2016 AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
387

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.08.2016 Çarşamba Günü saat 14.00 da Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM:

1-5393 Sayılı Belediye Kanunun 49/2 ve 38/j maddeleri gereğince Tekniker Ünvanlı 1.dereceli M**** A****’ın norm kadroda boş olan 1.dereceli Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosuna atanması konusunun görüşülmesi

2- Edremit Belediye Başkanlığı’nın 16.05.2016 tarih ve 719 sayılı bedelsiz devir konulu yazısına istinaden Kurumumuza bir adet Greyder marka aracın bedelsiz devri konusunun görüşülmesi

3-İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 14.06.2016 tarih ve E.14759 Sayılı Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğine ait Katı Atık Bertaraf Tesisi Revize Projesi işi için Hibe Talebi konulu yazısının görüşülmesi

4-Orhan VURAL tarafından verilen 16.05.2016 tarihli Sahil Mahallesi 163 ada,12 parselde kayıtlı taşınmazın içindeki Kurumumuza ait hisseyi, hissedarlığın giderilmesi amacıyla satın alma talepli dilekçesinin görüşülmesi

5-3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Asansör Yönetmeliği, Asansör işletme ve bakım periyodik kontrol yönetmeliği, asansör piyasa gözetimi ve denetimi yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş kurum, kuruluş, ilgili meslek odaları ve firmalar ile Belediyemiz yetki sınırları içerisinde yapılacak olan ve yapılan asansörler ile ilgili protokol yapılması ve asansör bakım ve yıllık periyodik kontrol ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi

6-07.09.2011 tarih ve 74 sayılı Meclis Kararının tekrardan gözden geçirilmesi konusunun görüşülmesi