2019 ŞUBAT  AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
378

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.02.2019 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi sunum salonunda toplanacaktır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

 

 

 

 

GÜNDEM:

 

1– 10.04.2014 tarih  28968 Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile

Mahalli      İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına   Dair Yönetmelik gereği  3 adet Memur (II) sayılı  Boş Kadro

Değişikliği Cetvelinde değişiklik   yapılması konusunun görüşülmesi.

 

2-17.12.2018 tarih ve E.1861413 sayılı Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulu görüşü

doğrultusunda   düzenlenen Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmelik Taslağının görüşülmesi.

 

3- Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Edremit İşletme Müdürlüğü’nün 30.01.2019 tarih ve 3410 sayılı yazısına istinaden;  Gökçetepe Mahallesi,  i17d22b2b Pafta, 244 Ada 45 parselin kuzeyinde kalan yeşil alanda beton köşk tipi trafo binası yapılmak üzere hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının görüşülmesi.

 

4- Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Edremit İşletme Müdürlüğü’nün 30.01.2019 tarih ve 3412 sayılı yazısına istinaden;  Gökçetepe Mahallesi,  i17d18d4c Pafta, 178 Ada 11 parselin batısında kalan yeşil alanda beton köşk tipi trafo binası yapılmak üzere hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının görüşülmesi.