21.07.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
152

Belediye Encümeninin 21.07.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:123
Belediyemiz Encümeni 21.07.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Bağış
Levent ÇATAN 27.06.2016 tarihinde Kurumumuza verdiği dilekçe ile aşağıda özellikleri yazılı aracı şartsız ve bedelsiz olarak Belediyemize bağışlama talebinde bulunmuştur.
5393 sayılı Belediye Kanunun 38.maddesinin “L” bendi gereğince Belediyemize faydalı olacak söz konusu aracın bağışını, Belediye Başkanımız Sayın Cengiz BALKAN kabul etmiştir. Kabul edilen aracın Noter ve Trafik tescil işlemlerinin yapılmasına, Noter ve Trafik tescil işlemleri için Belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya Belediyemiz çalışanlarından Kemal SANDAL’a yetki verilmesine ve yapılacak işlemlerle ilgili tüm masrafların bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

BAĞIŞ YAPILAN ARACIN:
MARKASI : FALCON
CİNSİ : KMT-100S MOTORSİKLET
MOTOR NO : 150FMGFC009744
ŞASİ NO : LB410PC33FC009464
MODELİ : 2016
RENGİ : KIRMIZI

KARAR NO:124
Belediyemiz Encümeni 21.07.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası
Beldemiz Küçükkuyu’da 15/06/2016 tarihi itibari ile inşaat yasakları başladığı halde ALO ZABITA 153 nolu telefon hattı aranarak mahallelerde inşai faaliyetlerin olduğu ve rahatsızlık verildiği şikayetleri gelmiştir. Belediyemiz zabıtaları ve Fen İşleri personeli ile yapılan denetimlerde Beldemizin muhtelif cadde ve sokaklarında inşaat yasağı olmasına rağmen inşai faaliyette bulundukları ve görüntü kirliği oluşturarak haklarında zabıt varakası tutularak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- Mıhlı Mahallesi Yalıpınar 2. Sokak No:2 üzerinde Eyüp AYTAÇ tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 28.06.2016 gün ve 000583 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden müteahhit Eyüp AYTAÇ ‘a kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- Mıhlı Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan Migros Ticaret A.Ş. İşyerinin arka tarafındaki cadde üzerine palet karton ve benzeri malzemeleri koyarak görüntü kirliliği oluşturulduğu 29.06.2016 gün ve 000584 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden, 5326 sayılı Kabahatlar Kanuna göre Migros Ticaret A.Ş. şirketine kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.