21.08.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
150

Belediye Encümeninin 21.08.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:175
Belediyemiz Encümeni 21.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu liman içinde 27.08.2014 Çarşamba akşamı saat: 21.30 da TRTMÜZİK kanalında canlı olarak çekimi yapılacak olan Ege’den Ezgiler programı için yapılacak masrafların bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:176
Belediyemiz Encümeni 21.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde bulunan Önen büfenin sahibi Dinçer ÖNEN tarafından daha önceden yazılı olarak uyarılmasına rağmen 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine aykırı olarak halk plajında şezlong kiralama faaliyetinde bulunduğu 16.08.2014 tarih ve 000044 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilmiştir. Dinçer ÖNEN’e 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:177
Belediyemiz Encümeni 21.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Yaşam Sitesi Yöneticisi İsmet ÇILDAN tarafından verilen 19.08.2014 tarihli dilekçe gündeme geldi. Siteye ait foseptik kuyusundan arıtılmamış pis suyun çevreye deşarj edildiği ve buna ustinaden 26.05.2011 tarih ve 101 sayılı encümen kararı ile ceza kesilmiştir. Cezanın iptali için verilen dilekçeye istinaden 15.06.2011 tarihn ve 2011/126 sayılı encümen kararı ile cezanın aynen geçerliliğine karar verilmiştir. İlgi karar üst yazı ile 30.06.2011 tarihinde elden tebliğ edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde cezanın kesildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde herhangi bir itiraz yapılmadığından cezanın aynen geçerliliğine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:178
Belediyemiz Encümeni 21.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Mıhlı Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde bulunan Yeşilkent Sitesi tarafından 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa ve Belediye Zabıta Tal.3.bölümünün L bendinin 19/4. maddesine aykırı olarak uygunsuz su deşarj edildiği 13.08.2014 tarih ve 000050 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilmiştir. Yeşilkent Sitesi Yöneticiliğine 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Yeşilkent Sitesi Yöneticiliği tarafından 18.08.2014 tarihine itiraz dilekçesi verilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda itirazın reddine, verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:179
Belediyemiz Encümeni 21.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Mıhlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan My Contry Sitesi tarafından 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa ve Belediye Zabıta Tal.3.bölümünün L bendinin 19/4. maddesine aykırı olarak uygunsuz su deşarj edildiği 13.08.2014 tarih ve 000050 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilmiştir. My Contry Sitesi Yöneticiliğine 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.