2018 EYLÜL  AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.09.2018 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2018/43

Gündem 1:Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.08.2018 tarih ve 2718 sayılı teklif yazısı ile İlgilisi İ**** İ**** S****** adına vekaleten İ***** Y**** tarafından verilen 26.07.2018 tarih ve 1620 sayılı dilekçesinde, Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar Mevkii,17d18d3c pafta, 233 ada, 75 parselde bulunan 2044.38 m2  yüzölçümlü  arsanın Küçükkuyu Belediyesi’ne ait 5215/204438 hissenin tarafına satış talebi;  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e ) bendi  gereğince Meclisimizce değerlendirilmiş olup; söz konusu taşınmazın  satışının   uygunluğuna ve  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. ve 18. Maddesine istinaden ihdasen  veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin  bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34.maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce Meclis Üyelerinden A**** İ***** G*****, H**** A**** ve Ö**** D****’ın reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO: 2018/44

Gündem 2: Belediyemiz Sosyal Belediyecilik kapsamında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (b) bendi ve 15 inci maddesinin (a) bendi hükümleri doğrultusunda Küçükkuyu Belde sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal ve ekonomik açıdan yardıma gereksinimi olan yoksulluk içerisinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve özürlülere bütçe imkanları dahilinde yapılacak nakdi yardımın yapılabilmesi amacıyla Halk Kart sahipliği adı altında 01.08.2018 tarih ve 39 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Halk Kart Sahipliği Komisyonuna üye olarak seçilen Meclis Üyesi H**** A****’nın 07.08.2018 tarih ve 1700 sayılı dilekçesi ile işlerinin yoğunluğundan dolayı komisyon üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle eksilen komisyon üyeliğine Meclis Üyesi S**** S****’nin seçilmesine,  01.08.2018 tarih ve 39 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Halk Kart Sahipliği oluşturulması yönündeki diğer maddelerin aynen geçerliliğine ve Komisyon Üyeliği değişim nedeniyle nakdi yardım tarihinin değiştirilerek 15 Ekim 2018 tarihinden itibaren uygulamanın başlanmasına Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.