2016 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
836

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.12.2016 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO:70
Gündem 1: Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kilitli Parke Taş,Bordür ve Yağmur Oluğu ile Yol Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’ den kredi kullanılması.
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kilitli Parke Taş,Bordür ve Yağmur Oluğu ile Yol Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 1.100.000,00(Birmilyonyüzbinlira)TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara,faiz,denetim giderleri,komisyon,vergi,resim,harç ücret vs. ödemelerin,İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar ) karşılanmasına,kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde,bu krediyle elde edilen tesis,inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç , gereç ve malzemenin,İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek ve rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye,Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye,Belediyemizin her türlü gelir,hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye ,Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye,İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’ın yetkilendirilmesine Meclisimizce Meclis Üyelerinden A**** İ***** G*****, Ö**** D**** ve H**** A****’ın reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO:71
Gündem 2: Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Belediye hizmet garajı olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazın kira bedeli konusu gündeme geldi. 04.01.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Meclis Kararımız ile Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Belediye hizmet garajı olarak kullanılmak üzere kiraladığımız makbere mevkii, 345 parseldeki taşınmaz için 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün 23.11.2016 tarih ve 4556 sayılı yazısında belirtilen aylık 1.170,00(Binyüzyetmişlira)TL kiralama bedelinin uygunluğuna ve kiralamanın devam etmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.