2016 EKİM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
779

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.10.2016 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 61
GÜNDEM 1: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2017 yılına ait Gelir-Gider Bütçesi Küçükkuyu Belediyesinin stratejik ve performans programına uygun olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61.maddesi hükümlerine göre hazırlanarak, 2017 Mali yılı Gelir-Gider taslak bütçesi, aynı kanunun 62.maddesi hükümlerine göre. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanununun 82/c maddesi gereğince Ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine ilişkin listesi esas alınarak gider ayrıntılı harcama programı ve finansman programı düzenlenmiştir.
2017 mali yılı gelir ve gider bütçesi ve ekleri incelenerek; 5393 sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi hükümlerine göre Mali hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanarak 25.08.2016 tarihinde Başkanlık Makamına tevdi edilip Encümene sunulmuş ;Encümence 25.08.2016 tarih ve 2016/141 sayılı karar ile 30 gün içinde incelenmesine ve akabinde Meclise sunulmasına karar verilmiş olup;. İncelenen bütçenin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61.maddesi hükümlerine göre uygun olarak hazırlandığı görülerek; GİDER ve GELİR Bütçesi Madde Madde görüşülerek;
A-GİDER BÜTÇESİ

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ 401.000,00-
Bu bölümde yer alan Başkanlık, Encümen ve Meclis Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A**** İ***** G***** reddi, diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ( Muhasebe Yönetim) 4.027.888,60-
Bu bölümde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A**** İ***** G***** , H**** A**** ve Ö**** D****’ın reddi, diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.
İTFAİYE HİZMETLERİ……………….…………… 361.000,00-
Bu bölümde yer alan İtfaiye Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler kabulü oy birliği ile kabul edildi.
ZABITA HİZMETLERİ……….…………………… 379.000,00-
Bu bölümde yer alan Zabıta Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler A**** İ***** G***** , H**** A**** ve Ö**** D****’ın reddi, diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.
SU TEMİNİ HİZMETLERİ . 856.800,00-
Bu bölümde yer alan Su Temini Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin kabulü oy birliği ile kabul edildi.
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ ………. 434.000,00-
Bu bölümde yer alan Halk Sağlığı Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler kabulü oy birliği ile kabul edildi.
İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ ( FEN HİZMETLERİ ) ……… .1.433.000,00-
Bu bölümde yer alan inşaat işleri hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler A**** İ***** G*****,H**** A**** ve Ö**** D****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.
ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ (TEMİZLİK HİZMETLERİ).6.751.000,00-
Bu bölümde yer alan Atık Yönetimi Hizmetlerinin (Temizlik Hizmetleri )ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin kabulü oy birliği ile kabul edildi.
KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ…393.000,00-
Bu bölümde yer alan Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.
ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ (KANALİZASYON-ARITMA)2.086.311,40-
Bu bölümde yer alan Atık Su Yönetimi Hizmetlerinin (Kanalizasyon-Arıtma )ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.
TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ( İMAR HİZMETLERİ) 921.000,00-
Bu bölümde yer alan Toplum Refahı Hizmetlerinin ( İmar Hizmetleri) ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler A**** İ***** G***** ve Ö**** D****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.
DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ……………….. 4.000,00-
Bu bölümde yer alan Dinlenme ve Spor Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler oybirliği ile kabul edildi.
KÜLTÜR HİZMETLERİ…………………………………………..293.000,00-
Bu bölümde yer alan Kültür Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler oybirliği ile kabul edildi.
EĞİTİM HİZMETLERİ………………………………… . 6.000,00-
Bu bölümde yer alan Eğitim Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler oybirliği ile kabul edildi.
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ… 117,000.00-
Bu bölümde yer alan Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenekler oybirliği ile kabul edildi.
PARK BAHÇE TARIM HİZMETLERİ ………… 178.000,00-
Bu bölümde yer alan Park bahçe tarım hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A**** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN; 2017 mali yılı Gider Bütçesini; Tüm kod toplamları: 18.642.000,00-TL olarak bağlamış bulunuyoruz. Şimdide gelir bütçesinin görüşülmesine geçiyorum.
B-GELİR BÜTÇESİ
01-VERGİ GELİRLERİ…………….……… 6.211.000,00- A**** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ……… 2,156.000.00- A**** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER : 3.507.000,00- Oy birliği ile kabul edildi
05-DİĞER GELİRLER…………………. 5.354.000,00- A**** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.
06-SERMAYE GELİRLERİ……………..: 1.109.000,00- Oybirliği ile kabulü
08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT……….403.000,00- Oybirliği ile kabulü
09-RED VE İADELER ………………………2.000,00 – A**** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.
2017 yılı Gelir bütçesi madde madde el kaldırmak suretiyle oylanarak 18.642.000,00.-TL olarak Küçükkuyu Belediye Meclisi’nin 2016/Ekim Ayı toplantısı’nın 05/10/2016 tarihli 1.birleşiminde .kabul edilmiştir.
KARAR NO: 62
Gündem 2: Belde nüfusumuzda yıl içersinde mevsimsel ve tatil dönemlerinde aşırı artışlar gözlemlenmektedir. Bu gibi durumlarda Belediyemizin hizmet ve sorumluluk sahalarının geniş alanlara yayılması sebebiyle zaman zaman sorunlarla karşılaşılmaktadır. Belediye Başkanlığımız hizmetlerinin 2017 yılı içersinde halkımıza aksatılmadan seri ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması amacı ile mevcut yıl içersinde yetersiz kalabilecek olan belediyemiz hizmetlerine personel desteği sağlamak için hizmet alım ihalesi yapılması A**** İ***** G*****,H**** A**** ve Ö**** D****’ın reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.
KARAR NO: 63
Gündem 3: Beldemiz sınırları dahilinde yürürlükte olan Uygulama İmar Plan notlarımıza ilave olarak hazırlanan plan notu asansörler hakkında olup, Asansörler İmar durumu 3 katlı ve parsel alanı 500 m2’den küçük parsellerde asansör boşluğu bırakılma zorunluluğu aranmaz. 4 katlı ve taban alanı 75m2’den küçük parsellerde engellilerin ulaşabileceği noktada yapılmak üzere en az asansör boşluğu ölçüsü 1,5m.X 1,5m. ebatlarından, diğer yerlerde ise asansör kova boşluğunun dar kenarı 1,5m.’den alanı 3m2’den küçük olamaz şeklindeki asansörlerle ilgili plan notunun Uygulama İmar Planı plan notlarına ilave edilmesi Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle teklif edilmiş olup; A**** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.
KARAR NO: 64
Gündem 4: O**** V**** tarafından verilen 27.09.2016 tarihli dilekçe ile adına kayıtlı Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Feneryolu Caddesi No:4, İ17D23A1A pafta, 163 ada, 12 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yerde yeni yapılacak inşaatın zemin katının ofis işyeri olacak şekilde ruhsatlandırılması talebi gündeme geldi. Yapılan inceleme neticesinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32.maddesinde “Konut alanında kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergâhlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” denildiğinden taşınmazın zemin katının; etrafa gürültü, zarar vermemek şartıyla ofis işyeri olarak gösterilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.