2017  ARALIK  AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.12.2017 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan kültür merkezi sunum salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM

  • 1- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanunun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin“f” bendi gereğince gelir tarife cetvelinin düzenlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.
  • 2- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü’nün 12.08.2015 tarih ve E.28027 Sayılı Yazısı ve 04 Kasım 2015 tarih 29522 sayılı resmi gazetede yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkındaki Tebliğ gereği Küçükkuyu Belediyesi Şehirlerarası Yolcu Terminal ücret tarifesi konusunun görüşülmesi.
  • 3- Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Belediye hizmet garajı olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazın, kira bedeli konusunun görüşülmesi.
  • 4-  İlgilisi Fehim KARATAŞ tarafından verilen 20.11.2017 tarih ve 20172077sayılı dilekçe eki Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar Mevkii  i17d18d3c  pafta, 233 ada 70  parsel  için hazırlanan   1/5000 Nazım İmar Plan tadilatının görüşülmesi.
  • 5-  İlgilisi Fehim KARATAŞ tarafından verilen 20.11.2017 tarih ve 20172077 sayılı dilekçe eki Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar Mevkii  i17d18d3c  pafta, 233 ada 70  parsel için hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Plan tadilatının görüşülmesi.