2017 MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
901

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.05.2017 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM:

1-5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince 2016 yılı kesin hesabının görüşülmesi
2-İlgilisi Hasan GÜZELİŞ tarafından verilen 19.04.2017 tarih ve 20170526 kayıt sayılı dilekçeye istinaden Küçükkuyu Sahil Köyü Orta Mahalle Mevkii, i17d23a1a Pafta, 300 ada, 19 nolu parselde bulunan 187.08 m2 arsanın 2523/19357 hissesinin satış işleminin görüşülmesi
3- Meclisimizce 2016/33 sayılı Meclis Kararı ile uygunluğuna karar verilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar planları, İller Bankasınca onaylanan 1/1000 ölçekli Halihazır Harita ve üzerine işli 1/1000 ölçekli Kıyı kenar paftalarının altlık kullanılarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olarak iki etap halinde 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama imar Planlarının sayısallaştırılması, Belediye Meclisimizce onaylanan planların (ilave, tadilat vb.) aktarılarak birleştirilmesi ve tadil edilen kısımları da kapsayan planların görüşülmesi.