2019 YILI ARALIK AYI 09.12.2019 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

0
471

2019  YILI  ARALIK  AYI   09.12.2019  TARİHLİ  MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 09.12.2019 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2019 /72

Gündem 1: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer almayan harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak yapılan belediyemizin her türlü ifa edeceği hizmete karşılık olmak üzere hazırlanan 2020 yılı Gelir Tarife Cetveli taslağı Belediye Meclisince  04.12.2019 tarih ve 2019/68 sayılı Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen  ve  06.12.2019 tarih 2019/3 sayılı komisyon kararı ile Meclise sunulan   Komisyon raporunun okunmuş sayılarak  karara bağlanmak üzere görüşülmesi

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF : Mali Hizmetler Müdürlüğünün Başkanlık Onaylı 28.11.2019 tarih ve 3048 sayılı teklif yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ:  Küçükkuyu Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarihli toplantısında 2019/68 sayılı karara bağlanarak Komisyonumuza havale edilen Belediye Gelirleri kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak belediyemizin ifa edeceği her türlü hizmete karşılık olmak üzere, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesine istinaden hazırlanan  2020 Mali yılında uygulanacak  Gelir Tarife Cetvellerinin  incelemesi sonucunda;

KOMİSYON KARARI:

2020 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ

( 01.01.2020-31.12.2020)

                       YASAL DAYANAK
 *İlan ve Reklam Vergisi- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 12.Md.
*Eğlence Vergisi -2464 Sayılı Gelirleri Kanunu 17.Md.
*Haberleşme Vergisi-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 29.Md.
*Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi -2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 34.Md.
*Yangın Sigortası Vergisi- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 40.Md.
*Çevre Temizlik Vergisi2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu mükerrer 44.Md.
*İşgal Harcı -2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 52.Md.
*İşyeri Açma İzin Harcı-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 81.Md.
*Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 58.Md.
*Kaynak Suları Harcı -2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 63.Md.
*Tellallık Harcı – 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 67.Md.
*Hayvan Kesimi ve Muayene ve Denetleme Harcı-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 72.Md.
*Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene ve Denetleme Harcı-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 72. Md.
*Kayıt ve Suret Harcı-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanun 79. Md.
*İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 80. Md.
*Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı – 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 82. Md.
*Sağlık belgesi Harcı -2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 83.Md.
*Bina İnşaat Harcı -2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 83. Md.
*Ücret Tarifeleri -2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97.Md.
*Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
*Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
*Atık Su Alt Yapı ve Evrensel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

 

2020 YILI   KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER (EMLAK)  BİRİMİNE AİT GELİR TARİFE CETVELİ  
1 0-40 TON SU ÜCRETİ 2.00 TL
2 41-100 M3 SU ÜCRETİ 7.50 TL
3 101 – 9999 M3 SU ÜCRETİ 14.00 TL
4 SU DEPOZİTOSU

SU ABONELİĞİ

175.00

100.00

TL

TL

5 İNŞAAT SULARINDAN TON BAŞINA 12.00 TL
6 TANKERLER İLE VERİLEN SU BEDELİ TON BAŞINA 12.00 TL
7 BALIKÇI VE YATLARA VERİLEN SU TON BAŞINA 13.00 TL
8 TİCARETHANELER 5.00 TL
9 YENİ SU HATTI DÖŞENMİŞ BÖLGELERDEN

KATILIM ÜCRETİ

600.00 TL
10 BALIKÇILAR KOOPERATİFİNE VERİLEN SU ÜCRETİ TONU 5.00 TL
11 FOSEPTİĞİNİ MERKEZİ FOSEPTİKLERE BAĞLAYAN ( EĞİTİM KURUMLARINA, YURTLARA, OKUL PANSİYONLARINA VE HASTANELERE) ABONELERİN KULLANDIKLARI SU BEDELİ KADAR ATIKSU BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLMESİ  

 

2.00

 

 

TL

12 TİCARETHANELERDE ATIKSU BEDELİ 1/2

 

