2024 YILI ŞUBAT AYI 1. OTURUM MECLİS KARARLARI İLANI

0
107

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

2024 YILI ŞUBAT AYI 1. OTURUM MECLİS KARARLARI İLANI

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.02.2024 Pazartesi Günü saat 15.00 de mülkiyeti Belediyemize ait olan Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2024/15

Gündem 1: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih ve 12462 sayılı yazısı ile teklif edilen 08.01.2024 tarih ve 2024/11 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale olan; Küçükkuyu Sahil Şeridine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili Meclise sunulan 15.01.2024,16.01.2024 tarih ve 2024/01 sayılı İmar Komisyonu raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre Raporun Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

İMAR KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: 08/01/2024 tarih ve 11 sayılı sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Küçükkuyu Sahil Şerdi Nazım İmar Plan Revizyonu İmar komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Küçükkuyu sahil şeridine yönelik hazırlanan Revizyon Nazım İmar Planı dosyası ile ilgili Komisyonumuzca yapılan İncelemede; Kıyı Kanunu kapsamında sahil şeridine yönelik Nazım İmar Plan Revizyonu hazırlandığı görülmüştür.

Küçükkuyu Belediyesi; 27/12/1988 tarih ve 88/353501 sayılı kararla resmî gazetede ilan edilerek kurulmuş bir belediyedir. Belediyemiz Çanakkale İli, Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Bucağında, Küçkkuyu Merkez olmak üzere Adatepe Köyünün Mıhlı ve Beybağları yerleşim yerlerinin iştiraki ile oluşturulmuştur.  Beldenin ilk imar planı, merkez yerleşmeye yönelik olarak 25.06.1990 tarih ve 3/15 sayılı meclis kararı ile gerçekleştirilmiştir.  25/03/1991 tarih ve 17 sayılı meclis kararı ile Yeşilyurt ve Adatepe (Mıhlı) bölgelerine yönelik ilave imar planı yapılmış, onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yine Adatepe, Mıhlı çayı civarlarını kapsayan imar planı çalışmaları 15.06.1992 tarih ve 9/89 sayılı meclis kararıyla, Ilıca Deresi ile Çanakkale Devlet karayolu güneyinde kalan moteller bölgesine ait ilave imar planı çalışmaları ise 17/06/1992 tarih ve 8/103 sayılı meclis kararı onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Bugüne gelindiğinde Küçükkuyu yerleşmesinin kıyı bölgesine ilişkin olarak Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında “Kısmi Yapılaşma Kararı’nın olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında yukarıda belirtilen onaylı imar planlarına göre kısmi yapılaşma tespiti hazırlanarak 04/09/2023 tarih 68 sayılı meclis kararı ile 11 Temmuz 1992 tarihinden önce Küçükkuyu yerleşmesi planlı sahasındaki sahil şeridi boyunca yüzde 51 ve daha üstü yapılaşma olduğu tespit edilmiştir. Kıyı Kanunu Uygulana Yönetmeliğinin 4 ve 16. maddeleri gereğince 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış uygulama imar planlarında sahil şeridinde Mıhlı mahallesi ve sahil Mahallesinin batı bölümünde yer alan sahil şeridinde 20 m, merkezde belediye kurulmadan önceki yerleşim yeri olan köy merkezinin kapsadığı alanda uçuş paftalarında görülen ve kadastro paftalarında tescil edilmiş yapıların bulunduğu alanda sahil şeridinin belirlenmediği görülmektedir. Kıyı Kanunu uygulama yönetmeliğinin 4 ve 16. maddeleri kapsamında Küçükkuyu yerleşmesi sahil şeridi boyunca yüzde 51 ve daha üstü yapılaşma olduğu tespit edilmesi ve 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış uygulama imar planı bulunan yerleşmede yüzde 51 i geçen yapılaşma olduğundan dolayı onaylı imar planındaki 20 m sahil şeridi baz alınarak Nazım İmar Planına plana yansıtıldığı görülmüştür.

Onaylı Kıyı Kenar Çizgisinden itibaren kara yönünde 20 m olarak belirlenen sahil şeridinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliğin 4. Maddesinde belirtilen tanımlar kısmı ile 17 maddesinde belirtilen Sahil şeritlerinin birinci bölümünü içeren uygulama imar planları, tümüyle açık alan olarak toplumun kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenlenir. Bu alanlarda sadece yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir teras ve alanları ile bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan rekreaktif amaçlı kullanımlar … yer alabilir hükmü gereğince sahil şeridinde kamuya tümüyle açık yaya yolu, park, rekratif alanlar ve rekreasyon alanı oluşturulduğu kıyı kenar çizgisin deniz tarafına herhangi bir planlama kararı getirilmediği, 20 m genişliğindeki sahil şeridi dışında kalan yerlerde ada bütünlüğünü sağlamak üzere zorunlu olan düzenlemelerin yapıldığı görülmüştür.

