2018  EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.10.2018 Çarşamba Günü saat 17.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi sunum salonunda toplanacaktır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2019 yılına ait Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi.

2-Kolin-Kalyon Çanakkale Tünel Yapım Adi Ortaklığının 29.08.2018 tarih ve 2AKY SEÇ/69-70/2018 sayılı dilekçeleri ile  kurumumuz tarafından evsel nitelikli atık suların fosseptik yapıdan vidanjör çekimi yapılması  ile    evsel nitelikli katı atıkların şantiye alanından atık toplama programına dâhil edilmesine dair hizmet protokolü düzenlenmesi talepleri konusunun  görüşülmesi.

3– 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18.

maddesinin (m) bendi gereğince Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği; konusunun görüşülmesi.

 

4– 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18.

maddesinin (m) bendi gereğince Mali Hizmetler  Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği; konusunun görüşülmesi.

 

5– 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18.

maddesinin (m) bendi gereğince Çevre ve Kontrol   Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği; konusunun görüşülmesi.