2019 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 08.04.2019 Pazartesi Günü saat 14.00 de Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Caddesi, No:104 B adresinde bulunan Zeytin Kültür Merkezi sunum salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2019 /12

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 1.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 1: 5393 sayılı yasanın 19. maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp 09 /10 /2005 tarih, 25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğindeki yasal hükümler çerçevesinde, Belediye Meclis Üyelerinin, ( Başkanlık Divanı oluşumu ) ile ilgili ilk iki yıl görev yapmak üzere iki asil ve iki yedek meclis katibinin seçimi için; Üyelerin gizli oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 12 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi  Vedat YALÇIN ( 9 oy) , CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Selçuk ŞAHİN ( 11 oy) alarak Asil Meclis Katip Üyeliğine ve  CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi   Hasan TOP (8 oy) ,  CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi   Soydan UĞURLU  (11 oy) alarak Yedek Meclis Katip üyeliğine seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/13

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 2.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 2: 5393 sayılı yasanın 19. maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp 09/10/2005 tarih, 25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğindeki yasal hükümler çerçevesinde, Belediye Meclis Üyelerinin, (Başkanlık Divanı oluşumu) ile ilgili ilk iki yıl görev yapmak üzere Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili seçimi için; Üyelerin gizli oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 12 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Seher SÖZEN( 9 oy)  Meclis Birinci Başkan Vekilliğine ve  CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Sadettin Tolga GÜNENÇ( 9 oy) Meclis İkinci Başkan Vekilliğine seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019 /14

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 3.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 3: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine iki üyenin seçilmesi için üyelerin gizli oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 12 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi   Sadettin Tolga GÜNENÇ   ( 11 oy) ve  CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi   Hasan TOP (11 oy)  bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019 /15

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 4.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 4: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince “ Belediye Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonu kurulabilir “ hükmü doğrultusunda Meclisimizce imar komisyonunun bir yıl süreyle görev yapmak üzere üç kişiden oluşması uygun görülerek, gizli oylamaya geçildi. Üyelerin gizli oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 12 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi  Sadettin Tolga GÜNENÇ (12 oy) ve  CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Vedat YALÇIN (12 oy)  ve AKP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Fahrettin YIĞIN   ( 8 oy) bir yıl süreyle görev yapmak üzere İmar Komisyonuna seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/16

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 5.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 5: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince “ Belediye Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonu kurulabilir “ hükmü doğrultusunda Meclisimizce Plan ve Bütçe komisyonunun bir yıl süreyle görev yapmak üzere üç kişiden oluşması uygun görülerek, gizli oylamaya geçildi. Üyelerin gizli oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 12 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Selim ÖNEY ( 11 oy) ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Selçuk ŞAHİN ( 11 oy)  ve AKP Siyasi Parti Grubundan Meclis Üyesi  Muhittin POLİS ( 10 oy) alarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/17

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 6.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 6: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi “.. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” hükmü ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesine istinaden yılı içinde Temmuz ayının Belediye Meclisinin tatil ayı olarak belirlenmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

KARAR NO: 2019/18

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 7.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 7: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesine istinaden Belediye Meclisinin her ayın ilk haftasında Çarşamba günü saat 15.00’de toplanılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019/19

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 8.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 8: Üyesi olduğumuz Marmara Belediyeler Birliğine seçilen Meclis üyelerinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri ile görev süreleri sona ermiş olup; Görev süreleri sona eren Meclis üyelerinin yerine bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi Vedat YALÇIN ( 8 oy)  asil üye ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Hasan TOP ( 9 oy) alarak yedek üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/20

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 9.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 9: Üyesi olduğumuz Kıyı Ege Belediyeler Birliğine seçilen Meclis üyelerinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri ile görev süreleri sona ermiş olup; Görev süreleri sona eren Meclis üyelerinin yerine bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi Soydan UĞURLU ( 11 oy)  asil üye ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Selçuk ŞAHİN ( 9 oy) alarak yedek üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/21

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 10.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 10: Üyesi olduğumuz TROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği Meclisine seçilen Meclis üyelerinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri ile görev süreleri sona ermiş olup; Görev süreleri sona eren Meclis üyelerinin yerine iki asil ve bir yedek üye seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi Sadettin Tolga GÜNENÇ ( 11 oy)  asil üye, CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi Vedat YALÇIN ( 11 oy)  asil üye ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Hasan TOP (11 oy) alarak yedek üye olarak seçilmişlerdir.