KOMİSYON KARARI: Küçükkuyu Sahil Şeridi Revizyon Nazım İmar Planı, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. İşbu rapor hazırlandığı şekli ile Belediye Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

 

KARAR NO: 2024/16

Gündem 2: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih ve 12471 sayılı yazısı ile teklif edilen 08.01.2024 tarih ve 2024/12 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale olan Küçükkuyu Sahil Şeridine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili Meclise sunulan 15.01.2024,16.01.2024 tarih ve 2024/02 sayılı İmar Komisyonu raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre Raporun Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 İMAR KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: 08/01/2024 tarih ve 12 sayılı sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Küçükkuyu Sahil Şerdi Revizyon Nazım İmar Planı İmar komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Küçükkuyu sahil şeridine yönelik hazırlanan Revizyon Uygulama İmar Planı dosyası ile ilgili Komisyonumuzca yapılan incelemede; Kıyı Kanunu kapsamında sahil şeridine yönelik Uygulama İmar Plan Revizyonu hazırlandığı görülmüştür.

           Küçükkuyu Belediyesi; 27/12/1988 tarih ve 88/353501 sayılı kararla resmî gazetede ilan edilerek kurulmuş bir belediyedir. Belediyemiz Çanakkale İli, Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Bucağında, Küçkkuyu Merkez olmak üzere Adatepe Köyünün Mıhlı ve Beybağları yerleşim yerlerinin iştiraki ile oluşturulmuştur.  Beldenin ilk imar planı, merkez yerleşmeye yönelik olarak 25.06.1990 tarih ve 3/15 sayılı meclis kararı ile gerçekleştirilmiştir.  25/03/1991 tarih ve 17 sayılı meclis kararı ile Yeşilyurt ve Adatepe (Mıhlı) bölgelerine yönelik ilave imar planı yapılmış, onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yine Adatepe, Mıhlı çayı civarlarını kapsayan imar planı çalışmaları 15.06.1992 tarih ve 9/89 sayılı meclis kararıyla, Ilıca Deresi ile Çanakkale Devlet karayolu güneyinde kalan moteller bölgesine ait ilave imar planı çalışmaları ise 17/06/1992 tarih ve 8/103 sayılı meclis kararı onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Bugüne gelindiğinde Küçükkuyu yerleşmesinin kıyı bölgesine ilişkin olarak Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında “Kısmi Yapılaşma Kararı’nın olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında yukarıda belirtilen onaylı imar planlarına göre kısmi yapılaşma tespiti hazırlanarak 04/09/2023 tarih 68 sayılı meclis kararı ile 11 Temmuz 1992 tarihinden önce Küçükkuyu yerleşmesi planlı sahasındaki sahil şeridi boyunca yüzde 51 ve daha üstü yapılaşma olduğu tespit edilmiştir. Kıyı Kanunu Uygulana Yönetmeliğinin 4 ve 16. maddeleri gereğince 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış uygulama imar planlarında sahil şeridinde Mıhlı mahallesi ve sahil Mahallesinin batı bölümünde yer alan sahil şeridinde 20 m, merkezde belediye kurulmadan önceki yerleşim yeri olan köy merkezinin kapsadığı alanda uçuş paftalarında görülen ve kadastro paftalarında tescil edilmiş yapıların bulunduğu alanda sahil şeridinin belirlenmediği görülmektedir.  Kıyı Kanunu uygulama yönetmeliğinin 4 ve 16. maddeleri kapsamında Küçükkuyu yerleşmesi sahil şeridi boyunca yüzde 51 ve daha üstü yapılaşma olduğu tespit edilmesi ve 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış uygulama imar planı bulunan yerleşmede yüzde 51 i geçen yapılaşma olduğundan dolayı onaylı imar planındaki 20 m sahil şeridi baz alınarak Nazım İmar Planına uygun bir şekilde plana yansıtıldığı görülmüştür.