%50

 

 
13 41-9999 m3 arası su kullanan tüketicilerden atık su tarifesi olarak 0-50 m3 arası su tarifesinin geçerli olmasına  

%50

 
14 Engelli kimlik kartı ( %40 ve üzeri) olan vatandaşlarımızdan su aboneliği üzerine kayıtlı olmak veya hane halkından aynı ikametgahta bulunan %40  ve üstü raporlu olan bir engellinin olması durumumda ve  Vatani Hizmet tertibinde aylık bağlananlar ile malül gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetim sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunan vatandaşlarımızdan içime suyu ve atık su tüketiminden   % 50 indirimli ücret alınır.

 

 

 

% 50

 

 

 

15

0-999 M3 su ücreti (Eğitim Kurumlarına ,Yurtlar Okul Pansiyonlarına  ve Hastanelere)  

1.60

 

 

 

 

 

   KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ RUHSAT BİRİMİNE AİT 2020 YILI İŞYERİ AÇMA SINIFLAMA GELİR TARİFE CETVELİ  
                                                 SIHHİ MÜESSESELER  
    01.01.2020 – 31.12.2021 TARİHLER ARASI  
  Et ve Balık Ürünleri Satış Yerleri 350,00 TL  
  Kasap 350,00 TL  
  Balık Satış ve Pişirme Yerleri 350,00 TL  
   

BAKKAL, MARKET, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV, KANTİN VE EKMEK BAYİLERİ

 
  Bakkal 350,00 TL  
  Şarküteri 405,00 TL  
  Kuru Yemişçi 350,00 TL  
  Büfe 350,00 TL  
  Manav 350,00 TL  
  Kantin 350,00 TL  
  Ekmek Bayii 405,00 TL  
  Tekel Bayii 405,00 TL  
  Market ( Marketler Zincirlerine ait olmayan gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeler için ) 570,00 TL  
  Zeytin , zeytin yağı parekende ticaret yapan esnaf 350.00 TL.  
  Market(0-50 m2 ) 6.000,00 TL  
  Süpermarket(51-100 m2 ) 7.200,00 TL  
  Hipermarket(101 m2 üzeri ) 9.600,00 TL  
        LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER, KAFETERYA  
  Birinci sınıf lokantalar 430,00 TL  
  İkinci sınıf lokantalar 385,00 TL  
  Üçüncü sınıf lokantalar 350,00 TL  
  Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler 350,00 TL  
  Gezici piliç ve köfte satış yerleri ……  
  Su ürünleri seyyar satış araçları …….  
        KAHVEHANE,KIR KAHVESİ,OYUN SALONU,İNTERNET SALONU  
  Birinci sınıf kahvehaneler, çay bahçesi, kır kahvesi 405,00 TL  
  İkinci sınıf kahvehaneler 350,00 TL  
  Üçüncü sınıf kahvehaneler 350,00 TL  
  Oyun yeri 350,00 TL  
  Çay ocağı 240,00 TL  
  İnternet salonu 350,00 TL  
                                                PASTANELER  
  Birinci sınıf pastaneler 430,00 TL  
  ikinci sınıf pastaneler 385,00 TL  
  Üçüncü sınıf pastaneler 350,00 TL  
          TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONLARI SİRK  
  Birinci sınıf tiyatro sinema ve gösteri merkezi 460.00 TL  
  İkinci Sınıf tiyatro sinema ve gösteri merkezi 405,00 TL  
  Açık Hava sineması 460,00 TL  
  Düğün salonu 1.200,00 TL  
  Sirkler, lunaparklar ve aquaparklar 1.200,00 TL  
    OTEL VE PANSİYONLAR  
  Birinci sınıf otel 1.200,00 TL  
  İkinci sınıf otel  840,00 TL  
  Üçüncü sınıf otel ve pansiyon  570,00 TL  
  Yıldızlı otellerden odabaşına  65.00 TL  
  Güzellik Salonları  460,00 TL  
  Masaj Salonları 1.200,00 TL  
   