 

KARAR NO: 2019/22

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 11.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 11: Üyesi olduğumuz Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğine seçilen Meclis üyelerinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri ile görev süreleri sona ermiş olup; Görev süreleri sona eren Meclis üyelerinin yerine bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi Selçuk ŞAHİN (9 oy)  asil üye, CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Hasan TOP (10 oy) alarak asil üye ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Soydan UĞURLU (11 oy) alarak yedek üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/23

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 12.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 12: Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliğine seçilen Meclis üyelerinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri ile görev süreleri sona ermiş olup; Görev süreleri sona eren Meclis üyelerinin yerine bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi Seher SÖZEN (11 oy)  asil üye ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Vedat YALÇIN (11 oy)  yedek üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/24

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 13.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 13: Üyesi olduğumuz Ege Belediyeler Birliğine seçilen Meclis üyelerinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri ile görev süreleri sona ermiş olup; Görev süreleri sona eren Meclis üyelerinin yerine bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi Selim ÖNEY(10 oy)  asil üye ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Sadettin Tolga GÜNENÇ (10 oy) alarak yedek üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/25

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 14.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 14:  Üyesi olduğumuz Çanakkale Assos Truva Turizm Altyapı Birliğine seçilen Meclis üyelerinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri ile görev süreleri sona ermiş olup; Görev süreleri sona eren Meclis üyelerinin yerine bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi Hasan TOP (11 oy)  asil üye ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Selçuk ŞAHİN (9 oy) alarak yedek üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/26

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 15.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 15: Belediye bütçesinden yapılacak temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesi dikkate alınarak yapılacak ödemeler ile ilgili üç kişiden oluşan tören komitesinin kurulması için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan  Meclis Üyesi Selim ÖNEY (12 oy) , CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Hasan TOP (11 oy) ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi Selçuk ŞAHİN (9 oy) üye olarak seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2019/27

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 16.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 16: Küçükkuyu Belde sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal ve ekonomik açıdan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkanları dahilinde nakdi yardımın yapılması ile ilgili Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih 2018/39 kararı doğrultusunda oluşturulan Halk Kart Sahipliği Komisyonunda yer alan seçilmiş meclis üyelerinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri sonucu görev süreleri sona ermiş olup; Görev süreleri sona eren Meclis üyelerinin yerine komisyon üyeliği için Meclis Üyesi Seher SÖZEN ve Vedat YALÇIN seçilmesine,  01/08/2018 tarih ve 39 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Halk Kart Sahipliği oluşturulması yönündeki diğer maddelerin aynen geçerliliğine Meclisimizce Meclis Üyesi Erbay YILMAZ’ın reddi diğer katılan üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 2019/28

5393 Sayılı Belediye Kanunun Madde 19 “ Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı Meclis Başkan Vekilinin başkanlığında yapılır.” hükmü gereği Belediye Başkan Vekili Seher SÖZEN tarafından gündemdeki 17. maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 17: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi, 19/2 fıkrası, 26/4 fıkrası ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41.maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; ( Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan) ve bu konuda 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan belediyemizin 2018 yılı yıllık faaliyet raporu Meclise detaylı bir şekilde sunulmuş olup; Meclisimizce yıllık faaliyetlerin yeterli olduğu görülerek 01.01.2018–31.12.2018 dönemini kapsayan Küçükkuyu Belediyesi 2018 yılı faaliyet raporu Meclisimizce Meclis Üyeleri Fahrettin YIĞIN, Emine ÜNAL, Muhittin POLİS ve Erbay YILMAZ’ın reddi diğer katılan üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.