2015 MART AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
357

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.03.2015 Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2015 / 13
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 04.03.2015 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. ŞUBAT ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Kurumumuz norm kadrolarında yapılacak değişikliklerin görüşülmesine başlandı. 08.06.2007 tarih ve 2007/53 sayılı Meclis kararı ile Kurumumuz norm kadroları düzenlenmişti.38 memur ve 19 sürekli işçi kadrosu verilen D-4 grubunda yer alan Belediyemize 27.11.2011 gün ve 28125 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında 48 memur ve 24 işçi kadrosu verilmiştir. Ancak 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Belediyemiz D-5 grubuna yükseltilmiştir. D-5 grubunda Kurumumuza 67 Memur ve 34 işçi kadrosu verilmiştir. Yeni olarak verilen 19 memur ve 10 işçi kadrosu için hazırlanan ekli listede bulunan I, IV, V ve VII sayılı cetvellerin uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2015 / 14
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2: Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Gülsüm CAMGÖZ Caddesinde yapılacak olan yeni trafik uygulaması konusunun görüşülmesine başlandı. Beldemiz Küçükkuyu’nun sokaklarının dar olması, araç trafiğinin her geçen gün artması, nüfusumuzun yoğun bir şekilde çoğalması, halkımızın ve gelen misafirlerimizin limana geliş, gidişlerinin daha rahat olabilmesi ve Beldemizdeki ticaretin gelişmesi için kamu yararına Gülsüm CAMGÖZ caddesinin Zincirlikuyu 1.sokak ile kesiştiği yerden güneye doğru inerek Süleyman SAKALLI Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün tek yönlü olarak araç trafiğinin yaptırılmasına ve kararın bir örneğinin Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Trafik Komisyonuna gönderilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2015 / 15
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 3: Beldemiz Küçükkuyu pafta:İ17D22B1C, Ada:285, 1,2,3 ve 4 nolu parseller için Belediyemizce re’sen hazırlatılan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği teklifi için Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gerekli görüş yazısı gelmediği için konunun görüş yazısı geldikten sonraki meclis toplantısında görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2015 / 16
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 4: Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Tepemahallesi Mevkii, pafta:İ17-D-23-A, ada:210, 16 parselde Eren İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketine ait taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon + ilave Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü’ne kurum görüşü istenilmek üzere gönderilmesine ve görüş yazısı geldikten sonraki meclis toplantısında konunun görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2015 / 17
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 5: Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Tepemahallesi Mevkii, pafta:İ17-D-23-A-1-A, ada:210, 16 parselde Eren İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketine ait taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü’ne kurum görüşü istenilmek üzere gönderilmesine ve görüş yazısı geldikten sonraki meclis toplantısında konunun görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2015 / 18
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 6: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, pafta:50KIVA, ada:118, 8 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Değişikliği için Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü’nden 07.01.2015 tarih ve 20150051 sayılı yazımız ile istenilen ‘ Karayolları Geçiş Yolu İzin Belgesi’ Kurumumuza gönderilmediği için konunun, gerekli izin belgesinin gönderilmesinden sonraki meclis toplantısında görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.