2022 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
163

2022 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

             5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 09.05.2022 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda toplanacaktır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

GÜNDEM:

1-5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince kurumumuzun 2021 yılı Bütçe Gelir/Gider Kesin Hesabının görüşülmesi.

2- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereği Başkanlığımızda   boş  bulunan   2 adet kadro değişikliği için (II) sayılı Memur  Boş Kadro Cetvelinde değişiklik yapılması ile (IV) sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu Cetvelinde gerekli düzenlemenin yapılması konusunun görüşülmesi.

3-Küçükkuyu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notuna göre belde halkının günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik muhtelif caddelerde yol boyu ticaret kararı alınması konusunun görüşülmesi 

4- Küçükkuyu Bütünsel İmar Planlarına yönelik Raporların görüşülmesi.