21.05.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
113

Belediye Encümeninin 21.05.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:74
Belediyemiz Encümeni 21.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Medine AKSOY Sahil Mah.Gülsüm Camgöz Cad.No:2
Hasan ATEŞ Mıhlı Mah.Sahil Yolu No:1
Asiye İlkay TEKDEMİR Mıhlı Mah.Yudum 1.sk.no:2
Melek LOFÇA-Macide OĞUZ Sahil Mah.Mehmet Dede Efendi Cad.no:17
KARAR NO:75
Belediyemiz Encümeni 21.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu’nun turizm beldesi olmasından dolayı ve esnafımızın mağdur olmaması amacıyla da sezonluk olarak kurdurulacak tezgâhlarda hediyelik eşya ( el emeği şile bezinden yapılmış ürünler, el emekleri, yöresel ürünler, beldemizin tanıtımına yönelik vb.) , takı, kıyafet vb.satışlara izin verilmesine stantların 01.Haziran.2015 tarihinden itibaren Sahil Mahallesi liman içinde bulunan fener yolundaki yürüyüş yoluna Belediyemizce uygun görülecek yerlere kurdurulmasına ve işgaliye ücreti olarak 15.Temmuz.2015 ve 15.EYLÜL.2015 tarihlerinde ödenmek şartıyla sezonluk 750,00 TL ücret alınmasına, belirlenen ücretin Haziran ayı meclis toplantısında belirlenecek olan gelir tarife cetveline konularak onaylanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:76
Belediyemiz Encümeni 21.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu liman içinde kurdurulacak olan gıda satışı yapan tezgâhların, 01 Haziran 2015 tarihinden sezon sonuna kadar Belediyemizin uygun göreceği yerlere kurdurulmasına ve işgaliye ücreti olarak sezonluk 15. Temmuz.2015 ve 15.Eylül.2015 tarihlerinde ödenmek şartıyla sezonluk 1.000,00 (Bin) TL ücret alınmasına, belirlenen ücretin Haziran ayı meclis toplantısında belirlenecek olan gelir tarife cetveline konularak onaylanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:77
Belediyemiz Encümeni 21.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Sahil Mahallesi Süleyman Sakallı Caddesi No:6/3 adresinde Mehmet Rifat MERT adlı şahsın kendisine ait aracı Kurumumuza ait çöp konteynırların önünü park ederek çöplerin toplanmasını engellediği ve çevre kirliliğine sebebiyet verdiği 18.05.2015 gün ve 000113 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden Mehmet Rifat MERT’e 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:78
Belediyemiz Encümeni 21.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Sahil Mahallesi Süleyman Sakallı Caddesi No:6/3 adresinde Semra MERT adlı şahsın kendisine ait aracı Kurumumuza ait çöp konteynırların önünü park ederek çöplerin toplanmasını engellediği ve çevre kirliliğine sebebiyet verdiği 18.05.2015 gün ve 000112 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden Semra MERT’e 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:79
Belediyemiz Encümeni 21.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Mıhlı Mahallesi Sahil yolu üzerinde bulunan Palmiye Beach otel önünde Süreç İş Sağ. Ve Güv.Dan.Eğt.Müh.Hiz.Ltd.Şti firması tarafından Belediyeden izin almadan kazı ve kanalizasyon bağlantısı yaptıkları 19.05.2015 gün ve 000121 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edidiğinden Süreç İş Sağ. Ve Güv.Dan.Eğt.Müh.Hiz.Ltd.Şti firmasına 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.