HAMAM SAUNA VE BENZERİ YERLER

 
  Berber ve Kuaförler 350,00 TL  
  Birinci sınıf berber ve kuaför salonu 460,00 TL  
  İkinci sınıf kuaför ve berber salonu 405,00 TL  
  Üçüncü sınıf kuaför ve berber salonu 350,00 TL  
  KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR VE OTO GALERİLERİ  
  Kapalı otoparklar 1.650,00 TL  
  Açık otoparklar 1.650,00 TL  
  Oto galerileri 1.650,00 TL  
      MÜNFERİT  
  Her Türlü Açık -Kapalı Spor salonu ve Jimnastik salonu  405,00 TL  
  Halı Saha  405,00 TL  
  Menkul Kıymetler Borsa aracılık Hizmetleri 2.400,00 TL  
  Kuyumcu, Mücevher   600,00 TL  
  Şans Oyunları (Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu)   880,00 TL  
  Mobilya, Beyaz Eşya, Ev Eşyası, Halı Satış vb. Satış Yerleri   405,00 TL  
  Emlak ve Gayri Menkul Danışmanlığı vb. İşyerleri   600,00 TL  
  Çiçekçi   350,00 TL  
  Mefruşat işleri 350,00 TL  
  Anahtar ve Çilingir işleri 350,00 TL  
  Fotoğrafçı 350,00 TL  
  Kozmetik, Parfümeri 550,00 TL  
  Optik satış 350,00 TL  
  Sigorta Acenteleri 350,00 TL  
  Bisiklet, Motosiklet Satış 350,00 TL  
  CD-DVD, Kaset Satış Yeri 350,00 TL  
  Bilgisayar ve Bilgisayar ürünleri 350,00 TL  
  Cep telefonu ve Aksesuarları 405,00 TL  
  Kırtasiye, Nalbur, Hırdavatçı 350,00 TL  
  Hediyelik Eşya 350,00 TL  
  Saat, Bijuteri 350,00 TL  
  Züccaciye, Mutfak Eşyaları 350,00 TL  
  Hazır Giyim Mağazası 350,00 TL  
  Ayakkabı, terlik parekende ticareti yapan esnaf 350,00 TL  
  Oyuncak Satış 350,00 TL  
  Sanat Hobi Atölyeleri 350,00 TL  
  Evcil Hayvan, Evcil Hayvan Yemi ve Aksesuarı 600,00 TL  
  Terzi 350.00 TL  
  Deri İmalat ve Satış 350,00 TL  
  İnşaat Malzemeleri, Nalburiye 600,00 TL  
  Konfeksiyon 350,00 TL  
  Matbaa ve Reklamcılık 480,00 TL  
  Elektrik Tesisatçılığı İşyeri ücreti 405,00 TL  
  Sıhhi ( Su ) Tesisatçılığı İşyeri ücreti 405,00 TL  
  Sayılan Sıhhi Müesseselerin Dışındaki işyerleri 405,00 TL  
  GAYRİ MÜESSESELER LİSTESİ  
  İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER 880,00 TL  
  ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER 880,00 TL  
  DİĞER ÜCRETLER  
  Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki gıda tezgahı işgaliye

Ücreti ( 0-2 metre ve sonrası METRE BAŞI tezgah ücreti)

1.750,00 TL  
  Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki gıda tezgahı işgaliye

Ücreti ( 0-2 metre ve sonrası METRE BAŞI tezgah ücreti )

1.000,00 TL  
  Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki takı tezgahı işgaliye

Ücreti ( 0-2 metre ve sonrası METRE BAŞI tezgah ücreti)

