük ölçekli üreticilerimizin desteklenmesi amacıyla bölgede bulunan arıtma tesisimizin Elektrik Trafosundan Belediyemize uygulanan tarife üzerinde sarfiyat bedeli alınmak koşulu ile elektrik enerjisi hizmetinin verilmesinin uygunluğuna, bundan böyle bu şekilde gelecek taleplerin bu hususlarda değerlendirilmesinin yapılarak koşulları sağlıyor ise bedeli ve diğer masrafları ödenmesi koşulu ile elektrik enerjisinin verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.