21.09.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
156

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 21.09.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR. 

 

 

 

KARAR NO:213

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 18.09.2023 tarih ve 2023/10200 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, M**** M********, A**** A******* C******, No:*** adresinde M***** Ö***** isimli şahıs tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan Kafe ve Beach İşletmesi faaliyetinde bulunduğu tespit edilerek Zabıta Amirliğince 18.09.2023 tarihinde tutanak düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden söz konusu yer mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir. 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesi ”yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılmaz” hükmü ile Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği düzenlenen tutanağa istinaden 1608/1 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereği işletme sahibi (TCKNo:120********) M***** Ö*****’ye 1.295.00TL (BinikiyüzdoksanbeşTL) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:214

KARAR ÖZETİ: Genel

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 21.09.2023 tarih ve 2023/10265 sayılı yazısı ile teklif edilen; Mülkiyeti Belediyemize ait zeytinliklerin ve park, otopark, yeşil alan yol, dere  boşluğu ve  imarla oluşan kamuya bedelsiz terkin edilmiş yerlerde kalan zeytin ağaçlarının yanlarında belediye personeli gözetiminde olmak üzere en az iki bilirkişiye  keşfinin yaptırılmasına ve keşif yapan kişilerin yevmiyelerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine, keşif zeytin miktarının 2500 kilogramının ayrılarak  belediyemiz personelince toplatılmasına ilgili mevzuat göz önünde bulundurularak zeytin zeytinyağına dönüştürülmesi için gerekli mal malzeme ve hizmetin alınmasına elde edilen ürünlerin yöremizin tanıtımı için yapılacak olan festivallere ve etkinliklere gelen misafirlere zeytin ve zeytinyağı olarak ikram edilmek üzere ayrılmasına, yapılan keşif miktarının geriye kalan kısımlarının  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda  kaimelere bölünerek ihaleye çıkılmasına ihaleye katılan olmaması halinde tüm zeytinlerin  belediyemiz personelince toplatılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

21.09.2023 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.