1.250.00 TL  
  Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki takı tezgahı işgaliye

Ücreti ( 0-2 metre ve sonrası METRE BAŞI tezgah ücreti

1.000.00 TL.  
  Her Türlü işletme için İçkili Ruhsat Talep Edilirse İlave Olarak 600.00 TL  
  Canlı Müzik İzin Belgesi 350.00 TL  
  Mesul Müdürlük Belgesi 880.00 TL  
  Geçici İçki Ruhsatı Belge Harcı 550.00 TL  
  Mesafe Ölçüm Ücreti 65.00TL  
  Yıpranma Devir, İntibak, İşyerine Yeni Parsel Ekleme Durumunda 350.00 TL  
  Hafta Tatili Ruhsatı Harcı (Perakende İşletmeleri Hariç) ………….  
  Diğer Belge Ücretleri 30,00 TL  
  Belediye otobüsleri ücret tarifesi                                                                                                      (  Belediye otobüsüne zam yapılmayıp akaryakıta zam yapıldığı takdirde belirli bir %’lik konarak fiyat artışı uygulanmasına karar verilmiştir. ) Küçükkuyu-Edremit 5,00 TL  
  Küçükkuyu -Akçay 4.00 TL  
  Küçükkuyu-Altınoluk 3.00 TL  
  Bindi- İndi 2.00 TL  
  İşyeri ruhsat harcı 1m2 si 1,00 TL  
  İnşaat sahiplerinin inşaat sahası dışında işgal ettiği alanın m2’sinden                     (odun kömür-moloz) 100,00 TL  
  Eğlence yerlerinde günlük 20,00 TL  
  Canlı müzik izin belgesi ücreti 300,00 TL  
  İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatları için ise 275,00 TL  
  1.Sınıf Sıhhi işletmeler için tarife ücreti                                                                        ( Ücret Tarifesinde sınıfı belli olmayan işyerleri için uygulanan ücret )  
  2.Sınıf Sıhhi İşletmeler için tarife ücreti                                                                                                                      ( Ücret Tarifesinde sınıfı belli olmayan işyerleri için uygulanan ücret ) 240,00 TL  
  3.Sınıf Sıhhi İşletmeler için tarife ücreti                                                                           ( Ücret Tarifesinde sınıfı belli olmayan işyerleri için uygulanan ücret ) 200.00 TL  
  Tüm işletmeler için ruhsat onaylama ücreti 55,00 TL  
  2.Sınıf Gayri Sıhhi İşletmeler için tarife ücreti                                                                 ( Ücret Tarifesinde sınıfı belli olmayan işyerleri için uygulanan ücret ) 700,00 TL  
  3.Sınıf Gayri Sıhhi İşletmeler için tarife ücreti                                                                  ( Ücret Tarifesinde sınıfı belli olmayan işyerleri için uygulanan ücret ) 385,00 TL  
  Umuma Açık İstirahat ve eğlence yerleri için tarife ücreti                                          ( Ücret Tarifesinde sınıfı belli olmayan işyerleri için uygulanan ücret ) 290,00 TL  
   
