2022 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
221

2022 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.04.2022 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda toplanacaktır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

GÜNDEM:

1-5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince bir yıl süreyle görev yapmak üzere Belediye Encümenine 2 (iki) üye seçilmesi.

2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonuna üye seçilmesi.

3-5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçilmesi.

4-5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu kurulması ve komisyona üye seçilmesi.

5- Ramazan Ayında ihtiyaç sahibi kişilere iftar yemeği verilmesi konusunun görüşülmesi.

6- 2022 Mali yılı ücret tarife cetvelinde imar hizmetlerine ait revize edilen ücret tarife cetveli taslağının görüşülmesi.

7-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.Maddesi uyarınca Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin Bilgisine sunulması.

8-5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereği hazırlan Küçükkuyu Belediye Başkanlığı 2021 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.