2024 YILI HAZİRAN AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS KARARLARI İLANI

0
87

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

2024 YILI HAZİRAN AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.06.2024 Çarşamba Günü saat 10.00 da Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda Plan ve Bütçe Komisyon raporlarını görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2024/ 56

Karar: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 29.05.2024 tarih ve 15696 sayılı yazısı ile teklif edilen  ve Belediye Meclisinin 2024 yılı Haziran Ayı 03.06.2024 tarihli birleşiminde görüşülerek 2024/52 sayılı karar numarası ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2024 Yılı revize Terminal Ücret Tarifesi ile ilgili Meclise sunulan 04.06.2024 tarih 2024/05 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu teklifin komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna  Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2024 Revize Terminal Ücret Tarifesi

KOMİSYON İNCELEMESİ:

 

TERMINALIN

ADI: KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ
ADRESI: SAHİL MAH. ŞEHİT JANDARMA ÇAVUŞ EMİN PAMUKÇU SK. NO:2 KÜÇÜKKUYU
İLİ:  ÇANAKKALE İLÇESİ: AYVACIK GEÇERLİLİK SÜRESİ:

05.06.2024-31.12.2024

 

YETKİ BELGESİ TURU

 

AÇIKLAMA

OTOMOBİL               OTOBÜS
  8 Koltuk ve Altı 9-15

Koltuklu

16-24

Koltuklu

25-34

Koltuklu

35-45

Koltuklu

46 Koltuklu ve Üzeri
A, B, D 100 Km üstü (uluslararası / şehirlerarası taşımalar için) 30 70 120 190 250 320
A, B, D 100 Km altı (uluslararası/şehirlerarası taşımalar için) 15 30 60 100 120 160
D İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan 10 20 40 70 80 100
A, B, D  

Transit

10 20 40 70 80 100
KARAYOLU YOLCU TERMINALI OTOPARK TAVAN UCRET TARİFESİ (TL)
TAŞIT TÜRÜ 0-25

DAKİKA

25 – 60

DAKİKA

12 SAATE KADAR HER SAAT İLAVE 12-24 ARASI HER SAAT İÇİN ILAVE 24 SAAT ÜSTU HER

SAAT İÇİN ILAVE

AYLIK ABONMAN

ÜCRETI

Otobüsler ÜCRETSIZ 50 15 10 10 150
Ticari Otomobiller (Taksiler)  

ÜCRETSIZ

20 10 5 5 150
Özel 0tomobiller(Resmi Dahil}  

ÜCRETSIZ

30 10 5 5 1500

Belediyemize ait Sahil Mahallesi, Şehit Emin Pamukçu Sokak, No: 2 adresinde bulunan Küçükkuyu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 2024 ücret tarifesinin revize edilerek incelenmek üzere Küçükkuyu Belediye Meclisinin 03.06.2024 tarihli toplantısında 2024/52 sayılı karara bağlanarak komisyonumuza havale edilen 2024 Revize Terminal Ücret Tarifesi ile ekleri incelemesi sonucunda;

KOMİSYON KARARI:

2024 Revize Ücret Tarifesi incelenmiş olup; Küçükkuyu Terminalinde uygulanacak KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ OTOPARK TAVAN ÜCRET TARİFESİ (tl) komisyon üyeleri tarafından belirtildiği şekliyle güncellenerek Oybirliği ile uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

KARAR NO: 2024/ 57

Karar:  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.05.2024 tarih ve 15715 sayılı yazısı ile teklif edilen ve Belediye Meclisinin 2024 yılı Haziran Ayı 03.06.2024 tarihli birleşiminde görüşülerek 2024/53 sayılı karar numarası ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale olan Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2024 yılı ek ücret tarifesi ile ilgili Meclise sunulan 04.06.2024 tarih 2024/06 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu teklifin komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna  Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2024 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi

KOMİSYON İNCELEMESİ:

