2019  HAZİRAN  AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
437

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 12.06.2019 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2019 /36

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 1.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 1:Sokak ismi verilmesi konulu  29.06.2019 tarih ve 0689 sayılı dilekçe Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek    uygun görüşle teklif edilen 22.05.2019 tarih ve 1310 sayılı Başkanlık Makamı olur yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi,  i17d18d3c- i17d23a2b  pafta 357 ada, 14 parsel ile  i17d23a2b pafta, 357 ada  15  nolu parsellerin  güney cephesi ve deniz kenarı sahil şeridinden  geçen sokağa   isim verilmesi  teklifi Meclisimizce değerlendirilmiş ,31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı  Resmî Gazetede yayımlanan Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve  5393 sayılı Belediye Kanununun, Meclisin görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (n) bendi “Meydan,Cadde,sokak,park,tesis ve benzerlerine ad vermek;mahalle kurulması,kaldırılması,birleştirilmesi ,adlarıyla sınırlarının tespiti ve değerlendirilmesine karar vermek;beldeyi tanıtıcı amblem,flama ve benzerlerini kabul etmek.”hükmü gereğince ilgili parselleringüney cephesi ve deniz kenarı sahil şeridinden geçen  yola Avukat Musa Günenç Sokak isminin verilmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /37

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 2.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 2: Fen İşleri Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih 1393 sayılı teklif yazısı ile  İlgilileri İsmail YAZICI ve Ahmet ÇİÇEK’ in 21.05.2019 tarih ve  0827 sayılı dilekçe eki  Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Akçukurlar Mevkii,  i17d18c pafta, 206 Ada, 23 ve  24 nolu parsellerdeki   kayıtlı taşınmazları için hazırlanan 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı tadilat teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /38

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 3.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 3: Fen İşleri Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih 1395 sayılı teklif yazısı ile  İlgilileri İsmail YAZICI ve Ahmet ÇİÇEK’ in 21.05.2019 tarih ve  0827 sayılı dilekçe eki  Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Akçukurlar Mevkii,  i17d18c4d pafta, 206 Ada, 23 nolu parseldeki   kayıtlı taşınmazları için hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama  İmar Planı tadilat teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

  KARAR NO: 2019 /39

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 4.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 4: Fen İşleri Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih 1399 sayılı teklif  yazısı ile 21.05.2019 tarih ve  0829 sayılı dilekçe eki  Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi , Hacı Mustafa Tepesi Mevkii, i17d22b  Paftada bulunan İlgilileri Ahmet ÖZASLAN ‘ın 101 Ada, 9 Parsel  ve Süleyman Sami ACAR  ’ın 102 Ada, 11 parsellerdeki   kayıtlı taşınmazları için hazırlanan 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı tadilat teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /40

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 5.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 5: Fen İşleri Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih 1400 sayılı teklif  yazısı ile 21.05.2019 tarih ve  0829 sayılı dilekçe eki  Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi , Hacı Mustafa Tepesi Mevkii, i17d22b2b  Paftada bulunan İlgilileri Ahmet ÖZASLAN ‘ın 101 Ada, 9 Parsel  ve Süleyman Sami ACAR  ’ın 102 Ada, 11 parsellerdeki   kayıtlı taşınmazları için hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı tadilat teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

 KARAR NO: 2019 /41

5393 sayılı Belediye Kanununun 27.Maddesine istinaden Meclis Üyesi Hasan TOP gündem maddesi görüşülmeden önce toplantı salonunun dışına davet edildi.

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 6.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 6: Fen İşleri Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih 1396 sayılı teklif yazısı ile  İlgilisi  Hasan TOP’ un 22.05.2019 tarih ve  0850 sayılı dilekçe eki  Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii,    i17d23a  pafta, 234 Ada, 9 parselde   kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı tadilat teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /42

5393 sayılı Belediye Kanununun 27.Maddesine istinaden Meclis Üyesi Hasan TOP gündem maddesi görüşülmeden önce toplantı salonunun dışına davet edildi.

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 7.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 7: Fen İşleri Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih 1397 sayılı teklif yazısı ile  İlgilisi  Hasan TOP’ un 22.05.2019 tarih ve  0850 sayılı dilekçe eki  Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii,    i17d23a1b  pafta, 234 Ada, 9 parselde   kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama  İmar Planı tadilat teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /43

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 8.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 8: Fen İşleri Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih 1398 sayılı teklif yazısı ile  İlgilisi  Cennet KAYA’nın 28.05.2019 tarih ve  0920 sayılı dilekçe eki  Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı  Mevkii,    i17d19d4a- i17d19d4d  pafta, 346      Ada, 1  parselde   kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama  İmar Planı tadilat teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.