2016 MART AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
313

2016 MART AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.03.2016 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM:

1- Mustafa YALÇIN tarafından verilen 11.02.2016 tarihli Mıhlı Mahallesi Beybağlar mevkii, i17d23a1b pafta,236 ada,5 nolu parselde kurumumuza ait hissenin tarafına satışı talepli dilekçenin görüşülmesi

2- Musa İŞLER tarafından verilen 15.02.2016 tarihli dilekçenin görüşülmesi

3- Fahrettin CANITEZ tarafından verilen 23.02.2016 tarihli dilekçenin görüşülmesi

4- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, İ17D23A1B pafta,290 ada, 28, 38, 39 nolu parsellerde İsmet BAŞARAN, Osman BAŞARAN, Gülten ÇETİN, Muzaffer BAŞARAN mirasçıları olan Gülten BAŞARAN, Deniz BAŞARAN, Filiz DUMAN, Hamiyyet SÖZEN, Nazife IRMAK ve Ahmet SAKALLI adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi

5-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Köyiçi Mevkii,İ17D23A1B pafta,248 ada,8 ve 17 nolu parsellerde Fehmi SEZER adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi

6-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi,İ17D-17C,İ17D22B pafta,263 ada,11 parselde Er Elektronik San. Tic. A. Ş. adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi

7-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Hacımustafatepesi Mevkii,İ17D-17C-3C, İ17D-22B-2B pafta, 263 ada,11 nolu parselde Er Elektronik San. Tic. A. Ş. adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi

8-2015/49 sayı ile alınan Belediye Meclisi kararına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne istinaden mevcut 1/5000 Nazım Planının güncelleştirilmesi , yeni güncel sayısal harita paftaları üzerine iki etap halindeki nazım planların aktarılması , yine Belediye Meclisince ve diğer kurumlarca onaylanan planların (ilave, tadilat vb.)aktarılması .NCZ ve DWG uzantılı formatta sayısallaştırılması işlemlerine ait 1 paftadan ibaret konunun görüşülmesi