  Belediyemiz sınırları içindeki ve ilgili kurumlardan gerekli belgeleri getiren belediyemiz sınırları dışındaki gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeler için itfaiye raporu ücreti 800,00 TL  
  Belediyemiz mücavir alan dışındaki sanayi, akaryakıt ve otel turizm tesisleri gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeler için itfaiye raporu ücreti 5.500.00 TL  
  Taksilerin model değişikliği için istenen belge ücreti 550,00 TL  
  Otobüs terminali Peron Belgesi Ücreti 200,00 TL  
  YAPILACAK İLANLARDAN  
  İçeriği ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afiş vb.m2’si 65,00 TL  
  Yayın cihazı ile yapılacak ilanlardan haftalık 65,00 TL  
  Yayın cihazı ile yapılacak ilanlardan günlük 30,00 TL  
  Dükkan ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher m2 ‘den yıllık olarak    70,00 TL  
  Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher m2’den yıllık olarak    40,00 TL  
  Cadde sokak ve yaya kaldırımları üzerine getirilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m2’den haftalık olarak   15,00 TL  
  Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m2 için yıllık olarak 115,00 TL  
  İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için 0,25 TL  
  Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin m2’den 0,70 TL  
  BELEDİYEMİZE AİT ANFİ TİYATRO ÜCRETLERİ  
  Özel şahıslardan Tiyatro gösterimleri için 350,00 TL  
  Özel şahıslar tarafından organize edilecek konser ve stand up gösterileri için 350,00 TL  
  Kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar ile okulların düzenlediği etkinlikler için 260,00 TL  
  Düğün ve Nişan etkinlikleri için 260,00 TL  
  Beldemizdeki okulların kendi etkinliklerinden gösteri için yapılacak taleplerden ücret alınmaması ………  
  Aşevi kullanım bedeli 20,00 TL  
  TAKSİ DURAKLARI VE TOPLU TAŞIMACILIK YÖNETMELİĞİ GEREĞİ  
  Ticari Taksi (T) Çalışma ruhsatı Düzenleme ücreti (1 yıllık) 110,00 TL  
  Ticari Taksi (T) Çalışma ruhsatı vize ücret i(1yıllık) 165,00 TL  
  Beldemiz Küçükkuyu’da hizmet veren Ticari Taksi (T) plakalı araçlardan devir ve temlik harcı                                                                           ( 1. derece yakınlarından anne-baba -eş çocuk bu ücret alınmaz) 1.700,00 TL  
  Minibüslerden devir ve Temlik harcı 5.500,00 TL  
  Şehirlerarası taksi (Yıllık) 200,00 TL  
       
  Ayvacık minibüsleri (Yıllık) 240,00 TL  
  2020

   YILI   KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GELİR TARİFE CETVELİ

 
  Sitelerden Kanalizasyon Bağlantısı ön ödeme avans bedeli olarak mahsup edilmek üzere daire başına 731,00 TL.  
   
   
  1 İnşaatın yer tespiti ( İnşaatın Beher m2’sinden ) 8.22 TL.  
  2 Su Basmanı Kontrol ( İnşaatın Beher m2’sinden ) 8.22 TL.  
  3 Şikayet ve Yer Keşfi 608,00 TL.  
  4 İskan Kontrollük Ücreti * İşyeri – Daire 761,00 TL.  
  5 İskan Kontrollük Ücreti * Dubleks – Tripleks 1.068,00 TL.  
   
  6 İnşaata Başlama aşamasında işgaliye Bedeli Bağımsız Bölüm Başına  
       DAİRE:

1.068.00TL

DUBLEKS: 1.520,00 TL. TRİBLEKS: 1.645,00 TL.  
    İŞYERİ: 1.368,00 TL. TURİZM AMAÇLI TESİSLER M2’Sİ: 15,20 TL.  
   
  Kat İrtifakı Proje Onayı İçin İnşaat M2’sinden 7.87 TL.  
  Kat Mülkiyeti İçin Fotoğraf Tasdiki ( Bağımsız Bölüm Başına ) 155,00 TL.  
  Mali İndidam Rapor Harcı 247,00 TL.  
  Parselasyonlarda Alınacak Harç M2’si —–    
  Yol İştirak Payı (arsanın cephe aldığı yol )beher m2’sinin 1/2’sinden 56,00 TL.  
   
  İMAR DURUMUNUN TESPİT VE ÇİZİM ÜCRETİ  
  M2’si TL. M2’si TL.  
  0-100 352,00 1701-2100 5.144,00  
  101-200        708,00 2101-2500 8.194,00  
  201-350 1.033,00 2501-3500  12.178,00  
  351-500 1.535,00 3501-5000 13.827,00  
  501-750 2.404,00 5001-7000 17.147,00  
  751-1000 2.862,00 7001-10000 22.302,00  
  1001-1350       3.428,00 10001-15000 34.336,00  
  1351-1700 4.103,00 15001 üstü 34.080,00  
   