İmar Plan Revizyonu; 15/07/2016 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ITRF koordinat siteminde Kıyı Kenar Çizgisinin aktarıldığı onaylı paftalar üzerine hazırlanmıştır. Kıyı kenar Çizgisinden itibaren kara yönünde 20 m olarak belirlen sahil şeridinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliğin 4. Maddesinde belirtilen tanımlar kısmı ile 17 maddesinde belirtilen Sahil şeritlerinin birinci bölümünü içeren uygulama imar planları, tümüyle açık alan olarak toplumun kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenlenir. Bu alanlarda sadece yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir teras ve alanları ile bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan rekreaktif amaçlı kullanımlar … yer alabilir hükmü gereğince sahil şeridindekamuya tümüyle açık yaya yolu, park, rekratif alanlar ve rekreasyon alanı oluşturulduğu kıyı kenar çizgisin deniz tarafına herhangi bir planlama kararı getirilmediği, 20 m genişliğindeki sahil şeridi dışında kalan yerlerde ise ada bütünlüğünü sağalmak üzere zorunlu olan düzenlemelerin yapıldığı görülmüştür.

KOMİSYON KARARI: Küçükkuyu Sahil Şeridi Revizyon Uygulama İmar Planı, Komisyonumuz tarafından incelenmiş olup katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. İşbu rapor hazırlandığı şekli ile Belediye Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

KARAR NO: 2024/17

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 3. Maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 3: Fen İşleri Müdürlüğünün 02.01.2024 tarih ve 12607 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet camlıvan tipi düz vites araç ihtiyacı ile ilgili; 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi “(Madde 10 – (Değişik: 17/9/2004 – 5234/4 md.) “Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.)” hükmü doğrultusunda bütçe imkanları dahilinde ihtiyaç duyulan yukarıda özellikleri belirtilen aracın DMO’dan (Devlet Malzeme Ofisinden) satın alınmasına ve alınan taşıtın T cetveline işlenmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2024/18

Gündem 4: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.01.2024 tarih ve 13108 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediyemiz iş ve işlemleri için Mali Hizmetler Müdürlüğü su okuma görevlileri ve Zabıta Amirliğine bağlı personellerin kullanımına tahsis edilmek üzere; teknik şartnamede özellikleri belirtilen 4 (dört) adet motosikletin 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi “(Madde 10 – (Değişik: 17/9/2004 – 5234/4 md.) “Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.)” hükmü doğrultusunda ihtiyaç duyulan yukarıda özellikleri belirtilen 4 (dört) adet motosikletin DMO’dan (Devlet Malzeme Ofisinden) satın alınmasına ve alınan taşıtın T cetveline işlenmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2024/19

Gündem 5: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/01/2024 tarih ve 13175 sayılı yazısı ile teklif edilen ”Kanalizasyon hattı bulunmadığından Belediye vidanjörü ile çekimi yapılan yerlere ait abonelerce Kurumumuza gelen itiraz dilekçelerine istinaden, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesine dayanarak hazırlanan 08.12.2023 tarih ve 2023/97 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Belediyemiz 2024 yılı Ücret Tarifesinin Su gelirleri bölümünde yer alan ”Kanalizasyon hattı bulunmadığından Belediye vidanjörü ile çekimi yapılan aboneliklerin  – ton başına 50 TL” olarak belirlenen bedelinin; Kanalizasyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar   ”0-25  m3 su ücreti – 6,70 TL ” olarak belirlenen kademenin yarısının faturaya ilave edilmesine ve ”Kanalizasyon hattı bulunmayan cadde ve sokaklarda kanalizasyon çalışması tamamlandıktan sonra ton başına 50 TL olarak uygulanmasına dair konunun incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2024/20

Gündem 6: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 31.01.2024 tarih ve 13223 sayılı yazısı ile teklif edilen; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. ve 15. Maddeleri ile Sosyal Yardımlaşma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde beldemizde bulunan dar gelirli, yaşlı, ihtiyaç sahibi kişilere iftar yemeği verilmesine dair yapılacak yemek yardımı kapsamında; gerekli olacak malzemelerin kurumumuz tarafından karşılanması şartı ile ihtiyaç sahibi kişilere yönelik iftar yemeği yapılarak paketler halinde adreslerine yemek dağıtım hizmetinin yapılmasına ve yapılacak hizmet kapsamında belediyemize ait zeytin ve zeytinyağlarının kullanılması kullanılacak olan giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesinin uygunluğuna ayrıca Ramazan Ayı boyunca hayırsever vatandaşlar tarafından iftar yemeği için kullanılacak malzeme yardımlarının yemek yapılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmasına Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.