2017 NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
1038

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.04.2017 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM:

1-5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince 2016 yılına ait faaliyet raporunun Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulması ve görüşülmesi.

2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince bir yıl süreyle görev yapmak üzere Encümene 2 ( iki ) üye seçilmesi.

3-Kurumumuza DMO’dan alınan 1 adet 17 PG 592 plakalı vidanjör ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Bakanlık nezdindeki şartlı nakdi yardım kapsamında satılamayacağı ve haczedilemeyeceğine dair karar alınması konusunun görüşülmesi.

4-İlan Reklam Vergisi beyanname verme süresinin uzatılması konusunun görüşülmesi.

5-Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Adatepe Köyü, Taşlıtarla Mevkii, 7 Pafta, 186 ada, 13 nolu parselde bulunan 484,57 m2 arsanın 379/2400 hissesinin satış işleminin görüşülmesi.

6-09.03.2017 tarih ve E.3105917 sayılı Küçükkuyu İlkokulu Müdürlüğü talep yazısı eki 08.03.2017 tarih ve E.3097622 sayılı Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü yazıları doğrultusunda üst geçit yapılması konusunun görüşülmesi.

7-22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, Başkanlığımızda dolu ve boş bulunan kadrolarda derece değişikliği teklifinin görüşülmesi.

8-Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a pafta, 228 ada, 9 parselin zemin katının meskenden ticaret alanına çevrilmesi teklifinin görüşülmesi.