2019 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 08.04.2019 Pazartesi Günü saat 14.00 de Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Caddesi, No:104 B adresinde bulunan Zeytin Kültür Merkezi sunum salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2019 /12

Gündem 1: 5393 sayılı yasanın 19. maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp 09 /10 /2005 tarih, 25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğindeki yasal hükümler çerçevesinde, Belediye Meclis Üyelerinin, ( Başkanlık Divanı oluşumu ) ile ilgili ilk iki yıl görev yapmak üzere iki asil ve iki yedek meclis katibinin seçimi için; Üyelerin gizli oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 12 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi  V**** Y***** ( 9 oy) , CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S***** Ş**** ( 11 oy) alarak Asil Meclis Katip Üyeliğine ve  CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi   H**** T** (8 oy) ,  CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi   S***** U*****  (11 oy) alarak Yedek Meclis Katip üyeliğine seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/13

Gündem 2: 5393 sayılı yasanın 19. maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp 09/10/2005 tarih, 25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğindeki yasal hükümler çerçevesinde, Belediye Meclis Üyelerinin, (Başkanlık Divanı oluşumu) ile ilgili ilk iki yıl görev yapmak üzere Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili seçimi için; Üyelerin gizli oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 12 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S**** S****( 9 oy)  Meclis Birinci Başkan Vekilliğine ve  CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S******* T**** G*****( 9 oy) Meclis İkinci Başkan Vekilliğine seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019 /14

Gündem 3: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine iki üyenin seçilmesi için üyelerin gizli oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 12 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi   S******* T**** G***** ( 11 oy) ve  CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi   H**** T** (11 oy)  bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019 /15

Gündem 4: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince “ Belediye Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonu kurulabilir “ hükmü doğrultusunda Meclisimizce imar komisyonunun bir yıl süreyle görev yapmak üzere üç kişiden oluşması uygun görülerek, gizli oylamaya geçildi. Üyelerin gizli oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 12 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi  S******* T**** G***** (12 oy) ve  CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi V**** Y***** (12 oy)  ve AKP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi F******** Y****   ( 8 oy) bir yıl süreyle görev yapmak üzere İmar Komisyonuna seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/16

Gündem 5: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince “ Belediye Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonu kurulabilir “ hükmü doğrultusunda Meclisimizce Plan ve Bütçe komisyonunun bir yıl süreyle görev yapmak üzere üç kişiden oluşması uygun görülerek, gizli oylamaya geçildi. Üyelerin gizli oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 12 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S**** Ö*** ( 11 oy) ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S***** Ş**** ( 11 oy)  ve AKP Siyasi Parti Grubundan Meclis Üyesi  M******* P**** ( 10 oy) alarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/17

Gündem 6: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi “.. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” hükmü ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesine istinaden yılı içinde Temmuz ayının Belediye Meclisinin tatil ayı olarak belirlenmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

KARAR NO: 2019/18

Gündem 7: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesine istinaden Belediye Meclisinin her ayın ilk haftasında Çarşamba günü saat 15.00’de toplanılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019/19

Gündem 8: Üyesi olduğumuz Marmara Belediyeler Birliğine seçilen Meclis üyelerinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri ile görev süreleri sona ermiş olup; Görev süreleri sona eren Meclis üyelerinin yerine bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi V**** Y***** ( 8 oy)  asil üye ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi H**** T** ( 9 oy) alarak yedek üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/20

Gündem 9: Üyesi olduğumuz Kıyı Ege Belediyeler Birliğine seçilen Meclis üyelerinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri ile görev süreleri sona ermiş olup; Görev süreleri sona eren Meclis üyelerinin yerine bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi S***** U***** ( 11 oy)  asil üye ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S***** Ş**** ( 9 oy) alarak yedek üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/21

Gündem 10: Üyesi olduğumuz TROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği Meclisine seçilen Meclis üyelerinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri ile görev süreleri sona ermiş olup; Görev süreleri sona eren Meclis üyelerinin yerine iki asil ve bir yedek üye seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi S******* T**** G***** ( 11 oy)  asil üye, CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi V**** Y***** ( 11 oy)  asil üye ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi H**** T***(11 oy) alarak yedek üye olarak seçilmişlerdir.

 

KARAR NO: 2019/22

Gündem 11: Üyesi olduğumuz Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğine seçilen Meclis üyelerinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri ile görev süreleri sona ermiş olup; Görev süreleri sona eren Meclis üyelerinin yerine bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi S***** Ş**** (9 oy)  asil üye, CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi H**** T** (10 oy) alarak asil üye ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S***** U***** (11 oy) alarak yedek üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/23

Gündem 12: Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliğine seçilen Meclis üyelerinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri ile görev süreleri sona ermiş olup; Görev süreleri sona eren Meclis üyelerinin yerine bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi S**** S**** (11 oy)  asil üye ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi V**** Y***** (11 oy)  yedek üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/24

Gündem 13: Üyesi olduğumuz Ege Belediyeler Birliğine seçilen Meclis üyelerinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri ile görev süreleri sona ermiş olup; Görev süreleri sona eren Meclis üyelerinin yerine bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi S**** Ö***(10 oy)  asil üye ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S******* T**** G*****(10 oy) alarak yedek üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/25

Gündem 14:  Üyesi olduğumuz Çanakkale Assos Truva Turizm Altyapı Birliğine seçilen Meclis üyelerinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri ile görev süreleri sona ermiş olup; Görev süreleri sona eren Meclis üyelerinin yerine bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi H**** T** (11 oy)  asil üye ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S***** Ş**** (9 oy) alarak yedek üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/26

Gündem 15: Belediye bütçesinden yapılacak temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesi dikkate alınarak yapılacak ödemeler ile ilgili üç kişiden oluşan tören komitesinin kurulması için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi S**** Ö*** (12 oy) , CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi H**** T** (11 oy) ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S***** Ş**** (9 oy) üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/27

Gündem 16: Küçükkuyu Belde sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal ve ekonomik açıdan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkanları dahilinde nakdi yardımın yapılması ile ilgili Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih 2018/39 kararı doğrultusunda oluşturulan Halk Kart Sahipliği Komisyonunda yer alan seçilmiş meclis üyelerinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri sonucu görev süreleri sona ermiş olup; Görev süreleri sona eren Meclis üyelerinin yerine komisyon üyeliği için Meclis Üyesi S**** S**** ve V**** Y***** seçilmesine,  01/08/2018 tarih ve 39 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Halk Kart Sahipliği oluşturulması yönündeki diğer maddelerin aynen geçerliliğine Meclisimizce Meclis Üyesi E**** Y*****’ın reddi diğer katılan üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 2019/28

5393 Sayılı Belediye Kanunun Madde 19 “ Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı Meclis Başkan Vekilinin başkanlığında yapılır.” hükmü gereği Belediye Başkan Vekili S**** S**** tarafından gündemdeki 17. maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 17: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi, 19/2 fıkrası, 26/4 fıkrası ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41.maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; ( Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan) ve bu konuda 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan belediyemizin 2018 yılı yıllık faaliyet raporu Meclise detaylı bir şekilde sunulmuş olup; Meclisimizce yıllık faaliyetlerin yeterli olduğu görülerek 01.01.2018–31.12.2018 dönemini kapsayan Küçükkuyu Belediyesi 2018 yılı faaliyet raporu Meclisimizce Meclis Üyeleri F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****ın reddi diğer katılan üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.