2015 KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
358

2015 KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.11.2015 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

1- Belediyemiz tarafından yaptırılan Zübeyde Hanım Sağlık, Eğitim ve Kadın Sığınma Merkezi’nin alt katının Beldemizde görev yapan aile hekimlerine tahsisi konusunun görüşülmesi

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 17/e maddesi gereğince Kurumumuza ait Mıhlı Karaotlar mevkiinde pafta İ17D18C3A, 149 ada, 31 parseldeki 5,32 m2’lik arsa vasıflı taşınmazımızın tevhid yapılarak satışı için Encümene yetki verilmesi konusunun görüşülmesi

3- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 12.10.2015 tarih ve 7899 sayılı yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe köyü, Hacımustafa tepesi mevkii İ17D-17-C-3-C, İ17-D-22-B-2-B pafta,265 Ada,5 Parselde H***** D****, A**** D****, İ***** D****, M***** B****, M****** Ç*****, O**** Ö******, M***** A** Ö******, S***** Ö******, M****** Ö****** ve E**** Ö****** adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve aynı kişilere ait 241 ada,2 parsel için hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı dosyasının görüşülmesi

4- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 12.10.2015 tarih ve 7899 sayılı yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe köyü, Hacımustafa tepesi mevkii İ17D-17-C-3-C, İ17-D-22-B-2-B pafta,265 Ada,5 Parselde H***** D****, A**** D****, İ***** D****, M***** B****, M****** Ç*****, O**** Ö******, M***** A** Ö******, S***** Ö******, M***** Ö****** ve E**** Ö****** adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve aynı kişilere ait 241 ada,2 parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dosyasının görüşülmesi