  İMAR UYGULAMASI İFRAZ YOLA TERK ÖNCESİ İMAR DURUMU TESBİT VE ÇİZİM ÜCRETİ  
   
  M2’si TL. M2’si TL.  
  0-100         302,00 1701-2100 3.130,00  
  101-200 522,00 2101-2500 3.654,,00  
  201-350 871,00 2501-3500 4.004,00  
  351-500 1.049,00 3501-5000 4.769,00  
  501-750 1.394,00 5001-7000     5.545,00  
  751-1000 1.607,00 7001-10000 7.997,00  
  1001-1350 1.824,00 10001-15000 12.174,00  
  1351-1700 2.382,00 15001 üstü 26.662,00  
   
  İskan Aşamasında Ağaç Bedeli Bağımsız Bölüm 2 Ağaç Kabul Edilecek 51.00 TL.  
  5 Yıllık Sürede Ruhsat Yenileme ( Bağımsız Bölüm Başına ) 475,00 TL.  
  Tadilat ve İmar Planı Teklifi Dosyalarından Sahibinden veya İlgilisinden Tapu M2’sinden 4.575,00 TL.  
  Karayolu Kenarında Yapılacak -Açılacak Tesisler İçin Geçiş Yolu İzin Belgesi Ücreti 1.525,00 TL.  
  Oto Park Ücreti ( Bağımsız Bölüm Başına ) 1.320,00 TL.  
  Dosya İnceleme Ücreti ( Eksper ) nakit olarak tahsil edilmesi 383.00 TL.  
  İmar Durumu Sorgulama Ücreti ( Eksper ) nakit olarak tahsil edilmesi 77,00 TL.  
  Asansör Bağımsız Bölüm Başına 140,00 TL.  
  ABONE BAĞLANTI KAZI ÜCRETİ M2’Sİ ( KDV HARİÇ ) + KDV HESAPLANACAKTIR  
 
  Andezit 186,00 TL.  
  Bordür 8 Beton ) 86,00 TL.  
  Bordür ( Granit ) 245,00 TL.  
  Çim 61,00 TL.  
  Granit Küp 287,00 TL.  
  Granit Plak 421,00 TL.  
  Soğuk Asfalt ( Sathi Kap ) 86,00 TL.  
  Stabilize    43,00 TL.  
  Yol Asfalt Kaplama ( Sıcak Asfalt ) 134,00 TL.  
  Yol Parke Kaplama 86,00 TL.  
  Yol Yağmur Suyu Oluğu 52,00 TL.  
  ATM YER KULLANIM VE İZİN ÜCRETLERİ:  
Belediye sınırları içinde Belediyenin hüküm ve tasarrufunda bulunan alanlarda yer tespit değerlendirmesi yapılarak izin verme ve tarifeyi uygulama yetkisi Belediye Encümenine aittir. ( Yıllık ) TL.  
 
 
 
 

 

2020 YILI GARAJ AMİRLİĞİ GELİR TARİFE CETVELİ

Evsel atık, ot, çimen vb. çöplerin traktör ile alınması için başvuruda bulunanlardan 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere sefer başına şehir içi traktör: 75,00 TL – Mıhlı Bölgesinden 100,00 TL Kepçe ve Traktör ile 150             TL,Kepçe ve kamyon ile 200 TL  sefer başına ücret alınmasına  Otel, motel, hotel, pansiyon vb. turistik tesislerin atık sularının ( artezyen ) çekilmesinde odabaşına yıllık olarak 80,00 TL ücret alınmasına,   İtfaiye ile su istenilmesi halinde sefer başına merkez 100,00 TL dışarısı: 200,00 TL ücret alınmasına.

