2020 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
376

EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.10.2020 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

 

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 GÜNDEM:

  • 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesi gereği Küçükkuyu Çiftçi Malları Koruma Meclisinin yeniden oluşturulması için gizli oyla üye seçimi konusunun görüşülmesi.
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2021 yılına ait Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 19/03/2020 tarih ve 2020/7 sayılı genelgesi ile 7244 Sayılı Kanun kapsamında Koronavirüs (Covid-19) Salgını nedeniyle kira alacaklarının ertelenmesi konusunun görüşülmesi