2024 YILI ŞUBAT AYI 2. OTURUM MECLİS KARARLARI İLANI

0
127

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

2024 YILI ŞUBAT AYI 2. OTURUM MECLİS KARARLARI İLANI

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.02.2024 Pazartesi Günü saat 16.00’da mülkiyeti Belediyemize ait olan Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddesini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2024/21

Gündem 1: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/01/2024 tarih ve 13175 sayılı yazısı ile 2024 yılı Şubat ayı 05.02.2024 tarihli 1. Birleşim 1. Oturumunda görüşülerek 2024/19 sayılı karar numarası ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale olan 2024 yılı Ücret Tarifesinin Su gelirleri bölümünde yer alan Kanalizasyon hattı bulunmayan ve Belediye vidanjörü ile çekimi yapılan aboneliklerin ücret tarifesi ile ilgili 1. Birleşim 2. Oturumunda Meclise sunulan 05.02.2024 tarih 2024/01 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu Raporun Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2024 Mali Yılı Ücret Tarifesi Revize

KOMİSYON İNCELEMESİ:

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’ nun 97 nci maddesi gereği hazırlanan ve 08.12.2023 tarih ve 2023/97 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Belediyemiz 2024 yılı Ücret Tarifesinin Su gelirleri bölümünde yer alan ”Kanalizasyon hattı bulunmadığından Belediye vidanjörü ile çekimi yapılan aboneliklerin  – ton başına 50 TL” olarak belirlenen bedelinin incelenmesi sonucunda;

KOMİSYON KARARI:

Küçükkuyu Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarihli toplantısında 2024/19 sayılı karara bağlanarak komisyonumuza havale edilen 2024 Mali yılı Ücret Tarifesi Revize konusunun ekleri ile incelemesi sonucunda;

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’ nun 97 nci maddesi gereği hazırlanan ve 08.12.2023 tarih ve 2023/97 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Belediyemiz 2024 yılı Ücret Tarifesinin Su gelirleri bölümünde yer alan ”Kanalizasyon hattı bulunmadığından Belediye vidanjörü ile çekimi yapılan aboneliklerin  – ton başına 50 TL” olarak belirlenen bedelinin; Kanalizasyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar   ”0-25  m3 su ücreti – 6,70 TL ” olarak belirlenen kademenin yarısının faturaya ilave edilmesine ve ”Kanalizasyon hattı bulunmayan cadde ve sokaklarda kanalizasyon çalışması tamamlandıktan sonra ton başına 50 TL olarak uygulanmasının uygunluğuna

Katılanların Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yüce Meclise arz olunur.