 

KANAL AÇMA ARACIMIZ İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ

 

KANAL AÇMA                      100,00 TL   (Seferi)

 

  • Belediye otobüsüne zam yapılmayıp akaryakıta zam yapıldığı takdirde belirli bir  %’lik konarak fiyat artışı uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Kamu Yararına Kurum ve derneklerin Belediyemizden kiralayacağı otobüs için km si  2,50TL
Özel kurumların ve kişilerin kiralayacağı otobüs km si  3,00TL

 

FOSEPTİK BOŞALTIM ÜCRETİ:

Beldemizde bulunan özel vidanjörlerin Arıtma Tesisi’ne boşaltım ücreti 1 yıllık olarak;

20 tona kadar olan küçük arabalar için KDV dahil 5250,00 TL ücret alınmasına; Ödemelerin Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında 3 eşit taksitte tahsil edilmesine

Kurumumuza Ait Ses Düzeni Kurma Ücreti;

  1. Kamu yararına çalışan derneklerden, okullardan, sendikalardan ve diğer dernekler ile komşu belediyelerden ücret alınmaz.

 

ŞEHİRİÇİ VİDANJÖR ÜCRETİ (1 SEFERİ) 120,00 TL

 

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “f” bendi gereğince  yukarıda düzenlenen 2020 yılı ücret tarifeleri Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup; Komisyon Üyesi Muhittin POLİS’in Mali Hizmetler Emlak Birimine ait Gelir Tarife cetvelinin (1-9-13-14 maddelerine Muhalefet şerhi olarak  Mali Hizmetler Emlak Birimine ait Gelir Tarife cetvelinin 1. Maddesinde bulunan 2020 Emlak Birimine ait gelir  tarife cetvelinin (0-40 ton ) su ücretinin  artırılmayıp bir önceki yılın  ücret tarifesinden uygulanmasına, Emlak Birimine ait Gelir Tarife cetvelinin 9.maddesinde yeni su hattı döşenmiş bölgelerden alınan 600 TL katılım payı ücretinin eski abonelerden alınmaması. Emlak Birimine ait Gelir Tarife cetvelinin 13.maddesinde atık su bedeli olarak kullanılan kısmın  (22 Mayıs 2018 yılı 30428 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile atık  su ücretinin %50 yi geçemez )dendiğinden  su bedelinin %50 si kadar atık su bedeli tahsil edilmesi. ve  Emlak Birimine ait Gelir Tarife cetvelinin 14.maddesinde yer alan %40 ve üzeri engelli, gazi, şehit ve sosyal yardımlaşma vakfından yararlananlardan su ücreti alınmaması bulunmakta olup;  Mali Hizmetler Emlak Birimine ait Gelir Tarife cetvelinin (1-9-13-14 maddelerine) Komisyon Üyesi Muhittin POLİS’in muhalefet şerhi  bulunup ilgili maddeler     oy çokluğu  ve  Tarife cetvellerinde  bulunan diğer gelir tarife teklifleri   oy birliği  ile uygun görülmüştür.

Meclisimize arz olunur.

 

KARAR: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi gereğince hazırlanan 2020 yılında uygulanacak olan Gelir tarife cetvelleri ile ilgili22 Mayıs 2018 tarih ve 30428 sayılı resmi gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelikgereği  Emlak Birimine ait Gelir Tarife cetvelinin 13. maddesinin iptal edilmesine  ve yine    aynı cetvelin 11.maddesininde atık su bedeli olarak kullanılan kısma konutlar ibaresinin eklenerek maddenin aşağıda düzeltildiği şekli ile uygulanmasına

11 FOSEPTİĞİNİ MERKEZİ FOSEPTİKLERE BAĞLAYAN (KONUTLARA , EĞİTİM KURUMLARINA, YURTLARA, OKUL PANSİYONLARINA VE HASTANELERE) ABONELERİN KULLANDIKLARI SU BEDELİ KADAR ATIK SU BEDELİNİN  TAHAKKUK ETTİRİLMESİ  

 

%50

Plan Bütçe Komisyonunca alınan  06.12.2019 tarih 2019/3 sayılı komisyon kararında Muhalefet şerhli   1 – 9 – 14. maddelerinin   oy çokluğu ile kabulüne, Tarife cetvelinde bulunan diğer gelir tarife tekliflerinin  oy birliği ile  kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.