2016 YILI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
765

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesin (Ek Fıkra: 30/05/2007-5675/3 Mad. Belediye Başkanı acil durumlarda lüzum görmesi halinde Belediye Meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır) hükmüne istinaden aşağıda gündem maddesi olarak belirtilen konunun görüşülmesi için 26.12.2016 pazartesi günü saat 11.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR
GÜNDEM :

1- Yıl sonu hesaplarının kapatılması için Fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyindeki 0443 İnşaat İşleri Hizmetleri Kodundan, 0139 Diğer Genel Hizmetler koduna aktarım yapılması konusunun görüşülmesi.