Belediye meclisinin 03/06/2024 tarihli toplantısında 2024/53 sayılı karar numarasıyla incelenmek üzere Plan bütçe komisyonuna havale edilen 2024 yılı revize Ücret Tarife Cetveli üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK ŞEFLĞİNE AİT 2024 YILI ÜCRET TARİFE CETVELİ
 SU ÜCRETİ
AÇIKLAMA Abone olmadan su kullanmak, abone olduğu halde sayaçtan önce bağlantı yaparak su kullanmak, abone olduğu halde kasten sayacı çalıştırmadan su kullanmak, sayaçta ve şebekede tahribat yaparak su kullanmak, idarenin iznini almadan sayacın ve şebekenin yerini değiştirerek su kullanmak, geçici kapalı olduğu halde su kullanmak, usulsüz su vermek vb. hususlar cezai işlemlere tabiidir.  Kaçak su kullanımı tespit edildiğinde kullanımı yapanlar için tanzim edilecek “kaçak su kullanım tutanağı” ile birlikte israf edilen su miktarı cezalı olarak tahakkuk ettirilerek Türk Ceza Kanunu’nun 279 uncu maddesine dayanarak savcılığa suç duyurusunda bulunulacak olup, suçu işleyen vatandaş veya kuruluşlar savcılığa bildirilirken, tutanakta imza altına alınan tüketim miktarı resmi ücret tarifesindeki su tüketim bedelleri için belirlenen tutarlardan (tüm kalemler için) 3 (üç) kat cezalı olarak tahsil olunacaktır.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 2024 YILI GELİR TARİFE CETVELİ
Gelirin Türü (Vergi, resim, harç, ücret) Gelirin Dayanağı Gelirin Adı Birimi (Adet, saat, m2, m3, ton, gün vb.) TEKLİF EDİLEN Tarife Ücreti 2024
Ruhsata Tabi Olmayan İşlerden Alınacak Ücretler
Kamusal Alana Kurulacak Yapı İskelesi İzin Ücreti (Bina Başına)
Ücret 2464 s.k. 97. md. 6 Bağımsız Bölüme Kadar Adet                                       3.000,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. 6 Bağımsız bölüm sonrası ilave her bağımsız bölüm başına Adet                                       500,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Kanalizasyon Bağlantısı ön ödeme avans bedeli olarak mahsup edilmek üzere bağımsız bölüm başına Adet                                       5.000,00
GSM Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yer Kullanım ve Kira Bedeli
Ücret 5809/ s.k./ 655 s.khk./KBB. El. Hab. Ve Geç. H. Yön. Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Yer Seçim Belgesi (Uygun Görülen Yer İçin Bir Defalık) Adet                                       19.108,95
Ücret 31307 s. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 26. Maddesi Ek 9. Madde Elektronik Haberleşme İstasyonları İçin Kamu Kurum veya Kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde sözleşme uyarınca tahsil edilecek yer seçim bedelinin 3 katı Yıl (1 yıl)                                       57.326,85

KARAR NO: 2024/ 58

Karar: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.05.2024 tarih ve 15725 sayılı yazısı ile teklif edilen ve Belediye Meclisinin 2024 yılı Haziran Ayı 03.06.2024 tarihli birleşiminde görüşülerek 2024/54 sayılı karar numarası ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale olan 2024 yılı “Ek Bütçe” talebi ile ilgili Meclise sunulan 04.06.2024 tarih 2024/07 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere el kaldırmak suretiyle madde madde oylanmış olup;

A-GİDER BÜÇESİ:

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ(TEMİZLİK):

03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları: 40.000.000,00 (Oybirliği)

B-GELİR BÜÇESİ:

01-VERGİ GELİRLERİ: 1.300.000,00TL(Oybirliği)

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 5.500.000,00(Oybirliği)

05-DİĞER GELİRLER: 22.200.000,00TL(Oybirliği)

06-SERMAYE GELİRLERİ: 11.000.000,00TL(Oybirliği)

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğince hazırlanan 2024 Mali yılı Ek Gelir Bütçesinin; Tüm kod toplamları:  40.000.000,00TL olarak bağlanmış olup; teklifin komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna  Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF:  Küçükkuyu Belediyesi 2024 Mali yılı Ek Bütçesinin incelenmesi

KOMİSYON İNCELEMESİ:

İlgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan ve 02/10/2023 Tarih ve 2023/69 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 2024 Mali Yılı Bütçesi; diğer hizmet alımları kaleminde belediye şirketi personelinin maaş artışı sebebiyle yetersiz kalmış ve bütçe tertiplerinde ödenek yetersizliği hususu doğmuş olup, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğince hazırlanan 2024 yılı Ek Bütçe tasarısı incelenmiş olup;

KOMİSYON KARARI:

A-GİDER BÜÇESİ:

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ(TEMİZLİK):

03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları: 40.000.000,00 (Oybirliği)

         Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğince hazırlanan 2024 Mali yılı Ek Gider Bütçesinin; 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodunu 40.000.000,00TL olarak bağlanmış olup; komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

B-GELİR BÜÇESİ:

01-VERGİ GELİRLERİ: 1.300.000,00TL(Oybirliği)

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 5.500.000,00(Oybirliği)

05-DİĞER GELİRLER: 22.200.000,00TL(Oybirliği)

06-SERMAYE GELİRLERİ: 11.000.000,00TL(Oybirliği)

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğince hazırlanan 2024 Mali yılı Ek Gelir Bütçesinin; Tüm kod toplamları:  40.000.000,00TL olarak bağlanmış olup; komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

Yüce Meclise arz olunur.