2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
239

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.02.2022 Pazartesi Günü saat 15.00 de mülkiyeti Belediyemize ait olan Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2022/12

Gündem 1: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.01.2022 tarih ve 2022/0415 sayılı teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin üçüncü fıkrası gereği kurumumuzun ihtiyacına binaen Norm Kadro karşılığı sözleşmeli olarak 1 Veteriner,1 Mimar, 2 Mühendis 1 istatistikçi,1 Teknisyen,1 Tekniker olmak üzere tam zamanlı çalışacak toplamda 7 personele ilişkin olarak; 01.01.2022- 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere çalıştırılmalarına yönelik net ücretlerinin belirlenmesi hususunda Belediye Meclisimizce 03.01.2022 tarih ve 04 sayılı kararı ile aylık net 4.253,40TL ücret ödemesi yapılması hususunda karar alınmış olup, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.01.2022 tarih ve 0122 sayılı yazısı eki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 16.12.2021 tarihli ilanında net 4.253,40 ücretin brüt tutarının 5.004,00TL olarak belirlendiğinden ilgili hesaplama nispetinde alınan Meclis Kararının mevzuata uygun şekilde asgari ücret sınırında ödenebilmesi ve sigorta bildirimlerinde sorun yaşanmaması amacıyla sözleşmeli personel için ödenmeyen %1 lik işsizlik priminin (50,04TL) net ücrete ilave edilmesi gerekliliğinden sözleşmeli personele verilecek net ücretin 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 4.303,44TL olarak düzeltilerek ödenmesinin uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/13

Gündem 2: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.01.2022 tarih ve 2022/0479 sayılı teklif yazısı ile Belediye Kanunu ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde 07.11.2018 tarih ve 2018/55 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Fen İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği çalışma usul ve esaslarına göre düzenlenmiş olan Fen İşleri Müdürlüğü uhdesinde yürütülmekte olan bazı hizmetlerin, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla norm kadro çerçevesinde kurulmuş olan ve faaliyete geçecek olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütüleceğinden; Fen İşleri Müdürlüğü’nün, mevcut “Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilerek, ekte sunulan şekliyle güncellenmesine dair Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmelik teklifi ve eki taslağının incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere “Plan Bütçe Komisyonuna” havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:14

Gündem 3: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.02.2022 tarih ve 2022/0501 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediyemizde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve ayrıca revize edilen Fen İşleri Müdürlüğü uhdesinde yürütülen İmar Mevzuatı işlemlerinin yer aldığı ve norm kadro çerçevesinde faaliyete geçecek olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmelik teklifi ve eki taslağının incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere “Plan Bütçe Komisyonuna” havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:15

Gündem 4: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.02.2022 tarih ve 2022/0510 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediyemizde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği norm kadro çerçevesinde faaliyete geçecek olan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmelik teklifi ve eki taslağının incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere “Plan Bütçe Komisyonuna” havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.